نمایش 1–12 از 55 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24
بستن

آبی علوم و فنون ادبی کنکور انسانی

۹۵,۰۰۰ ریال
آبی علوم و فنون ادبی کنکور انسانی ✔ 2000 سوال شناسنامه دار دارای مرجع مشخص و مرتبط با کتاب درسی ✔ 412 سوال کنکور منطبق بر کتاب های نظام جدید ✔ 876سوال از آزمون های کانون ✔ 712سوال طراحی شده با هدف پوشش دهی خودارزیابی ها و کارگاه های تحلیل فصل در کتاب درسی ✔ 128پیمانه 20 و 10 سوالی برای مدیریت زمان ✔ 82درس نامه کاربردی با هدف پوشش تست های تیپ ✔ 12 آزمون جمع بندی : یک پیمانه سوال در پایان هر فصل ✔ 120 سوال ویژه برترها : دوپیمانه 20سوالی در پایان هر کتاب ویژه ترازهای برتر تعداد : 95000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : آبی دروس اختصاصی رشته انسانی
Placeholder
بستن

آبی دین و زندگی کنکور انسانی

۳۰,۰۰۰ ریال
آبی دین و زندگی کنکور انسانی ✔2000سوال شناسنامه دار با مرجع مشخص و مرتبط با صفحات کتاب درسی ✔ 733سوال کنکورمنطبق بر کتاب های نظام جدید ✔698 سوال آزمون های کانون ✔569سوال طراحی شده با هدف پوشش تمرین های کتاب درسی ✔ 104 پیمانه 20 و 10 سوالی برای مدیریت زمان ✔ 45درسنامه کاربردی با هدف پوشش تمرین های تیپ ✔ 2000پاسخ تشریحی همراه با تحلیل گزینه های غلط ✔590سوال ویژه برترها (یک پیمانه 20 یا 10 سوالی انتهای هر فصل) تعداد : 30000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : دین و زندگی آبی
Placeholder
بستن

برگزیده ریاضی و امار کنکور انسانی

۶۰,۰۰۰ ریال
برگزیده ریاضی و امار کنکور انسانی ✔ 1300سوال شناسنامه دار دارای مرجع مشخص و مرتبط با صفحات کتاب درسی ✔ 224سوال کنکور منطبق بر کتاب های نظام جدید ✔ 461سوال از آزمون های کانون ✔ 615سوال طراحی شده با هدف پوشش تمرین های کتاب درسی ✔ 125پیمانه 10 و 5 سوالی برای مدیریت زمان ✔ 7 آزمون جمع بندی ( یک پیمانه سوال جمع بندی در انتهای هر فصل) ✔ 70 سوال ویژه برترها تعداد : 60000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : ریاضیات آبی
Placeholder
بستن

برگزیده ادبیات کنکور

۶۰,۰۰۰ ریال
برگزیده ادبیات کنکور ✔ 2100سوال شناسنامه دار دارای مرجع مشخص و مرتبط با صفحات کتاب درسی ✔ 569 سوال کنکور منطبق بر کتاب های نظام جدید ✔ 961سوال از آزمون های کانون ✔ 570سوال طراحی شده با هدف پوشش تمرین های کتاب درسی ✔ 281 پیمانه 10 و 5 سوالی برای مدیریت زمان ✔ 2کنکور سراسری 98 در رشته ریاضی و تجربی ✔ 470 سوال ویژه برترها تعداد : 60000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : ادبیات آبی
Placeholder
بستن

برگزیده زبان انگلیسی کنکور

۵۰,۰۰۰ ریال
برگزیده زبان انگلیسی کنکور ✔1400 سوال شناسنامه دار دارای مرجع مشخص و مرتبط با صفحات کتاب درسی ✔ 241سوال کنکور منطبق بر کتاب های نظام جدید ✔ 232سوال از آزمون های کانون ✔ 927سوال طراحی شده با هدف پوشش تمرین های کتاب درسی ✔ 103پیمانه 10 و 5 سوالی برای مدیریت زمان ✔2 کنکور سراسری 98 در رشته های ریاضی و تجربی ✔10 آزمون جمع بندی (یک پیمانه سوال در پایان هر فصل) ✔ 200سوال ویژه برترها ( یک یا دو پیمانه سوال ویژه برترها در پایان هر فصل) تعداد : 50000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : زبان انگلیسی آبی
بستن

آبی ریاضی کنکور انسانی

۱۱۰,۰۰۰ ریال
آبی ریاضی کنکور انسانی ✔2100 سوال شناسنامه دار : همه سوالات مرجع مشخص و ارتباط با کتاب درسی دارند ✔ 317سوال کنکور : سوال های منطبق بر کتاب های درسی نظام جدید ✔736سوال آزمون های کانون ✔ 1047سوال طراحی شده با هدف پوشش تمرین های کتاب درسی ✔ 125پیمانه 10 و 20 سوالی ✔ 86درسنامه کاربردی ✔ 7 آزمون جمع بندی: یک پیمانه سوال جمع بندی در پایان هر فصل ✔ 90سوال ویژه برترها: در پایان هرفصل یک یا دوپیمانه سوال برای برترها قرار دارد تعداد : 110000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : ریاضیات آبی
بستن

