نمایش 1–12 از 103 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
بستن

لقمه ۱۰۰ نکته ریاضی ششم (جلد۱-حساب) تیزهوشان

۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشخصات کتاب : مولف گروه مولفان درس ریاضی سری کتاب مهر و ماه : لقمه کد کتاب انتشارات مهر و ماه : 4603 تعداد صفحات کتاب : 368 قطع کتاب : کتاب جیبی نوع چاپ کتاب : دو رنگ وزن کتاب : 195 گرم تاریخ چاپ کتاب : 1399 کتاب درسنامه : دارد کتاب راهبرد : دارد کتاب تست تالیفی : دارد کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : تست ها دارد پوشش کتاب درسی با تست ها دارد تعداد کل تست های کتاب : کمتر از 500 طبقه بندی تست ها دارد پوشش پرسش های ارائه شده در قسمت های مختلف کتاب درسی دارد کتاب پاسخ : آخر پرسش های محاسباتی دارد کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : پرسش های دشوار دارد کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : همه پرسش ها دارد تعداد کل پرسش ها 100 الی 200 جلد کتاب : دوم دارد
بستن

لقمه ۱۰۰ نکته ریاضی ششم (جلد۲-هندسه) تیزهوشان

۱۸۰,۰۰۰ ریال
مشخصات کتاب : مولف بابک بامداد درس ریاضی سری کتاب مهر و ماه : لقمه کد کتاب انتشارات مهر و ماه : 4604 تعداد صفحات کتاب : 224 قطع کتاب : کتاب جیبی نوع چاپ کتاب : چهار رنگ وزن کتاب : 125 گرم تاریخ چاپ کتاب : 1399 کتاب درسنامه : دارد کتاب راهبرد : دارد کتاب تست تالیفی : دارد پوشش کتاب درسی با تست ها دارد تعداد کل تست های کتاب : کمتر از 500 طبقه بندی تست ها دارد پوشش پرسش های ارائه شده در قسمت های مختلف کتاب درسی دارد کتاب پاسخ : آخر پرسش های محاسباتی دارد کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : پرسش های دشوار دارد کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : همه پرسش ها دارد تعداد کل پرسش ها کمتر از 100 جلد کتاب : دوم دارد
بستن

لقمه ۱۰۰ نکته ریاضی نهم (حساب) تیزهوشان

۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشخصات کتاب : مولف گروه مولفان درس ریاضی سری کتاب مهر و ماه : لقمه تعداد صفحات کتاب : 360 قطع کتاب : کتاب جیبی نوع چاپ کتاب : دو رنگ وزن کتاب : 195 گرم کتاب درسنامه : دارد تاریخ چاپ کتاب : 1399 کتاب راهبرد : دارد کتاب تست تالیفی : دارد کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : تست ها دارد پوشش کتاب درسی با تست ها دارد پوشش پرسش های ارائه شده در قسمت های مختلف کتاب درسی دارد
بستن

لقمه ۱۰۰ نکته ریاضی نهم (هندسه) تیزهوشان

۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشخصات کتاب : مولف گروه مولفان درس ریاضی سری کتاب مهر و ماه : لقمه کد کتاب انتشارات مهر و ماه : 4609 تعداد صفحات کتاب : 288 قطع کتاب : کتاب جیبی نوع چاپ کتاب : چهار رنگ وزن کتاب : 155 گرم کتاب درسنامه : دارد تاریخ چاپ کتاب : 1398 کتاب راهبرد : دارد کتاب تست تالیفی : دارد پوشش کتاب درسی با تست ها دارد کتاب آزمون : تستی انتهای فصل دارد کتاب کتاب پاسخ : کلیدی : کتاب آزمون : انتهای فصل دارد کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : کتاب آزمون : انتهای فصل دارد تعداد کل تست های کتاب : کمتر از 500
بستن

لقمه ۱۰۰ نکته ریاضی هشتم (حساب) تیزهوشان

۱۸۰,۰۰۰ ریال
مشخصات کتاب : مولف حامد فرضعلی بیک درس ریاضی سری کتاب مهر و ماه : لقمه تعداد صفحات کتاب : 272 قطع کتاب : کتاب جیبی نوع چاپ کتاب : دو رنگ وزن کتاب : 145 گرم تاریخ چاپ کتاب : 1399 کتاب درسنامه : دارد کتاب تست تالیفی : دارد کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : تست ها دارد
بستن

لقمه ۱۰۰ نکته ریاضی هشتم (هندسه) تیزهوشان

۱۸۰,۰۰۰ ریال
مشخصات کتاب : مولف نیما نام آوری درس ریاضی سری کتاب مهر و ماه : لقمه کد کتاب انتشارات مهر و ماه : 4612 تعداد صفحات کتاب : 288 قطع کتاب : کتاب جیبی نوع چاپ کتاب : چهار رنگ وزن کتاب : 160 گرم کتاب درسنامه : دارد تاریخ چاپ کتاب : 1398 کتاب تست تالیفی : دارد تست کتاب آزمون : های آزمایشی دارد کتاب کتاب پاسخ : کلیدی : تست ها دارد کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : تست ها دارد پوشش کتاب درسی با تست ها دارد کتاب آزمون : تستی انتهای فصل دارد کتاب کتاب پاسخ : کلیدی : کتاب آزمون : انتهای فصل دارد کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : کتاب آزمون : انتهای فصل دارد
بستن

