وزن
400 g

نام کتاب
چلنجر دیپ عمیق ترین نقطه ی دنیا

انتشارات
پرتقال

مولف
نیل شوسترمن

مترجم
مرضیه ورشوساز