نمایش 1–36 از 37 نتیجه

نمایش 9 24 36

Aesthic Facial Anatomy Essentials For Injectionهمراه با فیلم آموزشی

۱۹۵,۰۰۰ ریال

Atlas of Mesotherapy in Skin REJUVENATION

۱۲۵,۰۰۰ ریال

Atlas of Mesotherapy in Skin REJUVENATION

۱۲۵,۰۰۰ ریال

Botulinum Toxin in Facial Rejuvenation

۱۳۵,۰۰۰ ریال

Botulinum Toxins in Clinical Aesthetic Practice دوجلدی

۲۵۰,۰۰۰ ریال

Clincal Anatomy of the Face for Filler and Botulinum Toxin Injection

۱۴۹,۰۰۰ ریال

Complementary FATGrafting

۱۳۵,۰۰۰ ریال

Cosmetic Injection Techniques 2019

۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال

Dermal Filler Facial for Harmony همراه با فیلم آموزشی

۱۸۰,۰۰۰ ریال

Illustrated Atlas of Esthetic Mesotherapy

۱۳۰,۰۰۰ ریال

Medical Rhinoplasty همراه با فیلم آموزشی

۱۸۵,۰۰۰ ریال

Medical Rhinoplasty همراه با فیلم آموزشی

۱۸۵,۰۰۰ ریال

Neurotoxins and Fillers in Facial Esthetic Surgeryهمراه با فیلم آموزشی

۱۷۵,۰۰۰ ریال

Neurotoxins and Fillers in Facial Esthetic Surgeryهمراه با فیلم آموزشی

۱۷۵,۰۰۰ ریال

Outpatient Regenerative Medicine 2019

۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال

PRP and Microneedling in Aestheic Medicine 2019

۱,۷۹۰,۰۰۰ ریال

The Art and Science of Filler Injection

۱۸۵,۰۰۰ ریال

The Art and Science of Thread Lifting

۱۷۹,۰۰۰ ریال

بیماری های پوست هبیف تشخیص و درمان 2018

۹۵۰,۰۰۰ ریال

دستنامه تشخیص و درمان بیمار های پوست . مو و زیبایی

۹۵,۰۰۰ ریال

راهنمای تشخیص و درمان سریع بیماریهای پوست”FERRIS”

۹۸,۰۰۰ ریال

راهنمای تشخیص و درمان سریع بیماریهای پوست”FERRIS”

۹۸,۰۰۰ ریال

راهنمای کاربردی تزریق توکسین بوتولینوم

۹۹۰,۰۰۰ ریال

راهنمای کاربردی تزریق توکسین بوتولینوم همراه با فیلم آموزشی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

راهنمای کاربردی تزریق توکسین بوتولینوم همراه با فیلم آموزشی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

راهنمای کاربردی تزریق فیلردرمی به همراه CD

۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

راهنمای کاربردی تزریق فیلردرمی همراه با فیلم آموزشی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

راهنمای کاربردی تزریق فیلردرمی همراه با فیلم آموزشی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

راهنمای کاربردی تکنیک های تزریق زیبایی

۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

راهنمای کاربردی تکنیک های تزریق زیبایی به همراه دو حلقه DVD آموزشی

۱۸۰,۰۰۰ ریال

راهنمای کاربردی لیزر درمانی زیبایی

۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

راهنمای کاربردی لیزر درمانی زیبایی همراه با فیلم آموزشی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

صفر تا صد نسخه نویسی پوست به زبان ساده و خودمانی

۵۹۹,۰۰۰ ریال

فرهنگ جامع مراقبت های پوست و مو و تکنبک های زیبایی (جلد اول)

۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب آناتومی بالینی صورت در تزریق فیلر و سم بوتولونیوم

۱۹۵,۰۰۰ ریال

کتاب آناتومی بالینی صورت در تزریق فیلر و سم بوتولونیوم

۱۹۵,۰۰۰ ریال