نمایش 1–12 از 86 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
بستن

۱۵۰۰ سوال آمادگی آزمون تیزهوشان

۴۵۰,۰۰۰ ریال
1500 سوال آمادگی آزمون تیزهوشان ✔ 763 سوال علوم تجربی: 763 پرسش چهار گزینه ای در بخش های شیمی، فیزیک، زیست و زمین شناسی ✔ 312 سوال ریاضی : 312 پرسش چهار گزینه ای در بخش ریاضی ✔ 245 سوال فارسی : 245 پرسش چهار گزینه ای در بخش فارسی ✔29 موضوع : 29 موضوع منطق بر مباحث کتاب درسی ✔ 108 زیر موضوع: 108 زیر موضوع منطق بر مباحث کتاب درسی ✔ پایه هشتم و هفتم : * 1129 سوال منتخب از مباحث پایه نهم * 191 سوال منتخب از مباحث پایه هشتم تعداد : 45000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : مجموعه دروس تیزهوشان شابک : 978-600-00-1781-1 سال نشر: 98 نوبت چاپ : 2 تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000
بستن

آبی پیام های آسمان نهم

۴۵۰,۰۰۰ ریال
آبی پیام های آسمان نهم ✔ 23 موضوع منطق بر 23 موضوع کتاب درسی ✔ ضریب تناسب و توازن (تست): 18 تست به ازای هر درس از کتاب درسی ارائه شده است. ✔ ضریب تناسب و توازن (امتحان): 10 سوال به ازای هر نمره امتحانی در این کتاب قرار داده شده است. تعداد : 45000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : آبی هدیه های آسمان تعداد صفحات 220
بستن

آبی ریاضی نهم

۴۱۰,۰۰۰ ریال
آبی ریاضی نهم - تعداد : 41000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : ریاضیات آبی شابک : 978-600-00-0854-3 سال نشر: 98 نوبت چاپ : 11 تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000
بستن

آبی زبان انگلیسی نهم

۳۲۰,۰۰۰ ریال
آبی زبان انگلیسی نهم كتاب مجموعه ي طبقه بندي شده زبان انگليسي نهم مجموعه اي كامل است كه نيازهاي دانش آموزان پايه ي نهم در زمينه ي آموزش، تمرين و تسلط بر مطالب را پاسخگوست. شيوه ي طراحي اين كتاب به صورتي است كه براي همه ي دانش آموزان در اين مقطع، با هر سطح آموزشي، مناسب و كاربردي باشد. ساختار كتاب مجموعه ي طبقه بندي شده زبان انگليسي نهم: 1 درسنامه و گرامر :(Grammar) در ابتداي هر درس مباحث دستوري به زبان ساده در ضمن مثال هاي متعدد آموزش داده شده است. در ادامه، تمارين متنوعي جهت تثبيت و سنجش مطالب مذكور ارائه گرديده تا دانش آموزان عزيز بر مطالب آموزشي تسلط كافي را به دست آورند. 2 واژگان : (Vocabulary) هدف از اين بخش پوشش تمامي كلمات مطرح شده دركتاب درسي و آموزش واژگان مؤثر در ارتباطات واقعي بوده است. لذا مؤلفان تمام سعي و همت خود را به كار بردهاند كه با استفاده از تمرينهاي جاهاي خالي، مترادف و متضاد، كلمات همنشين ) (collocation) و ساير تمرين ها كمك به يادگيري تدريجي اين كلمات بنمايند. 3 كلوزتست :(Cloze Test) در اين بخش در هر درس سعي شده است كلوزتست هاي استاندارد متناسب با محتواي كتاب درس طراحي شود به قسمي كه هم واژگان و هم مباحث دستوري مطرح شده به صورت كامل پوشش داده شود. تعداد : 32000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : زبان انگلیسی آبی شابک : 978-600-00-1075-1 سال نشر: 98 نوبت چاپ : 6 تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000
بستن

