نمایش سایدبار
نمايش دادن 12 24 36

جواهرالآثار (دوره شش جلدی) ۳۷۵

۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

طب ماهیان ۴۱۲۷

۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

سم‌شناسی دامپزشکی؛ اصول پایه و بالینی ۳۹۷۰-۳۹۷۱-۳۹۸۵

۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال

بیماری ماهیان؛ تشخیص و درمان ۳۹۵۷ Fish Disease; Diagnosis and Treatment

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیولوژی دامپزشکی کانینگهام ویرایش پنجم(۲۰۱۳) ۳۵۰۰/ Cunningham s Textbook of Veterinary Physiology

۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال

خودآموز رنگی ماهیان زینتی و بی‌مهرگان آبزی ۴۱۵۶

۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال

گیاهان دارویی دوره (پنج جلدی) ۱۸۱۰

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

مامائی و تولیدمثل در دامپزشکی (دوجلدی) ۳۷۰۵

۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال

راهنمای کاربردی بیماری‌های ماهیان پرورشی ۴۱۵۵

۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب راهنمای چوب لایه‌های متقاطع، CLT، Cross-Laminated Timber و/ ۴۰۹۷

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

تاریخ دانشگاه تهران (دانشگاه در دوره اول ۱۳۲۲-۱۳۱۳)جلد نخست؛ بخش نخست و بخش دوم

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دهکده شهری؛ الگویی برای سکونتگاه پایدار ۳۸۴۰

۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال