ناشرآوند دانشمولفمایکل برتون،دان فلکرمترجمزهرا جاویدگروه بندیکامپیوترقطعوزیرینوع جلدشمیزتعداد صفحات412شابک9.78601E+12نوبت چاپ2تاریخ تجدید چاپ1396-03-08سال چاپ1395وزن568رده بندی دیویی005/1کد محصول38329قیمت پشت جلد265000