سه سطحی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی

تماس بگیرید
سه سطحی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی تعداد : در حال چاپ خرید ebook این کتاب خرید پس از چاپ ، به من اطلاع بده دسته بندی کتاب : سه سطحی دروس اختصاصی رشته انسانی
بستن

سه سطحی تاریخ و جغرافیا کنکور انسانی

تماس بگیرید
سه سطحی تاریخ و جغرافیا کنکور انسانی ✔300 سوال شناسنامه دار در درس تاریخ و 200 سوال شناسنامه دار در درس جغرافیا ✔در سه سطح نسبتا دشوار، دشوار دشوارتر ✔ 89سوال نسبتا دشوار ✔176سوال دشوار ✔242 سوال دشوارتر ✔ ضریب توازن : 19سوال پرسش چهارگزینه ای به ازای هر درس از مباحث تاریخ و جغرافیای دهم ✔ میزان مراجعه به هر سطح از سوالات مشخص شده است ✔ در کنار هر سوال علاوه بر میزان مراجعه، درصد پاسخگویی صحیح نیز درج شده است . تعداد : در حال چاپ خرید ebook این کتاب خرید پس از چاپ ، به من اطلاع بده دسته بندی کتاب : سه سطحی دروس اختصاصی رشته انسانی
بستن

سه سطحی جغرافیا کنکور انسانی

تماس بگیرید
سه سطحی جغرافیا کنکور انسانی ✔ 300 سوال شناسنامه دار ر سه سطح نشبتا دشوار، دشوار و دشوارتر ✔ 63 سوال شناسنامه دار از پایه دهم ✔ 87 سوال شناسنامه دار از پایه یازدهم ✔ 150 سوال شناسنامه دار از پایه دوازدهم ✔ ضریب توازن: 11 پرسش چهارگزینه ای به ازای هر درس از مباحث دهم، یازدهم و دوازدهم ✔ میزان مراجعه به هر سطح از سوالات مشخص شده است ✔ در کنار هر سوال علاوه بر میزان مراجعه، درصد پاسخگویی صحیح نیز درج شده است . تعداد : در حال چاپ خرید ebook این کتاب خرید پس از چاپ ، به من اطلاع بده دسته بندی کتاب : سه سطحی دروس اختصاصی رشته انسانی
بستن

سه سطحی تاریخ کنکور انسانی

تماس بگیرید
سه سطحی تاریخ کنکور انسانی ✔300 سوال شناسنامه دار در سه سطح نسبتا دشوار، دشوار دشوارتر ✔ 79 سوال شناسنامه دار از پایه دهم ✔71 سوال شناسنامه دار از پایه یازدهم ✔150 سوال شناسنامه دار از پایه دوازدهم ✔ ضریب توازن : 7 سوال پرسش چهارگزینه ای به ازای هر درس از مباحث دهم، یازدهم و دوازدهم ✔ میزان مراجعه به هر سطح از سوالات مشخص شده است ✔ در کنار هر سوال علاوه بر میزان مراجعه، درصد پاسخگویی صحیح نیز درج شده است . تعداد : در حال چاپ خرید ebook این کتاب خرید پس از چاپ ، به من اطلاع بده دسته بندی کتاب : سه سطحی دروس اختصاصی رشته انسانی
بستن

سه سطحی جامعه شناسی کنکور

تماس بگیرید
سه سطحی جامعه شناسی کنکور ✔400 سوال شناسنامه دار در سه سطح نسبتا دشوار، دشوار و دشوارتر ✔ 94 سوال شناسنامه دار پایه دهم ✔165 سوال پایه یازدهم ✔ 141 سوال پایه دوازدهم ✔ ضریب توازن : 10 پرسش چهارگزینه ای به ازای هر درس از مباحث جامعه شناسی دهم، یازدهم و دوازدهم ✔ میزان مراجعه به هر سطح از سوالات مشخص شده است ✔ در کنار هر سوال علاوه بر میزان مراجعه، درصد پاسخگویی صحیح نیز درج شده است . تعداد : در حال چاپ خرید ebook این کتاب خرید پس از چاپ ، به من اطلاع بده دسته بندی کتاب : سه سطحی دروس اختصاصی رشته انسانی
بستن

نوروز دوازدهم انسانی (جلد دوم)

۱۳۰,۰۰۰ ریال
نوروز دوازدهم انسانی (جلد دوم) ✔ زمان مطالعه: 4 ساعت برای تمرین پرسش های کلیدی در هر روز ✔ 700 سوال از مباحث دهم و یازده ✔ 300 سوال از مباحث نیم سال اول دوازدهم ✔ 27 مبحث: 107 مبحث مربوط به به درس های یازدهم و دهم. ✔ 27 مبحث: 38 مبحث مربوط به درس های دوازدهم ✔ ابزار آموزشی تابلو نوروزی: رنگ آمیزی مباحث منبع اطلاعاتی با هدف گذاری چند تا از ده تا برای پیشرفت در ایام نوروز ✔ ضریب توازن: 100 پرسش چهار گزینه به ازای هر روز از ایام نوروز ✔ درس: پرسش ها از 22 درس اختصاصی طرح شده اند. تعداد : 13000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : نوروز مجموعه دروس