ناشرچشمهمولفآرش جواهریگروه بندیمجموعه داستان ایرانیقطعرقعینوع جلدشمیزتعداد صفحات143شابک9.78964E+12نوبت چاپ3سال چاپ1393وزن172رده بندی دیویی8/862فا8کد محصول42797قیمت پشت جلد95000