ناشرکانیارمولفلنس اشدونمترجمعلی ایمان پورگروه بندیکامپیوترقطعوزیرینوع جلدشمیزتعداد صفحات255شابک9.78601E+12نوبت چاپ1سال چاپ1390وزن360رده بندی دیویی005/74کد محصول29901قیمت پشت جلد70000