شابک
9786001199813

دسته بندی
کتاب عمومی

موضوع اصلی
ادبیات

موضوع فرعی
رمان ایرانی

نویسنده

داوود قنبری

مترجم

ناشر
قطره

تاریخ انتشار
1397/06/10