ناشراشارهمولفآن باکوسمترجمغزال صحراییگروه بندیپزشکی و بهداشتقطعرقعینوع جلدشمیزتعداد صفحات368شابک9.78965E+12نوبت چاپ1سال چاپ1391وزن404رده بندی دیویی649/122کد محصول48056قیمت پشت جلد150000