نمایش 1–12 از 25 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24
بستن

گایدلاین کلیه(هاریسون ۲۰۱۸-سسیل ۲۰۱۶)

گایدلاین کلیه، آب و الکترولیت (هاریسون 2018-سسیل 2016) ISBN: 978 - 964 - 523 -199 - 4 ناشر کتاب : : فرهنگ فردا قطع کتاب : : رحلی ۱۷۰ صفحه
بستن

گایدلاین روماتولوژی(هاریسون ۲۰۱۸ +سسیل۲۰۱۶ )

گایدلاین روماتولوژی(هاریسون 2018 +سسیل2016 ) ISBN: 978-964-8017-78-6 ناشر: فرهنگ فردا قطع: رحلی ۱۶۳ صفحه
بستن

گایدلاین گوارش (هاریسون ۲۰۱۸-سسیل ۲۰۱۶)

گایدلاین گوارش و کبد (هاریسون 2018 + سسیل 2016) ISBN: 978 - 964 - 523- 150 - 5 ناشر: فرهنگ فردا قطع: رحلی ۱۷۶ صفحه
بستن

گایدلاین ارتوپدی

گایدلاین ارتوپدی ISBN: 978-964-8017-39-7 ناشر: فرهنگ فردا قطع: رحلی ۲۰۹ صفحه
بستن

گایدلاین قلب (هاریسون ۲۰۱۸-سسیل ۲۰۱۶)

گایدلاین قلب و عروق (هاریسون 2018 + سسیل 2016) ISBN: 978 - 964 - 523- 117 - 8 ناشر: فرهنگ فردا قطع: رحلی ۱۸۴ صفحه
بستن

گایدلاین رادیولوژی (آرمسترانگ ۲۰۱۳)

گایدلاین رادیولوژی (آرمسترانگ 2013) ISBN: 978 - 964 - 5691- 59 - 7 ناشر: موسسه فرهنگی - انتشاراتی احمدی قطع: رحلی ۱۸۰ صفحه
بستن

گایدلاین زنان۲ (دنفورث + کارنت ۲۰۱۳)

گایدلاین زنان ۲ (دنفورث + کارنت 2013) ISBN: 978 - 600 - 5691- 68 - 9 ناشر: موسسه فرهنگی - انتشاراتی احمدی قطع: رحلی ۲۰۲ صفحه
بستن

گایدلاین تکمیلی زنان(۶فصل دنفورث+۳فصل کارنت)

گایدلاین تکمیلی زنان(۶ فصل دنفورث+۳ فصل کارنت) ISBN: 978 - 964- 8017- 75 - 5 ناشر: فرهنگ فردا قطع: رحلی ۱۰۷ صفحه
بستن

گایدلاین زنان ۱ (دنفورث + کارنت ۲۰۱۳)

گایدلاین زنان ۱  (دنفورث + کارنت 2013) ISBN: 978 - 600 - 5691- 67 - 2 ناشر: موسسه فرهنگی - انتشاراتی احمدی قطع: رحلی ۲۰۴ صفحه    
بستن

گایدلاین فارماکولوژی (کاتزونگ – ترور۲۰۱۳)

گایدلاین فارماکولوژی (کاتزونگ - ترور2013) ISBN: 978-964-523-127-7 ناشر: فرهنگ فردا قطع: رحلی ۱۵۱ صفحه
بستن

گایدلاین مغز و اعصاب (امینف)

ISBN: 978 - 600 - 5691- 76 - 4 ناشر: موسسه فرهنگی - انتشاراتی احمدی قطع: رحلی ۱ ۱ ۲ صفحه
بستن

گایدلاین مباحث تکمیلی اطفال

گایدلاین مباحث تکمیلی اطفال ISBN: 978 - 964 - 8017- 98 - 4 ناشر: فرهنگ فردا قطع: رحلی 123 صفحه