نمایش 1–12 از 54 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
بستن

آموزش فضایی آمار‌و‌احتمال یازدهم

۳۹۰,۰۰۰ ریال
مشخصات کتاب : مولف گروه مولفان درس ریاضی سری کتاب مهر و ماه : فضایی کد کتاب انتشارات مهر و ماه : 5155 تعداد صفحات کتاب : 264 قطع کتاب : کتاب رحلی نوع چاپ کتاب : دو رنگ وزن کتاب : 590 گرم کتاب درسنامه : دارد تاریخ چاپ کتاب : 1399 کتاب راهبرد : دارد کتاب تست تالیفی : دارد تست های کنکور دارد ویرایش کنکور 96 کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : تست ها دارد نکات تستی و کنکوری دارد پوشش کتاب درسی با تست ها دارد
بستن

آموزش و تست فارسی ۱ دهم

۲۸۰,۰۰۰ ریال
مشخصات کتاب : مولف گروه مولفان درس فارسی سری کتاب مهر و ماه : پاورتست کد کتاب انتشارات مهر و ماه : 1051 تعداد صفحات کتاب : 328 قطع کتاب : کتاب رحلی نوع چاپ کتاب : دو رنگ وزن کتاب : 610 گرم کتاب درسنامه : دارد تاریخ چاپ کتاب : 1397 کتاب راهبرد : دارد کتاب تست تالیفی : دارد تست های کنکور دارد ویرایش کنکور 97 کتاب کتاب پاسخ : کلیدی : تست ها دارد کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : تست ها دارد نکات تستی و کنکوری دارد پوشش کتاب درسی با تست ها دارد کتاب آزمون : تستی انتهای فصل دارد تعداد کل تست های کتاب : 1000 الی 1500 طبقه بندی تست ها دارد پرسش های مفهومی دارد
بستن

آموزش و تست فیزیک ۱ دهم تجربی

۴۹۰,۰۰۰ ریال
مشخصات کتاب : مولف گروه مولفان درس فیزیک سری کتاب مهر و ماه : پاورتست کد کتاب انتشارات مهر و ماه : 1059 تعداد صفحات کتاب : 352 قطع کتاب : کتاب رحلی نوع چاپ کتاب : دو رنگ وزن کتاب : 750 گرم تاریخ چاپ کتاب : 1399 کتاب درسنامه : دارد کتاب راهبرد : دارد کتاب تست تالیفی : دارد تست های کنکور دارد ویرایش کنکور 97 کتاب کتاب پاسخ : کلیدی : تست ها دارد کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : تست ها دارد نکات تستی و کنکوری دارد پوشش کتاب درسی با تست ها دارد تعداد کل تست های کتاب : 1000 الی 1500 طبقه بندی تست ها دارد
بستن

آموزش و تست فیزیک ۱ دهم ریاضی

۴۹۰,۰۰۰ ریال
مشخصات کتاب : مولف گروه مولفان درس فیزیک سری کتاب مهر و ماه : پاورتست کد کتاب انتشارات مهر و ماه : 1058 تعداد صفحات کتاب : 416 قطع کتاب : کتاب رحلی نوع چاپ کتاب : دو رنگ وزن کتاب : 885 گرم کتاب درسنامه : دارد تاریخ چاپ کتاب : 1399 کتاب راهبرد : دارد کتاب تست تالیفی : دارد تست های کنکور دارد ویرایش کنکور 97 کتاب کتاب پاسخ : کلیدی : تست ها دارد کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : تست ها دارد نکات تستی و کنکوری دارد تعداد کل تست های کتاب : 1000 الی 1500 طبقه بندی تست ها دارد
بستن

آموزش و تست فیزیک ۲ یازدهم ریاضی

۶۹۰,۰۰۰ ریال
مشخصات کتاب : مولف گروه مولفان درس فیزیک سری کتاب مهر و ماه : پاورتست کد کتاب انتشارات مهر و ماه : 5037 تعداد صفحات کتاب : 424 قطع کتاب : کتاب رحلی نوع چاپ کتاب : دو رنگ وزن کتاب : 775 گرم کتاب درسنامه : دارد تاریخ چاپ کتاب : 1399 کتاب راهبرد : دارد کتاب تست تالیفی : دارد تست های کنکور دارد ویرایش کنکور 97 کتاب کتاب پاسخ : کلیدی : تست ها دارد کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : تست ها دارد نکات تستی و کنکوری دارد پوشش کتاب درسی با تست ها دارد کتاب آزمون : تستی انتهای فصل دارد کتاب کتاب پاسخ : کلیدی : کتاب آزمون : انتهای فصل دارد کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : کتاب آزمون : انتهای فصل دارد تعداد کل تست های کتاب : 1000 الی 1500 طبقه بندی تست ها دارد پوشش پرسش های ارائه شده در قسمت های مختلف کتاب درسی دارد
بستن

