نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
بستن

قصه های تصویری از قابوس نامه۱۱ (فرمان پادشاه)،(گلاسه)

۶۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : قدیانی /****/ مولف کتاب : کیکاوس بن اسکندر عنصرالمعالی /****/ گروه بندی کتاب : داستان نوجوان /****/ قطع کتاب : رقعی /****/ نوع جلد کتاب : شمیز /****/ تعداد صفحات کتاب : 16 صفحه /****/ شابک کتاب : 9786002518897 /****/ نوبت چاپ کتاب : 1 /****/ سال چاپ کتاب : 1398 /****/ وزن کتاب : 46 گرم /****/ کد کتاب : 76460-3030 /****/ قیمت پشت جلد کتاب : 60000
بستن

قصه های تصویری از قابوس نامه۱۲ (درویش بی پول،درویش پولدار)،(گلاسه)

۶۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : قدیانی /****/ مولف کتاب : کیکاوس بن اسکندر عنصرالمعالی /****/ گروه بندی کتاب : داستان نوجوان /****/ قطع کتاب : رقعی /****/ نوع جلد کتاب : شمیز /****/ تعداد صفحات کتاب : 16 صفحه /****/ شابک کتاب : 9786002518903 /****/ نوبت چاپ کتاب : 1 /****/ سال چاپ کتاب : 1398 /****/ وزن کتاب : 46 گرم /****/ کد کتاب : 76461-3030 /****/ قیمت پشت جلد کتاب : 60000
بستن

قصه های تصویری از مثنوی ۱ (طوطی و بازرگان)،(گلاسه)

۴۰,۰۰۰ ریال
ناشرقدیانیمولفمولانا جلال الدین محمد بلخی(مولوی)گروه بندیداستان نوجوانقطعرقعینوع جلدشمیزتعداد صفحات16شابک9.786E+12نوبت چاپ1سال چاپ1397وزن56رده بندی دیویی1396ط222ف3فا8کد محصول66854قیمت پشت جلد40000
بستن

قصه های تصویری از مثنوی ۲ (پندهای گنجشک)،(گلاسه)

۴۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : قدیانی /****/ مولف کتاب : مولانا جلال الدین محمد بلخی(مولوی) /****/ گروه بندی کتاب : داستان نوجوان /****/ قطع کتاب : رقعی /****/ نوع جلد کتاب : شمیز /****/ تعداد صفحات کتاب : 16 صفحه /****/ شابک کتاب : 9.786E+12 /****/ نوبت چاپ کتاب : 1 /****/ سال چاپ کتاب : 1397 /****/ وزن کتاب : 56 گرم /****/ کد کتاب : 66855-3030 /****/ قیمت پشت جلد کتاب : 40000
بستن

قصه های تصویری از مثنوی ۳ (اژدها و مارگیر)،(گلاسه)

۴۰,۰۰۰ ریال
ناشرقدیانیمولفمولانا جلال الدین محمد بلخی(مولوی)گروه بندیداستان نوجوانقطعرقعینوع جلدشمیزتعداد صفحات16شابک9.786E+12نوبت چاپ1سال چاپ1397وزن56رده بندی دیویی1396الف222ف398/2داکد محصول66856قیمت پشت جلد40000
بستن

قصه های تصویری از مثنوی ۵ (طوطی و بقال)،(گلاسه)

۴۰,۰۰۰ ریال
ناشرقدیانیمولفمولانا جلال الدین محمد بلخی(مولوی)گروه بندیداستان نوجوانقطعرقعینوع جلدشمیزتعداد صفحات16شابک9.786E+12نوبت چاپ1سال چاپ1397وزن56رده بندی دیویی1396ط ب222ف3فا8کد محصول66858قیمت پشت جلد40000
بستن

قصه های تصویری از مثنوی ۶ (فیل در تاریکی)،(گلاسه)

۴۰,۰۰۰ ریال
ناشرقدیانیمولفمولانا جلال الدین محمد بلخی(مولوی)گروه بندیداستان نوجوانقطعرقعینوع جلدشمیزتعداد صفحات16شابک9.786E+12نوبت چاپ1سال چاپ1397وزن56رده بندی دیویی1396ف222ف3فا8کد محصول66859قیمت پشت جلد40000
بستن

قصه های تصویری از مثنوی ۷ (نحوی و کشتیبان)،(گلاسه)

۴۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : قدیانی /****/ مولف کتاب : مولانا جلال الدین محمد بلخی(مولوی) /****/ گروه بندی کتاب : داستان نوجوان /****/ قطع کتاب : رقعی /****/ نوع جلد کتاب : شمیز /****/ تعداد صفحات کتاب : 16 صفحه /****/ شابک کتاب : 9.786E+12 /****/ نوبت چاپ کتاب : 1 /****/ سال چاپ کتاب : 1397 /****/ وزن کتاب : 56 گرم /****/ کد کتاب : 66860-3030 /****/ قیمت پشت جلد کتاب : 40000
بستن

قصه های تصویری از مثنوی ۸ (موش و شتر)،(گلاسه)

۴۰,۰۰۰ ریال
ناشرقدیانیمولفمولانا جلال الدین محمد بلخی(مولوی)گروه بندیداستان نوجوانقطعرقعینوع جلدشمیزتعداد صفحات16شابک9.786E+12نوبت چاپ1سال چاپ1397وزن56رده بندی دیویی1396م222ف3فا8کد محصول66861قیمت پشت جلد40000
بستن

قصه های تصویری از مثنوی ۹ (شغالی که طاووس شد)،(گلاسه)

۴۰,۰۰۰ ریال
ناشرقدیانیمولفمولانا جلال الدین محمد بلخی(مولوی)گروه بندیداستان نوجوانقطعرقعینوع جلدشمیزتعداد صفحات16شابک9.786E+12نوبت چاپ1سال چاپ1397وزن56رده بندی دیویی1396م222ف3فا8کد محصول66862قیمت پشت جلد40000
بستن

قصه های تصویری از مثنوی۱۰ (موسی و شبان)،(گلاسه)

۴۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : قدیانی /****/ مولف کتاب : مولانا جلال الدین محمد بلخی(مولوی) /****/ گروه بندی کتاب : داستان نوجوان /****/ قطع کتاب : رقعی /****/ نوع جلد کتاب : شمیز /****/ تعداد صفحات کتاب : 16 صفحه /****/ شابک کتاب : 9.786E+12 /****/ نوبت چاپ کتاب : 1 /****/ سال چاپ کتاب : 1397 /****/ وزن کتاب : 56 گرم /****/ کد کتاب : 66863-3030 /****/ قیمت پشت جلد کتاب : 40000
بستن

قصه های تصویری از مرزبان نامه ۴ (موش و دوستان دروغکی)،(گلاسه)

۴۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : قدیانی /****/ مولف کتاب : فریبا کلهر /****/ گروه بندی کتاب : داستان نوجوان /****/ قطع کتاب : رقعی /****/ نوع جلد کتاب : شمیز /****/ تعداد صفحات کتاب : 16 صفحه /****/ شابک کتاب : 9.786E+12 /****/ نوبت چاپ کتاب : 1 /****/ سال چاپ کتاب : 1397 /****/ وزن کتاب : 55 گرم /****/ کد کتاب : 63822-3030 /****/ قیمت پشت جلد کتاب : 40000