نمایش 1–24 از 56 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24
بستن

آبی دین و زندگی کنکور انسانی جلد دوم

۳۰,۰۰۰ ریال
آبی دین و زندگی کنکور انسانی جلد دوم ✔2000سوال شناسنامه دار با مرجع مشخص و مرتبط با صفحات کتاب درسی ✔ 733سوال کنکورمنطبق بر کتاب های نظام جدید ✔698 سوال آزمون های کانون ✔569سوال طراحی شده با هدف پوشش تمرین های کتاب درسی ✔ 104 پیمانه 20 و 10 سوالی برای مدیریت زمان ✔ 45درسنامه کاربردی با هدف پوشش تمرین های تیپ ✔ 2000پاسخ تشریحی همراه با تحلیل گزینه های غلط ✔590سوال ویژه برترها (یک پیمانه 20 یا 10 سوالی انتهای هر فصل) تعداد : 30000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : دین و زندگی آبی
بستن

آبی علوم و فنون ادبی کنکور انسانی

۹۵,۰۰۰ ریال
آبی علوم و فنون ادبی کنکور انسانی ✔ 2000 سوال شناسنامه دار دارای مرجع مشخص و مرتبط با کتاب درسی ✔ 412 سوال کنکور منطبق بر کتاب های نظام جدید ✔ 876سوال از آزمون های کانون ✔ 712سوال طراحی شده با هدف پوشش دهی خودارزیابی ها و کارگاه های تحلیل فصل در کتاب درسی ✔ 128پیمانه 20 و 10 سوالی برای مدیریت زمان ✔ 82درس نامه کاربردی با هدف پوشش تست های تیپ ✔ 12 آزمون جمع بندی : یک پیمانه سوال در پایان هر فصل ✔ 120 سوال ویژه برترها : دوپیمانه 20سوالی در پایان هر کتاب ویژه ترازهای برتر تعداد : 95000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : آبی دروس اختصاصی رشته انسانی
Placeholder
بستن

آبی دین و زندگی کنکور انسانی

۳۰,۰۰۰ ریال
آبی دین و زندگی کنکور انسانی ✔2000سوال شناسنامه دار با مرجع مشخص و مرتبط با صفحات کتاب درسی ✔ 733سوال کنکورمنطبق بر کتاب های نظام جدید ✔698 سوال آزمون های کانون ✔569سوال طراحی شده با هدف پوشش تمرین های کتاب درسی ✔ 104 پیمانه 20 و 10 سوالی برای مدیریت زمان ✔ 45درسنامه کاربردی با هدف پوشش تمرین های تیپ ✔ 2000پاسخ تشریحی همراه با تحلیل گزینه های غلط ✔590سوال ویژه برترها (یک پیمانه 20 یا 10 سوالی انتهای هر فصل) تعداد : 30000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : دین و زندگی آبی
Placeholder
بستن

برگزیده ریاضی و امار کنکور انسانی

۶۰,۰۰۰ ریال
برگزیده ریاضی و امار کنکور انسانی ✔ 1300سوال شناسنامه دار دارای مرجع مشخص و مرتبط با صفحات کتاب درسی ✔ 224سوال کنکور منطبق بر کتاب های نظام جدید ✔ 461سوال از آزمون های کانون ✔ 615سوال طراحی شده با هدف پوشش تمرین های کتاب درسی ✔ 125پیمانه 10 و 5 سوالی برای مدیریت زمان ✔ 7 آزمون جمع بندی ( یک پیمانه سوال جمع بندی در انتهای هر فصل) ✔ 70 سوال ویژه برترها تعداد : 60000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : ریاضیات آبی
Placeholder
بستن

برگزیده ادبیات کنکور

۶۰,۰۰۰ ریال
برگزیده ادبیات کنکور ✔ 2100سوال شناسنامه دار دارای مرجع مشخص و مرتبط با صفحات کتاب درسی ✔ 569 سوال کنکور منطبق بر کتاب های نظام جدید ✔ 961سوال از آزمون های کانون ✔ 570سوال طراحی شده با هدف پوشش تمرین های کتاب درسی ✔ 281 پیمانه 10 و 5 سوالی برای مدیریت زمان ✔ 2کنکور سراسری 98 در رشته ریاضی و تجربی ✔ 470 سوال ویژه برترها تعداد : 60000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : ادبیات آبی
Placeholder
بستن