آبی زبان انگلیسی نهم

۳۲۰,۰۰۰ ریال
آبی زبان انگلیسی نهم كتاب مجموعه ي طبقه بندي شده زبان انگليسي نهم مجموعه اي كامل است كه نيازهاي دانش آموزان پايه ي نهم در زمينه ي آموزش، تمرين و تسلط بر مطالب را پاسخگوست. شيوه ي طراحي اين كتاب به صورتي است كه براي همه ي دانش آموزان در اين مقطع، با هر سطح آموزشي، مناسب و كاربردي باشد. ساختار كتاب مجموعه ي طبقه بندي شده زبان انگليسي نهم: 1 درسنامه و گرامر :(Grammar) در ابتداي هر درس مباحث دستوري به زبان ساده در ضمن مثال هاي متعدد آموزش داده شده است. در ادامه، تمارين متنوعي جهت تثبيت و سنجش مطالب مذكور ارائه گرديده تا دانش آموزان عزيز بر مطالب آموزشي تسلط كافي را به دست آورند. 2 واژگان : (Vocabulary) هدف از اين بخش پوشش تمامي كلمات مطرح شده دركتاب درسي و آموزش واژگان مؤثر در ارتباطات واقعي بوده است. لذا مؤلفان تمام سعي و همت خود را به كار بردهاند كه با استفاده از تمرينهاي جاهاي خالي، مترادف و متضاد، كلمات همنشين ) (collocation) و ساير تمرين ها كمك به يادگيري تدريجي اين كلمات بنمايند. 3 كلوزتست :(Cloze Test) در اين بخش در هر درس سعي شده است كلوزتست هاي استاندارد متناسب با محتواي كتاب درس طراحي شود به قسمي كه هم واژگان و هم مباحث دستوري مطرح شده به صورت كامل پوشش داده شود. تعداد : 32000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : زبان انگلیسی آبی شابک : 978-600-00-1075-1 سال نشر: 98 نوبت چاپ : 6 تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000
بستن

آبی عربی نهم

۳۰۰,۰۰۰ ریال
آبی عربی نهم كتاب مجموعهي طبقه بندي شده عربي نهم مجموعه اي كامل است كه نيازهاي دانش آموزان پايه ي نهم در زمينه ي آموزش، تمرين و تسلط بر مطالب را پاسخگوست. شيوه ي طراحي اين كتاب به صورتي است كه براي همه ي دانش آموزان در اين مقطع، با هر سطح آموزشي، مناسب و كاربردي باشد. ساختار كتاب مجموعه ي طبقه بندي شده عربي نهم: 1 اهداف كلي: در ابتداي هر درس، مشخص شده كه دانش آموزان در اين درس با چه موضوعي آشنا مي شوند و بايد در پايان مطالعه به چه توانايي هايي دست يابند. 2 درسنامه: اگرچه در كتاب هاي درسي عربي جديد، توجه بيشتر به ترجمه است و وزنِ قواعد كاهش يافته است، اما همچنان قواعد عربي از پايه هاي آموزش آن است، به همين دليل، در اين بخش، سعي شده است تمام نكات قواعدي درس به طور كامل تشريح شود و به كمك مثال ها و نكات فراوان، كاربردها و جزئيات تشريح گردند. 3 فنّ ترجمه: در درس هايي كه نكات آموزشي خاصي براي ترجمه وجود دارد، بخش فنّ ترجمه به تشريح كامل و نكته به نكته ي اين موارد مي پردازد. 4 جعبه لغات: در اين بخش تمام لغت هاي جديد درس همراه با معناي فارسي آنها آمده اند، همچنين روابط معنايي ميان كلمات(مترادف ، متضاد، جمع مكسر) ذكر شده اند، آموختن اين موارد، هم دايره ي لغات دانش آموز را وسيع تر مي كند و هم ترجمه و متن خواني را تسهيل مي كند و همچنين توانايي پاسخ به سوالات اين بخش در امتحانات مدارس را آسان مي كند. تعداد : 30000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : عربی آبی شابک : 978-600-00-1080-5 سال نشر: 98 نوبت چاپ : 6 تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000
بستن

