ناشرافقمولفاحمد اخوتگروه بندیرمان ایرانیقطعرقعینوع جلدشمیزتعداد صفحات208شابک9.78964E+12نوبت چاپ3تاریخ تجدید چاپ1396-09-22سال چاپ1396وزن240رده بندی دیویی1381ب321الف3/62فا8کد محصول6589قیمت پشت جلد160000 مشخصات تکمیلی :(بهترین مجموعه داستان جایزه ی ادبی اصفهان 1382)