برگزیده زبان انگلیسی کنکور

۵۰,۰۰۰ ریال
برگزیده زبان انگلیسی کنکور ✔1400 سوال شناسنامه دار دارای مرجع مشخص و مرتبط با صفحات کتاب درسی ✔ 241سوال کنکور منطبق بر کتاب های نظام جدید ✔ 232سوال از آزمون های کانون ✔ 927سوال طراحی شده با هدف پوشش تمرین های کتاب درسی ✔ 103پیمانه 10 و 5 سوالی برای مدیریت زمان ✔2 کنکور سراسری 98 در رشته های ریاضی و تجربی ✔10 آزمون جمع بندی (یک پیمانه سوال در پایان هر فصل) ✔ 200سوال ویژه برترها ( یک یا دو پیمانه سوال ویژه برترها در پایان هر فصل) تعداد : 50000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : زبان انگلیسی آبی
بستن

آبی ریاضی کنکور انسانی

۱۱۰,۰۰۰ ریال
آبی ریاضی کنکور انسانی ✔2100 سوال شناسنامه دار : همه سوالات مرجع مشخص و ارتباط با کتاب درسی دارند ✔ 317سوال کنکور : سوال های منطبق بر کتاب های درسی نظام جدید ✔736سوال آزمون های کانون ✔ 1047سوال طراحی شده با هدف پوشش تمرین های کتاب درسی ✔ 125پیمانه 10 و 20 سوالی ✔ 86درسنامه کاربردی ✔ 7 آزمون جمع بندی: یک پیمانه سوال جمع بندی در پایان هر فصل ✔ 90سوال ویژه برترها: در پایان هرفصل یک یا دوپیمانه سوال برای برترها قرار دارد تعداد : 110000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : ریاضیات آبی
بستن

سه سطحی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی

تماس بگیرید
سه سطحی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی تعداد : در حال چاپ خرید ebook این کتاب خرید پس از چاپ ، به من اطلاع بده دسته بندی کتاب : سه سطحی دروس اختصاصی رشته انسانی
بستن

سه سطحی تاریخ و جغرافیا کنکور انسانی

تماس بگیرید
سه سطحی تاریخ و جغرافیا کنکور انسانی ✔300 سوال شناسنامه دار در درس تاریخ و 200 سوال شناسنامه دار در درس جغرافیا ✔در سه سطح نسبتا دشوار، دشوار دشوارتر ✔ 89سوال نسبتا دشوار ✔176سوال دشوار ✔242 سوال دشوارتر ✔ ضریب توازن : 19سوال پرسش چهارگزینه ای به ازای هر درس از مباحث تاریخ و جغرافیای دهم ✔ میزان مراجعه به هر سطح از سوالات مشخص شده است ✔ در کنار هر سوال علاوه بر میزان مراجعه، درصد پاسخگویی صحیح نیز درج شده است . تعداد : در حال چاپ خرید ebook این کتاب خرید پس از چاپ ، به من اطلاع بده دسته بندی کتاب : سه سطحی دروس اختصاصی رشته انسانی
بستن

سه سطحی جغرافیا کنکور انسانی

تماس بگیرید
سه سطحی جغرافیا کنکور انسانی ✔ 300 سوال شناسنامه دار ر سه سطح نشبتا دشوار، دشوار و دشوارتر ✔ 63 سوال شناسنامه دار از پایه دهم ✔ 87 سوال شناسنامه دار از پایه یازدهم ✔ 150 سوال شناسنامه دار از پایه دوازدهم ✔ ضریب توازن: 11 پرسش چهارگزینه ای به ازای هر درس از مباحث دهم، یازدهم و دوازدهم ✔ میزان مراجعه به هر سطح از سوالات مشخص شده است ✔ در کنار هر سوال علاوه بر میزان مراجعه، درصد پاسخگویی صحیح نیز درج شده است . تعداد : در حال چاپ خرید ebook این کتاب خرید پس از چاپ ، به من اطلاع بده دسته بندی کتاب : سه سطحی دروس اختصاصی رشته انسانی
بستن