آبی عربی نهم

۳۰۰,۰۰۰ ریال
آبی عربی نهم كتاب مجموعهي طبقه بندي شده عربي نهم مجموعه اي كامل است كه نيازهاي دانش آموزان پايه ي نهم در زمينه ي آموزش، تمرين و تسلط بر مطالب را پاسخگوست. شيوه ي طراحي اين كتاب به صورتي است كه براي همه ي دانش آموزان در اين مقطع، با هر سطح آموزشي، مناسب و كاربردي باشد. ساختار كتاب مجموعه ي طبقه بندي شده عربي نهم: 1 اهداف كلي: در ابتداي هر درس، مشخص شده كه دانش آموزان در اين درس با چه موضوعي آشنا مي شوند و بايد در پايان مطالعه به چه توانايي هايي دست يابند. 2 درسنامه: اگرچه در كتاب هاي درسي عربي جديد، توجه بيشتر به ترجمه است و وزنِ قواعد كاهش يافته است، اما همچنان قواعد عربي از پايه هاي آموزش آن است، به همين دليل، در اين بخش، سعي شده است تمام نكات قواعدي درس به طور كامل تشريح شود و به كمك مثال ها و نكات فراوان، كاربردها و جزئيات تشريح گردند. 3 فنّ ترجمه: در درس هايي كه نكات آموزشي خاصي براي ترجمه وجود دارد، بخش فنّ ترجمه به تشريح كامل و نكته به نكته ي اين موارد مي پردازد. 4 جعبه لغات: در اين بخش تمام لغت هاي جديد درس همراه با معناي فارسي آنها آمده اند، همچنين روابط معنايي ميان كلمات(مترادف ، متضاد، جمع مكسر) ذكر شده اند، آموختن اين موارد، هم دايره ي لغات دانش آموز را وسيع تر مي كند و هم ترجمه و متن خواني را تسهيل مي كند و همچنين توانايي پاسخ به سوالات اين بخش در امتحانات مدارس را آسان مي كند. تعداد : 30000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : عربی آبی شابک : 978-600-00-1080-5 سال نشر: 98 نوبت چاپ : 6 تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000
بستن

آبی علوم نهم

تماس بگیرید
آبی علوم نهم - تعداد : در حال چاپ خرید ebook این کتاب خرید پس از چاپ ، به من اطلاع بده دسته بندی کتاب : علوم آبی شابک : 978-600-00-0852-9 سال نشر: 98 نوبت چاپ : 13 تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000
بستن

آبی فارسی نهم

تماس بگیرید
آبی فارسی نهم كتاب مجموعه ي طبقه بندي شده فارسي نهم مجموعه اي كامل است كه نيازهاي دانش آموزان پايه ي نهم در زمينه ي آموزش، تمرين و تسلط بر مطالب را پاسخگوست. شيوه ي طراحي اين كتاب به صورتي است كه براي همه ي دانش آموزان در اين مقطع، با هر سطح آموزشي، مناسب و كاربردي باشد. ساختار كلّي كتاب كتابِ مجموعه ي طبقه بندي شده فارسيِ سالِ نهم، بر اساسِ ساختارِ كتابِ درسي، از شش فصل، يك مقدمه و يك مؤخره با نام هاي »ستايش« و »نيايش« و همينطور چند آزمون جمع بندي تشكيل شده است. هر فصل از كتاب درسي، شاملِ يك درسنامه و شصت پرسشِ چهارگزينه اي و بخش هاي مقدمه و مؤخرّه ي كتاب نيز شامل يك درسنامه و سي پرسش چهارگزينه اي است كه پاسخِ همه ي اين پرسش ها در انتهاي كتاب به تفصيل شرح داده شده است. شش آزمون چهارگزينه اي نيز با تعداد متغير پرسش ها نيز در انتهاي فصولي كه نياز به جمع بندي دارند، تدوين شده است تا دانش آموز بتواند در هر مرحله آموخته هاي خود را براي آزمون هاي مهم تر جمع بندي كند و خود را بسنجد. پاسخ اين پرسش ها نيز در انتهاي كتاب آمده است. تعداد : در حال چاپ خرید ebook این کتاب خرید پس از چاپ ، به من اطلاع بده دسته بندی کتاب : آبی فارسی شابک : 978-600-00-1077-5 سال نشر: 98 نوبت چاپ : 6 تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000
بستن