لقمه ۱۰۰ نکته علوم ششم (جلد۱) تیزهوشان

۱۸۰,۰۰۰ ریال
مشخصات کتاب : مولف مرضیه امام نیری درس علوم سری کتاب مهر و ماه : لقمه کد کتاب انتشارات مهر و ماه : 4601 تعداد صفحات کتاب : 208 قطع کتاب : کتاب جیبی نوع چاپ کتاب : چهار رنگ وزن کتاب : 150 گرم تاریخ چاپ کتاب : 1398 کتاب درسنامه : دارد کتاب راهبرد : دارد کتاب تست تالیفی : دارد کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : تست ها دارد پوشش کتاب درسی با تست ها دارد تعداد کل تست های کتاب : کمتر از 500 پرسش های مفهومی دارد پرسش های تصویری دارد کتاب پاسخ : آخر پرسش های محاسباتی دارد کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : پرسش های دشوار دارد کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : همه پرسش ها دارد تعداد کل پرسش ها 300 الی 400 جلد کتاب : دوم دارد
بستن

لقمه ۱۰۰ نکته علوم ششم (جلد۲) تیزهوشان

۱۴۰,۰۰۰ ریال
مشخصات کتاب : مولف سید احمد آل علی درس علوم سری کتاب مهر و ماه : لقمه کد کتاب انتشارات مهر و ماه : 4602 تعداد صفحات کتاب : 256 قطع کتاب : کتاب جیبی نوع چاپ کتاب : چهار رنگ وزن کتاب : 145گرم تاریخ چاپ کتاب : 1398 کتاب درسنامه : دارد کتاب راهبرد : دارد کتاب تست تالیفی : دارد کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : تست ها دارد پوشش کتاب درسی با تست ها دارد تعداد کل تست های کتاب : کمتر از 500 پرسش های مفهومی دارد پرسش های تصویری دارد کتاب پاسخ : آخر پرسش های محاسباتی دارد کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : پرسش های دشوار دارد کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : همه پرسش ها دارد تعداد کل پرسش ها 300 الی 400 جلد کتاب : دوم دارد
بستن

لقمه ۱۰۰ نکته علوم نهم (زیست و زمین) تیزهوشان

۱۸۰,۰۰۰ ریال
مشخصات کتاب : مولف سید احمد آل علی درس علوم سری کتاب مهر و ماه : لقمه کد کتاب انتشارات مهر و ماه : 4607 تعداد صفحات کتاب : 280 قطع کتاب : کتاب جیبی نوع چاپ کتاب : چهار رنگ وزن کتاب : 165 گرم کتاب درسنامه : دارد تاریخ چاپ کتاب : 1398 کتاب راهبرد : دارد کتاب تست تالیفی : دارد کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : تست ها دارد پوشش کتاب درسی با تست ها دارد کتاب آزمون : تستی انتهای فصل دارد کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : کتاب آزمون : انتهای فصل دارد تعداد کل تست های کتاب : کمتر از 500 طبقه بندی تست ها دارد پوشش پرسش های ارائه شده در قسمت های مختلف کتاب درسی دارد پرسش های تصویری دارد جلد کتاب : دوم دارد
بستن

لقمه ۱۰۰ نکته علوم نهم (شیمی) تیزهوشان

۱۸۰,۰۰۰ ریال
مشخصات کتاب : مولف مهدی هاشمی درس شیمی سری کتاب مهر و ماه : لقمه کد کتاب انتشارات مهر و ماه : 4609 تعداد صفحات کتاب : 280 قطع کتاب : کتاب جیبی نوع چاپ کتاب : چهار رنگ وزن کتاب : 150 گرم کتاب درسنامه : دارد تاریخ چاپ کتاب : 1399 کتاب راهبرد : دارد کتاب تست تالیفی : دارد کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : تست ها دارد
بستن

لقمه ۱۰۰ نکته علوم نهم (فیزیک) تیزهوشان

۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشخصات کتاب : مولف یحیی طباطبایی درس علوم سری کتاب مهر و ماه : لقمه کد کتاب انتشارات مهر و ماه : 4610 تعداد صفحات کتاب : 320 قطع کتاب : کتاب جیبی نوع چاپ کتاب : چهار رنگ وزن کتاب : 175 گرم کتاب درسنامه : دارد تاریخ چاپ کتاب : 1399 کتاب راهبرد : دارد کتاب تست تالیفی : دارد کتاب کتاب پاسخ : تشریحی : تست ها دارد نکات تستی و کنکوری دارد پوشش کتاب درسی با تست ها دارد تعداد کل تست های کتاب : کمتر از 500 پوشش پرسش های ارائه شده در قسمت های مختلف کتاب درسی دارد
بستن

لقمه آمار‌و‌احتمال یازدهم

۱۴۰,۰۰۰ ریال
مشخصات کتاب : مولف سیدمسعود طایفه درس ریاضی سری کتاب مهر و ماه : لقمه کد کتاب انتشارات مهر و ماه : 5084 تعداد صفحات کتاب : 224 قطع کتاب : کتاب جیبی نوع چاپ کتاب : دو رنگ وزن کتاب : 130گرم کتاب درسنامه : دارد تاریخ چاپ کتاب : 1398 کتاب راهبرد : دارد