سه سطحی تاریخ کنکور انسانی

تماس بگیرید
سه سطحی تاریخ کنکور انسانی ✔300 سوال شناسنامه دار در سه سطح نسبتا دشوار، دشوار دشوارتر ✔ 79 سوال شناسنامه دار از پایه دهم ✔71 سوال شناسنامه دار از پایه یازدهم ✔150 سوال شناسنامه دار از پایه دوازدهم ✔ ضریب توازن : 7 سوال پرسش چهارگزینه ای به ازای هر درس از مباحث دهم، یازدهم و دوازدهم ✔ میزان مراجعه به هر سطح از سوالات مشخص شده است ✔ در کنار هر سوال علاوه بر میزان مراجعه، درصد پاسخگویی صحیح نیز درج شده است . تعداد : در حال چاپ خرید ebook این کتاب خرید پس از چاپ ، به من اطلاع بده دسته بندی کتاب : سه سطحی دروس اختصاصی رشته انسانی
بستن

سه سطحی جامعه شناسی کنکور

تماس بگیرید
سه سطحی جامعه شناسی کنکور ✔400 سوال شناسنامه دار در سه سطح نسبتا دشوار، دشوار و دشوارتر ✔ 94 سوال شناسنامه دار پایه دهم ✔165 سوال پایه یازدهم ✔ 141 سوال پایه دوازدهم ✔ ضریب توازن : 10 پرسش چهارگزینه ای به ازای هر درس از مباحث جامعه شناسی دهم، یازدهم و دوازدهم ✔ میزان مراجعه به هر سطح از سوالات مشخص شده است ✔ در کنار هر سوال علاوه بر میزان مراجعه، درصد پاسخگویی صحیح نیز درج شده است . تعداد : در حال چاپ خرید ebook این کتاب خرید پس از چاپ ، به من اطلاع بده دسته بندی کتاب : سه سطحی دروس اختصاصی رشته انسانی
بستن

نوروز دوازدهم انسانی (جلد دوم)

۱۳۰,۰۰۰ ریال
نوروز دوازدهم انسانی (جلد دوم) ✔ زمان مطالعه: 4 ساعت برای تمرین پرسش های کلیدی در هر روز ✔ 700 سوال از مباحث دهم و یازده ✔ 300 سوال از مباحث نیم سال اول دوازدهم ✔ 27 مبحث: 107 مبحث مربوط به به درس های یازدهم و دهم. ✔ 27 مبحث: 38 مبحث مربوط به درس های دوازدهم ✔ ابزار آموزشی تابلو نوروزی: رنگ آمیزی مباحث منبع اطلاعاتی با هدف گذاری چند تا از ده تا برای پیشرفت در ایام نوروز ✔ ضریب توازن: 100 پرسش چهار گزینه به ازای هر روز از ایام نوروز ✔ درس: پرسش ها از 22 درس اختصاصی طرح شده اند. تعداد : 13000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : نوروز مجموعه دروس
بستن

جمع بندی اختصاصی پایه دهم و یازدهم انسانی

۴۲۰,۰۰۰ ریال
جمع بندی اختصاصی پایه دهم و یازدهم انسانی ✔ 200 تست طراحی شده ترکیبی از دروس پایه دهم و یازدهم در قالب آزمون ✔ 260 تست منتخب طراحی شده از دروس پایه یازدهم در قالب 2 آزمون ✔ 240 تست طراحی شده از دروس پایه دهم در قالب دو آزمون ✔ 700 سوال طراحی شده از اختصاصی های دهم و یازدهم ✔ منطق و فلسفه ، روانشناسی: 5 سوال (به طور میانگین) از هر مبحث ✔ تاریخ ، جغرافیا و جامعه شناسی: 10 سوال (به طور میانگین) از هر مبحث ✔ عربی و علوم و فنون ادبی: 7 سوال (به طور میانگین) از هر مبحث ✔ ریاضی و اقتصاد: 12 سوال (به طور میانگین) از هر مبحث تعداد : 42000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : مجموعه دروس جمع بندی شابک : 978-600-00-1321-9 سال نشر: 98 نوبت چاپ : 2 تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000
بستن

آبی تاریخ و جغرافیا کنکور انسانی

تماس بگیرید
آبی تاریخ و جغرافیا کنکور انسانی ✔ 19 آزمون جمع بندی، در پایان هر فصل یک ازمون جمع بندی 20 سوالی ارائه شده است. ✔ 96 موضوع منطبق بر 19 فصل کتاب درسی ✔ 19 بسته مطالعاتی شامل یک درس نامه و چندین پیمانه ی سوال است. ✔ 138 پیمانه 10 سوالی : 138موضوع در قالب پیمانه های 10 سوالی ارائه شده است. ✔ 51 پیمانه 20 سوالی : 51 موضوع در قالب پیمانه های 20 سوالی ارائه شده است. تعداد : در حال چاپ خرید ebook این کتاب خرید پس از چاپ ، به من اطلاع بده دسته بندی کتاب : آبی دروس اختصاصی رشته انسانی شابک : 978-600-00-1353-0 سال نشر: 98 نوبت چاپ : 1 تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000
بستن