آبی مطالعات اجتماعی نهم

۳۵۰,۰۰۰ ریال
آبی مطالعات اجتماعی نهم ساختار كتاب آبي مطالعات اجتماعي نهم: -1درسنامه: مجموعه اي كامل از نكات و مطالب مهم هر درس است كه در ابتداي آن بيان شده است و تلاش شده تا در قالب نكات طبقه بندي شده و گاهي جدول و نمودار كل مطالب به دانش آموزان ارائه شود. -2سؤال هاي چهارگزينه اي: طراحي سؤال هاي اين بخش بر اساس درخت دانش است و در آن از تمام نكاتي كه قابليت طرح سؤال داشته اند، سؤال چهار گزينه اي مطرح شده است. سؤال هاي اين بخش در سطح ساده، متوسط و دشوار طراحي شده اند و به اين جهت مي تواند نياز تمام دانش آموزان را پوشش دهد. -3آزمون جامع: در پايان هر بخش كتاب) جغرافيا، تاريخ و مدني(، يك مجموعه سؤال در قالب آزمون قرار داده ايم تا دانش آموز به راحتي بتواند دورهاي بر كل مطالب داشته باشد و خود را محك بزند. -4پاسخنامه ي تشريحي: براي تمام سؤال هاي چهارگزينه اي و سؤال هاي آزمون پاسخ تشريحي كامل قرار داده ايم كه دانش آموز با مطالعه آن به راحتي علت درست بودن گزينه را درك كند. -5روش استفاده از كتاب مطالعه ي خود را مي توانيد از مرور متن كتاب درسي و بخش درسنامه آغاز كنيد، پس از تسلط كامل بر نكات سراغ پرسش هاي چهارگزينه اي برويد، پس از حل سؤالات، پاسخ تشريحي را بررسي كنيد، سعي كنيد خط به خط پاسخ را بخوانيد و نكات را متوجه شويد، اگر به نكته ي جديدي در پاسخ برخورديد، آن را يادداشت كرده و به دانش خود بيفزاييد. البته ممكن است شما در استفاده از كتاب، روشي متفاوت و مخصوص به خودتان داشته باشيد و با اجراي آن نتايج بهتري را به دست آوريد. تعداد : 35000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : آبی مطالعات اجتماعی شابک : 978-600-00-1078-2 سال نشر: 97 نوبت چاپ : 6 تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000
بستن

آموزش ریاضی نهم

۲۱۰,۰۰۰ ریال
آموزش ریاضی نهم ✔ توالی عناوین کتاب سبز و انطباق با عناوین کتاب درسی ✔ درسنامه به معنای نگارش مطالب کاربردی برای حل مسائل تشریحی وتستی ✔ حل مسایل تشریحی منتخب از کتاب پرتکرار ✔ حل تست‌های منتخب از کتاب آبی ✔ جمع بندی در قالب نکته ✔ آزمون پایانی فصل تعداد : 21000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : ریاضیات سبز شابک : 978-600-00-0879-6 سال نشر: 97 نوبت چاپ : 3 تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000
بستن

آموزش ریاضی نهم

۲۱۰,۰۰۰ ریال
آموزش ریاضی نهم ✔ توالی عناوین کتاب سبز و انطباق با عناوین کتاب درسی ✔ درسنامه به معنای نگارش مطالب کاربردی برای حل مسائل تشریحی وتستی ✔ حل مسایل تشریحی منتخب از کتاب پرتکرار ✔ حل تست‌های منتخب از کتاب آبی ✔ جمع بندی در قالب نکته ✔ آزمون پایانی فصل تعداد : 21000 تومان اضافه به سبد خرید دسته بندی کتاب : ریاضیات سبز شابک : 978-600-00-0879-6 سال نشر: 97 نوبت چاپ : 3 تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000