وزن
482 g

نام کتاب
اصول و مبانی فیزیولوژی جلد سوم

انتشارات
دانش پژوهان جوان

مولف
کوشا پایداری – محمد حسین پور نبی