نمایش 1–12 از 31 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24
بستن

تحلیل تشریحی مجموعه آزمون های وکالت

۷۹,۰۰۰ ریال
عنوان کتاب: تحلیل تشریحی مجموعه آزمون های وکالتبه همراه تحلیل تشریحی آزمون وکالت سال ۹۴پدیدآورنده: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانشمدیر گروه: توحید زینالیناشر: انتشارات چراغ دانشناظر چاپ: رسول زینالینوبت چاپ: اول/ ۱۳۹۶قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخهکد کتاب: ۷۵۱
بستن

تست های طبقه بندی شده قانون تجارت

۴۹,۰۰۰ ریال
عنوان کتاب: تست های طبقه بندی شده(ماده به ماده) قانون تجارتمؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانشناشر: انتشارات چراغ دانشناظر چاپ: رسول زینالیویراستار: مریم حق‌پرستنوبت چاپ: اول/۱۳۹۶قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخهکد کتاب : ۷۶۸
بستن

تست های طبق بندی شده حقوق جزای اختصاصی

۴۹,۰۰۰ ریال
عنوان کتاب: تست های طبق بندی شده حقوق جزای اختصاصیناشر: انتشارات چراغ دانشنوبت چاپ: اول / ۱۳۹۶قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخهکد کتاب : ۷۶۴
بستن

تست های طبقه بندی شده حقوق جزای عمومی

۳۹,۰۰۰ ریال
عنوان کتاب: تست های طبقه بندی شده(ماده به ماده) حقوق جزای عمومیپدیدآورنده: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانشناشر: انتشارات چراغ دانشناظر چاپ: رسول زینالینوبت چاپ: اول / ۱۳۹۶قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخهکد کتاب : ۷۶۳
بستن

تحلیل تشریحی آزمون‌های سردفتری اسناد رسمی

۴۸,۰۰۰ ریال
عنوان کتاب: تحلیل تشریحی آزمون‌های سردفتری اسناد رسمیمولف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانشناشر: انتشارات چراغ دانشناظر چاپ: رسول زینالیویراستار: مریم حق پرستصفحه آراء و طراح جلد: محمدرضا خزینه دارلونوبت چاپ: اول/۱۳۹۶قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰نسخهکد کتاب :۷۵۰
بستن

قانون آموز آیین دادرسی کیفری

۶۸,۰۰۰ ریال
عنوان کتاب: قانون آموز آیین دادرسی کیفریپدیدآورنده: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانشناشر: انتشارات چراغ دانشناظر چاپ: رسول زینالینوبت چاپ: اول/۱۳۹۶قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخهکدکتاب : ۷۶۰
بستن

قانون آموز قانون مدنی

۵۹,۰۰۰ ریال
عنوان کتاب: قانون آموز قانون مدنیپدیدآورنده: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانشناشر: انتشارات چراغ دانشناظر چاپ: رسول زینالینوبت چاپ: اول/۱۳۹۶قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخهکد کتاب : ۷۶۱
بستن

قانون‌آموز مجازات اسلامی- جزای عمومی

۴۲,۰۰۰ ریال
عنوان کتاب: قانون‌آموز مجازات اسلامی- جزای عمومیپدیدآورنده: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستریناشر: انتشارات چراغ دانشناظر چاپ: رسول زینالینوبت چاپ: اول/۱۳۹۶قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخهکد کتاب : ۷۵۸
بستن

نکات کاربردی قانون تجارت جلد دوم

۳۲,۰۰۰ ریال
عنوان کتاب: نکات کاربردی قانون تجارتمؤلف: کمال شاه منصوریناشر: انتشارات چراغ دانشناظر چاپ: رسول زینالینوبت چاپ: اول / ۱۳۹۶قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخهکد کتاب: ۴۵۶
بستن

نکات کاربردی قانون تجارت

۲۹,۰۰۰ ریال
عنوان کتاب: نکات کاربردی قانون تجارتمؤلف: کمال شاه منصوریناشر: انتشارات چراغ دانشناظر چاپ: رسول زینالینوبت چاپ: اول / ۱۳۹۶قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخهکد کتاب:۴۵۵
بستن

منبع آزمون اختبار (کیفری)

۴۹,۰۰۰ ریال
عنوان کتاب: منابع آزمون اختبار حقوقیمؤلف: گروه پژوهشیناشر: انتشارات چراغ دانشناظر چاپ: رسول زینالینوبت چاپ: اول/۱۳۹۶قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخهکد کتاب: ۹۰۲
بستن

منبع آزمون اختبار (حقوقی)

۷۱,۰۰۰ ریال
عنوان کتاب: منابع آزمون اختبار حقوقیمؤلف: گروه پژوهشیناشر: انتشارات چراغ دانشناظر چاپ: رسول زینالینوبت چاپ: اول/۱۳۹۶قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخهکد کتاب: ۹۰۱