ناشرمانا کتاب،نگارش الکترونیک کتابمولفگیلیان برنمترجمآزیتا عبادیگروه بندیپزشکی و بهداشتقطعرقعینوع جلدشمیزتعداد صفحات115شابک9.78601E+12نوبت چاپ1سال چاپ1395وزن142کد محصول70756قیمت پشت جلد150000