نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
بستن

۳ ماجرای باور نکردنی جیک کیک (مهمان خون آشام)

۱۴۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : قدیانی /****/ مولف کتاب : مایکل براد /****/ مترجم کتاب : مازیار موسوی /****/ گروه بندی کتاب : داستان نوجوان /****/ قطع کتاب : رقعی /****/ نوع جلد کتاب : شمیز /****/ تعداد صفحات کتاب : 144 صفحه /****/ شابک کتاب : 9786000803278 /****/ نوبت چاپ کتاب : 1 /****/ سال چاپ کتاب : 1398 /****/ وزن کتاب : 126 گرم /****/ کد کتاب : 76873-3030 /****/ قیمت پشت جلد کتاب : 140000
بستن

۳ ماجرای باور نکردنی جیک کیک (نفرین دزد دریایی)

۱۴۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : قدیانی /****/ مولف کتاب : مایکل براد /****/ مترجم کتاب : مازیار موسوی /****/ گروه بندی کتاب : داستان نوجوان /****/ قطع کتاب : رقعی /****/ نوع جلد کتاب : شمیز /****/ تعداد صفحات کتاب : 128 صفحه /****/ شابک کتاب : 9786000803254 /****/ نوبت چاپ کتاب : 1 /****/ سال چاپ کتاب : 1398 /****/ وزن کتاب : 128 گرم /****/ کد کتاب : 76876-3030 /****/ قیمت پشت جلد کتاب : 140000
بستن

۳۰ روز با پیامبر (ص) ۱ (از تولد تا خانه ی عمو)

۹۵,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : قدیانی /****/ مولف کتاب : حسین فتاحی /****/ گروه بندی کتاب : داستان نوجوان /****/ قطع کتاب : رقعی /****/ نوع جلد کتاب : شمیز /****/ تعداد صفحات کتاب : 112 صفحه /****/ شابک کتاب : 9.786E+12 /****/ نوبت چاپ کتاب : 1 /****/ سال چاپ کتاب : 1393 /****/ وزن کتاب : 260 گرم /****/ کد کتاب : 41794-3030 /****/ قیمت پشت جلد کتاب : 95000
بستن

۳۰ روز با پیامبر (ص) ۲ (از چوپانی تا پیامبری)

۹۵,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : قدیانی /****/ مولف کتاب : حسین فتاحی /****/ گروه بندی کتاب : داستان نوجوان /****/ قطع کتاب : رقعی /****/ نوع جلد کتاب : شمیز /****/ تعداد صفحات کتاب : 88 صفحه /****/ شابک کتاب : 9.786E+12 /****/ نوبت چاپ کتاب : 1 /****/ سال چاپ کتاب : 1395 /****/ وزن کتاب : 174 گرم /****/ کد کتاب : 48737-3030 /****/ قیمت پشت جلد کتاب : 95000
بستن

۳۰ روز با پیامبر (ص) ۳ (دعوت پنهانی)

۹۵,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : قدیانی /****/ مولف کتاب : حسین فتاحی /****/ گروه بندی کتاب : داستان نوجوان /****/ قطع کتاب : رقعی /****/ نوع جلد کتاب : شمیز /****/ تعداد صفحات کتاب : 80 صفحه /****/ شابک کتاب : 9.786E+12 /****/ نوبت چاپ کتاب : 1 /****/ سال چاپ کتاب : 1395 /****/ وزن کتاب : 160 گرم /****/ کد کتاب : 48738-3030 /****/ قیمت پشت جلد کتاب : 95000
بستن

۳۰ روز با پیامبر (ص) ۴ (دوستان سال های سخت)

۹۵,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : قدیانی /****/ مولف کتاب : حسین فتاحی /****/ گروه بندی کتاب : داستان نوجوان /****/ قطع کتاب : رقعی /****/ نوع جلد کتاب : شمیز /****/ تعداد صفحات کتاب : 72 صفحه /****/ شابک کتاب : 9.786E+12 /****/ نوبت چاپ کتاب : 1 /****/ سال چاپ کتاب : 1395 /****/ وزن کتاب : 147 گرم /****/ کد کتاب : 48739-3030 /****/ قیمت پشت جلد کتاب : 95000
بستن

