نمایش 1–12 از 14 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24
بستن

مداخله و مشکل آفرینی در زندگی همسران (آموزش و درمانهای روان شناختی ۹)

۳۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : سخن /**/ مولف کتاب : سعید کاوه /**/ تعداد صفحات کتاب : 204 صفحه /**/ شابک کتاب : 9.78964E+12 /**/ نوبت چاپ کتاب : 1 /**/ سال چاپ کتاب : 1387 /**/ وزن کتاب : 222 /**/ رده بندی دیویی کتاب : 306/872 - 16622 /**/ قیمت پشت چلد کتاب : 30000
بستن

وفا به عهد

۳۵,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : سخن /**/ مولف کتاب : ابوالقاسم لاهوتی /**/ تعداد صفحات کتاب : 234 صفحه : صفحه /**/ شابک کتاب : 9.78964E+12 /**/ /**/ نوبت چاپ کتاب : 1 /**/ سال چاپ کتاب : 1384 /**/ وزن کتاب : 379 /**/ رده بندی دیویی کتاب : 1/62فا8 - 16518 /**/ قیمت پشت چلد کتاب : 35000
بستن

روان شناسی روان شناسان (مجموعه بی همتای گفتگوهای ژرف با روان شناسان مشهور جهان)

۵۹,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : سخن /**/ مولف کتاب : دیوید کهن/**/ مترجم کتاب :جعفر نجفی زند /**/ تعداد صفحات کتاب : 464 صفحه /**/ صفحه /**/ شابک کتاب : کتاب : 9.78964E+12 /**/ نوبت چاپ کتاب : 1 /**/ سال چاپ کتاب : 1386 /**/ وزن کتاب : 806 /**/ رده بندی دیویی کتاب : 150/922 - 27954 /**/ قیمت پشت چلد کتاب : 59000
بستن

شناخت و ارتباط سازنده دختران و پسران (آموزش و درمانهای روان شناختی۲۰)

۳۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : سخن /**/ مولف کتاب : سعید کاوه /**/ تعداد صفحات کتاب : 273 صفحه /**/ شابک کتاب : 9.78964E+12 /**/ نوبت چاپ کتاب : 1 /**/ سال چاپ کتاب : 1388 /**/ وزن کتاب : 207 /**/ رده بندی دیویی کتاب : 646/77 - 19161 /**/ قیمت پشت چلد کتاب : 30000
بستن

ادبیات معاصر عربی:داستان کوتاه،رمان،نمایشنامه،شعر و نقد (زبان و ادبیات عربی ۲)

۹۵,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : سخن /**/ مولف کتاب : جورج عطیه و دیگران/**/ مترجم کتاب :علی گنجیان خناری،عباس نوروزپور نیازی /**/ تعداد صفحات کتاب : 250 صفحه /**/ شابک کتاب : 9.78964E+12 /**/ نوبت چاپ کتاب : 1 /**/ سال چاپ کتاب : 1391 /**/ وزن کتاب : 764 /**/ رده بندی دیویی کتاب : 892/709 - 47570 /**/ قیمت پشت چلد کتاب : 95000
بستن

رهروان بی برگ (مجموعه شعر)

۳۵,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : سخن /**/ مولف کتاب : تقی پورنامداریان /**/ تعداد صفحات کتاب : 371 صفحه /**/ شابک کتاب : 9.782E+12 /**/ نوبت چاپ کتاب : 1 /**/ سال چاپ کتاب : 1382 /**/ وزن کتاب : 570 /**/ رده بندی دیویی کتاب : 1/62فا8 - 47484 /**/ قیمت پشت چلد کتاب : 35000
بستن

زن،بودن یا شدن (آموزش و درمانهای روان شناختی۱۴)

۳۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : سخن /**/ مولف کتاب : سعید کاوه /**/ تعداد صفحات کتاب : 219 صفحه /**/ شابک کتاب : 9.78964E+12 /**/ نوبت چاپ کتاب : 1 /**/ سال چاپ کتاب : 1387 /**/ وزن کتاب : 263 /**/ رده بندی دیویی کتاب : 305/4 - 16630 /**/ قیمت پشت چلد کتاب : 30000
بستن

گزارشهای سیاسی واشنگتن و یادداشتهای زندان از اللهیار صالح

۱۵۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : سخن /**/ مولف کتاب : اللهیار صالح /**/ تعداد صفحات کتاب : 414 صفحه /**/ شابک کتاب : 9.78964E+12 /**/ نوبت چاپ کتاب : 1 /**/ سال چاپ کتاب : 1389 /**/ وزن کتاب : 763 /**/ رده بندی دیویی کتاب : 955/0824 - 25190 /**/ قیمت پشت چلد کتاب : 150000
بستن

بررسی روانشناسی عشق (آموزش و درمانهای روان شناختی۲۱)

۵۵,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : سخن /**/ مولف کتاب : سعید کاوه /**/ تعداد صفحات کتاب : 384 صفحه /**/ شابک کتاب : 9.78964E+12 /**/ نوبت چاپ کتاب : 1 /**/ سال چاپ کتاب : 1388 /**/ وزن کتاب : 352 /**/ رده بندی دیویی کتاب : 152/41 - 20119 /**/ قیمت پشت چلد کتاب : 55000
بستن

مدرسه سالم:کمک به رشد عاطفی و اجتماعی دانش آموزان در مدرسه (آموزه های تربیتی ۶)

۱۲۵,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : سخن /**/ مولف کتاب : سایمون بلیک و دیگران/**/ مترجم کتاب :زهرا بازرگان /**/ تعداد صفحات کتاب : 282 صفحه /**/ شابک کتاب : 9.78964E+12 /**/ نوبت چاپ کتاب : 1 /**/ سال چاپ کتاب : 1392 /**/ وزن کتاب : 309 /**/ رده بندی دیویی کتاب : 612/65 - 47578 /**/ قیمت پشت چلد کتاب : 125000
بستن

پرسشنامه های پژوهشی در زمینه روان شناسی،مشاوره،علوم تربیتی و جامعه شناسی

۶۵,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : سخن /**/ /**/ تعداد صفحات کتاب : 356 صفحه /**/ شابک کتاب : 9.78964E+12 /**/ نوبت چاپ کتاب : 1 /**/ سال چاپ کتاب : 1387 /**/ وزن کتاب : 491 /**/ رده بندی دیویی کتاب : 150/7 - 47473 /**/ قیمت پشت چلد کتاب : 65000
بستن

شهریار شهر سنگستان:نقد و تحلیل و گزیده اشعار مهدی اخوان ثالث (در ترازوی نقد ۳)

۲۹۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : سخن /**/ مولف کتاب : شهریار شاهین دژی /**/ تعداد صفحات کتاب : 501 صفحه /**/ شابک کتاب : 9.78964E+12 /**/ نوبت چاپ کتاب : 3 /**/ سال چاپ کتاب : 1393 /**/ وزن کتاب : 688 /**/ رده بندی دیویی کتاب : 1/62فا8 - 16392 /**/ قیمت پشت چلد کتاب : 290000