ناشرنویسه پارسیمولفندا موسوی،طاهره احمدیگروه بندیکامپیوترقطعرقعینوع جلدشمیزتعداد صفحات154شابک9.78601E+12نوبت چاپ1سال چاپ1395وزن213رده بندی دیویی410کد محصول56497قیمت پشت جلد130000