آبی فلسفه کنکور انسانی

تماس بگیرید
آبی فلسفه کنکور انسانی ✔ 13 بسته مطالعاتی : هر بسته مطالعاتی شامل یک درس نامه و چندین پیمانه سوال است. ✔ 9 پیمانه 20 سوالی : تعداد گمتری از سوال ها ی کتاب به صورت پیمانه 20 سوالی است. ✔ 52 پیمانه 10 سوالی: اکثر سوال های کتاب به صورت پیمانه 10 سوالی است. ✔ 13 موضوع منطق بر 13 فصل از کتاب درسی ✔ 14 آزمون جمع بندی، در پایان هر فصل یک آزمون جمع بندی 10 یا 20 سوالی ✔ تعداد : در حال چاپ خرید ebook این کتاب خرید پس از چاپ ، به من اطلاع بده دسته بندی کتاب : آبی دروس اختصاصی رشته انسانی شابک : سال نشر: 97 نوبت چاپ : 2 تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000
بستن

آبی روانشناسی کنکور انسانی

تماس بگیرید
آبی روانشناسی کنکور انسانی ✔ 22پیمانه 10 سوالی: تعداد کمتری از سوال های کتاب به صورت پیمانه ی 10 سوالی ✔ 24 پیمانه 20 سوالی: اکثر سوال های کتاب به صورت پیمانه های 20 سوالی است. ✔ واژگان کلیدی: 63 واژه کلیدی درابتدای هر درس برای یادگیری بهتر مشخص شده است. ✔ آزمون های جمع بندی: 8 آزمون جمع بندی در پایان هر درس یک آزمون جمع بندی 20 سوالی ارائه شده است. ✔ 34 موضوع منطبق بر 8 درس کتاب درسی تعداد : در حال چاپ خرید ebook این کتاب خرید پس از چاپ ، به من اطلاع بده دسته بندی کتاب : آبی دروس اختصاصی رشته انسانی تعداد صفحات 202 شابک : 978-600-00-1332-5 سال نشر: 97 نوبت چاپ : 1 تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000
بستن

آبی اقتصاد کنکور انسانی

تماس بگیرید
آبی اقتصاد کنکور انسانی ✔ 48 پیمانه 10 سوالی: اکثر سوال های کتاب به صورت پیمانه های 10 سوالی است. ✔ 16 پیمانه 20 سوالی: تعداد کمتری از سوال های کتاب به صورت پیمانه های 20 سوالی است. ✔ آزمون جمع بندی : 14 آزمون جمع بندی در پایان هر فصل یک آزمون جمع بندی ارائه شده است. ✔ سوال های طراحی شده: 124 تست از کتاب درسی برای پوشش کامل مباحث طراحی شده است. تعداد : در حال چاپ خرید ebook این کتاب خرید پس از چاپ ، به من اطلاع بده دسته بندی کتاب : آبی دروس اختصاصی رشته انسانی تعداد صفحات 343 شابک : سال نشر: 97 نوبت چاپ : 1 تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000
بستن

آبی دین زندگی پایه ویژه علوم انسانی

تماس بگیرید
آبی دین زندگی پایه ویژه علوم انسانی ✔ 75 پیمانه 20 سوالی: اکثر سوال های کتاب به صورت پیمانه های 20 سوالی است. ✔ 580 تست از آزمون های کانون ✔ 30 پیمانه 10 سوالی: تعداد کمتری از سوال های کتاب به صورت پیمانه های 10 سوالی ✔ ترجمه و پیام آیات: 633پیام ایه (برمینا کتاب درسی و تفسیر) و مطابقت های معنایی ✔ اندیشه و تحقیق و تدبر در قرآن و حدیث: پاسخ تمام سوال های اندیشه تحقیق ارائه شده است. تعداد : در حال چاپ خرید ebook این کتاب خرید پس از چاپ ، به من اطلاع بده دسته بندی کتاب : دین و زندگی آبی شابک : 978-600-00-1323-3 سال نشر: 98 نوبت چاپ : 1 تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000
بستن

آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم

تماس بگیرید
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم ✔ 29 بسته ی مطالعاتی : هر بسته مطالعاتی شامل یک درس نامه و چندین پیمانه سوال است. ✔ 46 پیمانه 20 سوالی : اکثر سوال های کتاب به صورت پیمانه های 20 سوالی است. ✔ 29 پیمانه ی 10 سوالی : تعداد کمتری از سوال های کتاب به صورت 10 سوالی است. کتاب علوم و فنون ادبی در رشتة علوم انسانی از ترکیب سه عنوان درسی سبک‌شناسی و تاریخ ادبیات، موسیقی شعر (قافیه و عروض) و آرایه‌های ادبی تشکیل شده است. در کنکورهای سراسری سال‌های گذشته نیز، سؤالات ادبیات اختصاصی انسانی ذیل این سه عنوان کلی در یک مجموعة 30 سؤالی طراحی می‌شدند. در این فرآیند بیش از نیمی از سؤالات مربوط به تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی، یک چهارم از مباحث موسیقی شعر و یک چهارم نیز از دروس آرایه‌های ادبی بودند. ✔ بر همین اساس در مجموعة حاضر از 720 سؤال، 310 تست از مباحث سبک‌شناسی و تاریخ ادبیات و 110 تست از مباحث قافیه و عروض آمده که میانگین 17 سؤال برای هر تست کنکور را نشان می‌دهد. ✔ به علاوه، 190سؤال از مباحث آرایه‌های ادبی که با توجه به دو منظوره بودن این درس و اهمیت بیش‌تر تمرین تست برای تسلط بر مفاهیم آن دارای میانگین بیش از 35 سؤال برای هر تست کنکور سراسری است. تعداد : در حال چاپ خرید ebook این کتاب خرید پس از چاپ ، به من اطلاع بده دسته بندی کتاب : آبی دروس اختصاصی رشته انسانی تعداد صفحات 224 شابک : 978-600-00-1217-5 سال نشر: 97 نوبت چاپ : 5 تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000
بستن

آبی ریاضیات کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم

تماس بگیرید
آبی ریاضیات کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم ✔ 24 بسته ی مطالعاتی : هر بسته مطالعاتی شامل یک درس نامه و چندین پیمانه سوال است. ✔ 64 پیمانه 20 سوالی : اکثر سوال های کتاب به صورت پیمانه های 20 سوالی است. ✔ 22 پیمانه ی 10 سوالی : تعداد کمتری از سوال های کتاب به صورت 10 سوالی است. كتاب‏هاى آبى، شامل 3 دسته سؤال است: 1) كنكورهاى سال ‏هاى گذشته آزمون سراسرى داخل و خارج کشور، 2) منتخب سؤال‌های آزمون‌های کانون، 3) تست‌های منتخب از تمرین‌ها، فعالیت‌ها و مثال‌های کتاب درسی جهت پوشش کامل کتاب درسی که به ترتيب فصول طبقه‏ بندى شده ‏اند. با تمرين اين سؤال‏ ها، داوطلب از ميزان و سطح آموخته ‏هاى خود آگاهى و بر موضوع درسى به تدريج تسلط مى‏ يابد. تعداد : در حال چاپ خرید ebook این کتاب خرید پس از چاپ ، به من اطلاع بده دسته بندی کتاب : ریاضیات آبی تعداد صفحات 448 شابک : 978-600-00-1213-7 سال نشر: 97 نوبت چاپ : 5 تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000
Placeholder
بستن

۱۰ مجموعه سوال عمومی پایه دهم و یازدهم انسانی

۵۹۰,۰۰۰ ریال
10 مجموعه سوال عمومی پایه دهم و یازدهم انسانی ✴ 1000 سوال دروس عمومی در قالب 10 ازمون شبیه سازی شده با کنکور. ✴ 396 سوال منتخب از کنکور های سراسری داخل و خارج کشور ✴ 478 سوال منتخب از آزمون های کانون بر اساس بودجه بندی کنکور ✴ 126 سوال تالیفی از مباحث جدید بر اساس بودجه بندی کنکور ✔ ادبیات :250 سوال شامل / 95 سوال کنکور سراسری و 155 سوال از آزمون های کانون و تالیفی ✔ عربی : 250 سوال شامل / 107سوال کنکور سراسری و 143 سوال از آزمون های کانون و تالیفی ✔ دین و زندگی :250 سوال شامل / 109 سوال کنکور سراسری و 141 سوال از آزمون های کانون و تالیفی ✔ زبان انگلیسی: 250 سوال شامل / 85 سوال کنکور سراسری و 165 سوال از آزمون های کانون و تالیفی چیدمان سوال ها : منطق انتخاب و چیدمان هر درس در این کتاب بر اساس همان منطق کنکور های سراسری سال های اخیر تنظیم شده است و شما با تمرین مجموعه های این کتاب، با تیپ های مختلف سوال های هر درس در کنکور آشنا می شوید. تعداد : 59000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : زرد مجموعه دروس تعداد صفحات 276 شابک : 978-600-00-1247-2 سال نشر: 98 نوبت چاپ : 2 تیراژ اخربن نوبت چاپ : 7000
بستن