امتحانوفن جغرافی ایران ۱ دهم

۳۵,۰۰۰ ریال
مشخصات کتاب : مولف گروه مولفان درس جغرافیا سری کتاب مهر و ماه : امتحانوفن کد کتاب انتشارات مهر و ماه : 866 تعداد صفحات کتاب : 44 قطع کتاب : کتاب رحلی نوع چاپ کتاب : دو رنگ وزن کتاب : 105گرم کتاب درسنامه : دارد تاریخ چاپ کتاب : 1395 نمونه سوالات امتحانی ترم اول دارد نمونه سوالات امتحانی ترم دوم دارد کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : همه پرسش ها دارد
بستن

امتحانوفن دین و زندگی ۱ دهم

۳۵,۰۰۰ ریال
مشخصات کتاب : مولف زهرا سمیعی عارف درس دین و زندگی سری کتاب مهر و ماه : امتحانوفن کد کتاب انتشارات مهر و ماه : 854 تعداد صفحات کتاب : 48 قطع کتاب : کتاب رحلی نوع چاپ کتاب : دو رنگ وزن کتاب : 150 گرم تاریخ چاپ کتاب : 1395 کتاب درسنامه : دارد نمونه سوالات امتحانی ترم اول دارد نمونه سوالات امتحانی ترم دوم دارد کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : همه پرسش ها دارد
بستن

امتحانوفن ریاضی ۱ دهم

۳۵,۰۰۰ ریال
مشخصات کتاب : مولف گروه مولفان درس ریاضی سری کتاب مهر و ماه : امتحانوفن کد کتاب انتشارات مهر و ماه : 856 تعداد صفحات کتاب : 60 قطع کتاب : کتاب رحلی نوع چاپ کتاب : دو رنگ وزن کتاب : 144 گرم تاریخ چاپ کتاب : 1395 کتاب درسنامه : دارد نمونه سوالات امتحانی ترم اول دارد نمونه سوالات امتحانی ترم دوم دارد کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : همه پرسش ها دارد
بستن

امتحانوفن ریاضی ۲ یازدهم تجربی

۴۰,۰۰۰ ریال
مشخصات کتاب : مولف گروه مولفان درس ریاضی سری کتاب مهر و ماه : امتحانوفن کد کتاب انتشارات مهر و ماه : 875 تعداد صفحات کتاب : 68 قطع کتاب : کتاب رحلی نوع چاپ کتاب : دو رنگ وزن کتاب : 155 تاریخ چاپ کتاب : 1396 کتاب درسنامه : دارد نمونه سوالات امتحانی ترم اول دارد نمونه سوالات امتحانی ترم دوم دارد کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : همه پرسش ها دارد
بستن

امتحانوفن ریاضی و آمار ۱ دهم

۳۵,۰۰۰ ریال
مشخصات کتاب : مولف گروه مولفان درس ریاضی سری کتاب مهر و ماه : امتحانوفن کد کتاب انتشارات مهر و ماه : 858 تعداد صفحات کتاب : 52 قطع کتاب : کتاب رحلی نوع چاپ کتاب : دو رنگ وزن کتاب : 125 گرم کتاب درسنامه : دارد تاریخ چاپ کتاب : 1396 نمونه سوالات امتحانی ترم اول دارد نمونه سوالات امتحانی ترم دوم دارد کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : همه پرسش ها دارد
مكان گيرنده
بستن

امتحانوفن زیست ۱ دهم

۳۵,۰۰۰ ریال
مشخصات کتاب : مولف گروه مولفان درس زیست ‌شناسی سری کتاب مهر و ماه : امتحانوفن کد کتاب انتشارات مهر و ماه : 859 تعداد صفحات کتاب : 76 قطع کتاب : کتاب رحلی نوع چاپ کتاب : دو رنگ وزن کتاب : 174 گرم تاریخ چاپ کتاب : 1395 کتاب درسنامه : دارد نمونه سوالات امتحانی ترم اول دارد نمونه سوالات امتحانی ترم دوم دارد کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : همه پرسش ها دارد
بستن

امتحانوفن شیمی ‌۱ دهم

۳۵,۰۰۰ ریال
مشخصات کتاب : مولف گروه مولفان درس شیمی سری کتاب مهر و ماه : امتحانوفن کد کتاب انتشارات مهر و ماه : 860 تعداد صفحات کتاب : 48 قطع کتاب : کتاب رحلی نوع چاپ کتاب : دو رنگ وزن کتاب : 121 گرم کتاب درسنامه : دارد تاریخ چاپ کتاب : 1395 نمونه سوالات امتحانی ترم اول دارد نمونه سوالات امتحانی ترم دوم دارد کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : همه پرسش ها دارد