نمایش 1–9 از 56 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24
بستن

آبی دین و زندگی کنکور انسانی جلد دوم

۳۰,۰۰۰ ریال
آبی دین و زندگی کنکور انسانی جلد دوم ✔2000سوال شناسنامه دار با مرجع مشخص و مرتبط با صفحات کتاب درسی ✔ 733سوال کنکورمنطبق بر کتاب های نظام جدید ✔698 سوال آزمون های کانون ✔569سوال طراحی شده با هدف پوشش تمرین های کتاب درسی ✔ 104 پیمانه 20 و 10 سوالی برای مدیریت زمان ✔ 45درسنامه کاربردی با هدف پوشش تمرین های تیپ ✔ 2000پاسخ تشریحی همراه با تحلیل گزینه های غلط ✔590سوال ویژه برترها (یک پیمانه 20 یا 10 سوالی انتهای هر فصل) تعداد : 30000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : دین و زندگی آبی
بستن

آبی علوم و فنون ادبی کنکور انسانی

۹۵,۰۰۰ ریال
آبی علوم و فنون ادبی کنکور انسانی ✔ 2000 سوال شناسنامه دار دارای مرجع مشخص و مرتبط با کتاب درسی ✔ 412 سوال کنکور منطبق بر کتاب های نظام جدید ✔ 876سوال از آزمون های کانون ✔ 712سوال طراحی شده با هدف پوشش دهی خودارزیابی ها و کارگاه های تحلیل فصل در کتاب درسی ✔ 128پیمانه 20 و 10 سوالی برای مدیریت زمان ✔ 82درس نامه کاربردی با هدف پوشش تست های تیپ ✔ 12 آزمون جمع بندی : یک پیمانه سوال در پایان هر فصل ✔ 120 سوال ویژه برترها : دوپیمانه 20سوالی در پایان هر کتاب ویژه ترازهای برتر تعداد : 95000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : آبی دروس اختصاصی رشته انسانی
Placeholder
بستن

آبی دین و زندگی کنکور انسانی

۳۰,۰۰۰ ریال
آبی دین و زندگی کنکور انسانی ✔2000سوال شناسنامه دار با مرجع مشخص و مرتبط با صفحات کتاب درسی ✔ 733سوال کنکورمنطبق بر کتاب های نظام جدید ✔698 سوال آزمون های کانون ✔569سوال طراحی شده با هدف پوشش تمرین های کتاب درسی ✔ 104 پیمانه 20 و 10 سوالی برای مدیریت زمان ✔ 45درسنامه کاربردی با هدف پوشش تمرین های تیپ ✔ 2000پاسخ تشریحی همراه با تحلیل گزینه های غلط ✔590سوال ویژه برترها (یک پیمانه 20 یا 10 سوالی انتهای هر فصل) تعداد : 30000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : دین و زندگی آبی
Placeholder
بستن

برگزیده ریاضی و امار کنکور انسانی

۶۰,۰۰۰ ریال
برگزیده ریاضی و امار کنکور انسانی ✔ 1300سوال شناسنامه دار دارای مرجع مشخص و مرتبط با صفحات کتاب درسی ✔ 224سوال کنکور منطبق بر کتاب های نظام جدید ✔ 461سوال از آزمون های کانون ✔ 615سوال طراحی شده با هدف پوشش تمرین های کتاب درسی ✔ 125پیمانه 10 و 5 سوالی برای مدیریت زمان ✔ 7 آزمون جمع بندی ( یک پیمانه سوال جمع بندی در انتهای هر فصل) ✔ 70 سوال ویژه برترها تعداد : 60000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : ریاضیات آبی
Placeholder
بستن

برگزیده ادبیات کنکور

۶۰,۰۰۰ ریال
برگزیده ادبیات کنکور ✔ 2100سوال شناسنامه دار دارای مرجع مشخص و مرتبط با صفحات کتاب درسی ✔ 569 سوال کنکور منطبق بر کتاب های نظام جدید ✔ 961سوال از آزمون های کانون ✔ 570سوال طراحی شده با هدف پوشش تمرین های کتاب درسی ✔ 281 پیمانه 10 و 5 سوالی برای مدیریت زمان ✔ 2کنکور سراسری 98 در رشته ریاضی و تجربی ✔ 470 سوال ویژه برترها تعداد : 60000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : ادبیات آبی
Placeholder
بستن

برگزیده زبان انگلیسی کنکور

۵۰,۰۰۰ ریال
برگزیده زبان انگلیسی کنکور ✔1400 سوال شناسنامه دار دارای مرجع مشخص و مرتبط با صفحات کتاب درسی ✔ 241سوال کنکور منطبق بر کتاب های نظام جدید ✔ 232سوال از آزمون های کانون ✔ 927سوال طراحی شده با هدف پوشش تمرین های کتاب درسی ✔ 103پیمانه 10 و 5 سوالی برای مدیریت زمان ✔2 کنکور سراسری 98 در رشته های ریاضی و تجربی ✔10 آزمون جمع بندی (یک پیمانه سوال در پایان هر فصل) ✔ 200سوال ویژه برترها ( یک یا دو پیمانه سوال ویژه برترها در پایان هر فصل) تعداد : 50000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : زبان انگلیسی آبی
بستن

آبی ریاضی کنکور انسانی

۱۱۰,۰۰۰ ریال
آبی ریاضی کنکور انسانی ✔2100 سوال شناسنامه دار : همه سوالات مرجع مشخص و ارتباط با کتاب درسی دارند ✔ 317سوال کنکور : سوال های منطبق بر کتاب های درسی نظام جدید ✔736سوال آزمون های کانون ✔ 1047سوال طراحی شده با هدف پوشش تمرین های کتاب درسی ✔ 125پیمانه 10 و 20 سوالی ✔ 86درسنامه کاربردی ✔ 7 آزمون جمع بندی: یک پیمانه سوال جمع بندی در پایان هر فصل ✔ 90سوال ویژه برترها: در پایان هرفصل یک یا دوپیمانه سوال برای برترها قرار دارد تعداد : 110000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : ریاضیات آبی
بستن

سه سطحی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی

تماس بگیرید
سه سطحی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی تعداد : در حال چاپ خرید ebook این کتاب خرید پس از چاپ ، به من اطلاع بده دسته بندی کتاب : سه سطحی دروس اختصاصی رشته انسانی
بستن

سه سطحی تاریخ و جغرافیا کنکور انسانی

تماس بگیرید
سه سطحی تاریخ و جغرافیا کنکور انسانی ✔300 سوال شناسنامه دار در درس تاریخ و 200 سوال شناسنامه دار در درس جغرافیا ✔در سه سطح نسبتا دشوار، دشوار دشوارتر ✔ 89سوال نسبتا دشوار ✔176سوال دشوار ✔242 سوال دشوارتر ✔ ضریب توازن : 19سوال پرسش چهارگزینه ای به ازای هر درس از مباحث تاریخ و جغرافیای دهم ✔ میزان مراجعه به هر سطح از سوالات مشخص شده است ✔ در کنار هر سوال علاوه بر میزان مراجعه، درصد پاسخگویی صحیح نیز درج شده است . تعداد : در حال چاپ خرید ebook این کتاب خرید پس از چاپ ، به من اطلاع بده دسته بندی کتاب : سه سطحی دروس اختصاصی رشته انسانی