ناشرروزنهمولفمسعود شباهنگگروه بندیکامپیوترقطعخشتی کوچکنوع جلدشمیزتعداد صفحات786شابک9.78964E+12نوبت چاپ1سال چاپ1393وزن876رده بندی دیویی686/225445369کد محصول38258قیمت پشت جلد500000