زرد ۱۰ مجموعه سوال عمومی کنکور علوم انسانی

۴۵۰,۰۰۰ ریال
زرد 10 مجموعه سوال عمومی کنکور علوم انسانی ✔ تعداد کل سوالات: 1000 سوال ✔ سوالات کنکور های سراسری: 312 سوال ✔ سوالات آزمون های کانون و تالیفی: 688 سوال ✔ سوالات کنکور 97 : 200 سوال ✔ بسته آموزشی: 8 بسته آموزشی شامل نکات مهم ادبیات ، عربی ، دین و زندگی و زبان انگلیسی ✔ پاسخ تشریحی: 1000پاسخ تشریحی همراه با تحلیل گزینه های غلط تعداد : 45000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : زرد مجموعه دروس شابک : 978-600-00-1349-3 سال نشر: 98 نوبت چاپ : 3 تیراژ اخربن نوبت چاپ : 2000
بستن

دبیران پرمخاطب زبان کنکور (طاهری)

تماس بگیرید
دبیران پرمخاطب زبان کنکور (طاهری) در کنکور سراسری، درس زبان انگلیسی جزء دروسی است که کسب درصد پایین در آن می‏تواند داوطلب را از قبولی در رشته و دانشگاه دلخواه بازدارد، چرا که امروزه با وجود امکانات آموزشی فراوان در این درس در اقصی نقاط کشور، تعداد بسیار زیادی از داوطلبان در این درس، نمره یا درصد قابل قبولی کسب می ‏نمایند و این درس به طور میانگین، همواره جزء دروسی بوده که در کنکور سراسری بالاترین درصدها را داشته است. بنابراین، کسب درصد قابل قبول در این درس برای باقی ماندن در رقابت برای قبولی در رشته‏ها و دانشگاه‏های پرطرفدار، امری ضروری است. شاید شما هم داوطلبانی را دیده باشید که لغات و گرامر را به خوبی می‏خوانند و زمان کافی را نیز برای مطالعه این درس اختصاص می‏دهند، اما در آزمون‏های آزمایشی و یا در کنکور سراسری، نتیجه دلخواه را کسب نمی‏کنند. شاید خود شما نیز جزء این دسته از افراد باشید! اما علت چیست؟ یکی از مهم‏ترین دلایل این موضوع، عدم تسلط داوطلب به ساختارهای ترجمه‏ای، معانی دور لغات، هم نشینی‏ها (collocations)، پیشوند‏ها و پسوند‏ها و سایر نکاتی است که در ترجمه صحیح جملات دخالت دارند. در این کتاب تلاش بر این بوده که تمامی موارد فوق را با استفاده از جملاتی که در کنکورهای سراسری 4 سال اخیر به کار رفته‏اند به شما آموزش دهیم. در مواردی که مثال مناسب وجود نداشته و یا برای درک بهتر موضوع، نیاز به مثال‏های بیشتر بوده، از مثال‏های تألیفی نیز استفاده شده است. بنابراین با مطالعه این کتاب، هم مجموعه نکاتی که "فنون ترجمه" نامیده می‏شوند را فرا می‏گیرید و هم اینکه عملاً آنالیزی دقیق از سؤالات درس زبان انگلیسی کنکورهای سراسری چهار سال گذشته در تمامی رشته‏ها (ریاضی، تجربی، انسانی، هنر، منحصراً زبان و خارج کشور) خواهید داشت. در فصل آخر کتاب نیز این امکان را خواهید داشت که آموخته‏های خود را تثبیت و ارزیابی کنید. تعداد : در حال چاپ خرید ebook این کتاب خرید پس از چاپ ، به من اطلاع بده دسته بندی کتاب : زبان انگلیسی دبیران پرمخاطب