۳۰ روز با پیامبر (ص) ۵ (خداحافظ کعبه)

۹۵,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : قدیانی /****/ مولف کتاب : حسین فتاحی /****/ گروه بندی کتاب : داستان نوجوان /****/ قطع کتاب : رقعی /****/ نوع جلد کتاب : شمیز /****/ تعداد صفحات کتاب : 88 صفحه /****/ شابک کتاب : 9.786E+12 /****/ نوبت چاپ کتاب : 1 /****/ سال چاپ کتاب : 1395 /****/ وزن کتاب : 174 گرم /****/ کد کتاب : 48740-3030 /****/ قیمت پشت جلد کتاب : 95000
بستن

۳۰ روز با پیامبر (ص) ۶ (مدینه شهر پیغمبر)

۹۵,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : قدیانی /****/ مولف کتاب : حسین فتاحی /****/ گروه بندی کتاب : داستان نوجوان /****/ قطع کتاب : رقعی /****/ نوع جلد کتاب : شمیز /****/ تعداد صفحات کتاب : 96 صفحه /****/ شابک کتاب : 9.786E+12 /****/ نوبت چاپ کتاب : 1 /****/ سال چاپ کتاب : 1395 /****/ وزن کتاب : 189 گرم /****/ کد کتاب : 48741-3030 /****/ قیمت پشت جلد کتاب : 95000
بستن

۳۰ روز با پیامبر (ص) ۷ (سواران کوه احد)

۹۵,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : قدیانی /****/ مولف کتاب : حسین فتاحی /****/ گروه بندی کتاب : داستان نوجوان /****/ قطع کتاب : رقعی /****/ نوع جلد کتاب : شمیز /****/ تعداد صفحات کتاب : 88 صفحه /****/ شابک کتاب : 9.786E+12 /****/ نوبت چاپ کتاب : 1 /****/ سال چاپ کتاب : 1395 /****/ وزن کتاب : 176 گرم /****/ کد کتاب : 48742-3030 /****/ قیمت پشت جلد کتاب : 95000
بستن

۳۰ روز با پیامبر (ص) ۸ (عبور از خندق)

۹۵,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : قدیانی /****/ مولف کتاب : حسین فتاحی /****/ گروه بندی کتاب : داستان نوجوان /****/ قطع کتاب : رقعی /****/ نوع جلد کتاب : شمیز /****/ تعداد صفحات کتاب : 80 صفحه /****/ شابک کتاب : 9.786E+12 /****/ نوبت چاپ کتاب : 1 /****/ سال چاپ کتاب : 1395 /****/ وزن کتاب : 161 گرم /****/ کد کتاب : 48743-3030 /****/ قیمت پشت جلد کتاب : 95000
بستن

۳۰ روز با پیامبر (ص) ۹ (گفت و گو برای صلح)

۹۵,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : قدیانی /****/ مولف کتاب : حسین فتاحی /****/ گروه بندی کتاب : داستان نوجوان /****/ قطع کتاب : رقعی /****/ نوع جلد کتاب : شمیز /****/ تعداد صفحات کتاب : 88 صفحه /****/ شابک کتاب : 9.786E+12 /****/ نوبت چاپ کتاب : 1 /****/ سال چاپ کتاب : 1395 /****/ وزن کتاب : 175 گرم /****/ کد کتاب : 48744-3030 /****/ قیمت پشت جلد کتاب : 95000
بستن

۳۰ روز با پیامبر (ص)۱۰ (فتح قلعه ی خیبر)

۹۵,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : قدیانی /****/ مولف کتاب : حسین فتاحی /****/ گروه بندی کتاب : داستان نوجوان /****/ قطع کتاب : رقعی /****/ نوع جلد کتاب : شمیز /****/ تعداد صفحات کتاب : 96 صفحه /****/ شابک کتاب : 9.786E+12 /****/ نوبت چاپ کتاب : 1 /****/ سال چاپ کتاب : 1395 /****/ وزن کتاب : 186 گرم /****/ کد کتاب : 55430-3030 /****/ قیمت پشت جلد کتاب : 95000