ناشراستانداردمولفحسن اشرف الکتابیمترجمحسن اشرف الکتابیگروه بندیزبان خارجیقطعجیبینوع جلدشمیزتعداد صفحات253شابک9.78965E+12نوبت چاپ38تاریخ تجدید چاپ1396-10-24سال چاپ1396وزن140رده بندی دیوییفا428/24کد محصول3886قیمت پشت جلد80000