نمایش 1–12 از 22 نتیجه

ترتیب نمایش 16 24 32

نیایش ها و زیارت ها 6 (دعای ندبه)،(2زبانه)

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.
////******//// مولف / نویسنده کتاب : مهدی شجاعی ////******//// گروه بندی کتاب : قرآن و ادعیه ////******//// قطع کتاب : جیبی ////******//// نوع جلد کتاب : شمیز ////******//// تعداد صفحات کتاب : 67 ////******//// شابک کتاب : 9789643377199 ////******//// نوبت چاپ کتاب : 1 ////******//// سال چاپ کتاب : 1392 ////******//// وزن کتاب : 47 ////******//// کد کتاب : 92085-3030 ////******//// قیمت پشت جلد کتاب :20000

نیایش ها و زیارت ها 5 (دعای عرفه)،(2زبانه)

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.
////******//// مولف / نویسنده کتاب : مهدی شجاعی ////******//// گروه بندی کتاب : قرآن و ادعیه ////******//// قطع کتاب : جیبی ////******//// نوع جلد کتاب : شمیز ////******//// تعداد صفحات کتاب : 151 ////******//// شابک کتاب : 9789643377182 ////******//// نوبت چاپ کتاب : 1 ////******//// سال چاپ کتاب : 1392 ////******//// وزن کتاب : 95 ////******//// کد کتاب : 92082-3030 ////******//// قیمت پشت جلد کتاب :35000

نیایش ها و زیارت ها 9 (دعای مکارم الاخلاق)،(2زبانه)

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.
////******//// مولف / نویسنده کتاب : مهدی شجاعی ////******//// گروه بندی کتاب : قرآن و ادعیه ////******//// قطع کتاب : جیبی ////******//// نوع جلد کتاب : شمیز ////******//// تعداد صفحات کتاب : 45 ////******//// شابک کتاب : 9789643377649 ////******//// نوبت چاپ کتاب : 2 ////******//// سال چاپ کتاب : 1398 ////******//// وزن کتاب : 35 ////******//// کد کتاب : 82398-3030 ////******//// قیمت پشت جلد کتاب :60000

نیایش ها و زیارت ها 1 (زیارت عاشورا)،(2زبانه)

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.
////******//// مولف / نویسنده کتاب : مهدی شجاعی ////******//// گروه بندی کتاب : قرآن و ادعیه ////******//// قطع کتاب : جیبی ////******//// نوع جلد کتاب : شمیز ////******//// تعداد صفحات کتاب : 39 ////******//// شابک کتاب : 9789643371128 ////******//// نوبت چاپ کتاب : 7 ////******//// سال چاپ کتاب : 1398 ////******//// وزن کتاب : 30 ////******//// کد کتاب : 53884-3030 ////******//// قیمت پشت جلد کتاب :60000

نیایش ها و زیارت ها 3 (دعای افتتاح)،(2زبانه)

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.
////******//// مولف / نویسنده کتاب : مهدی شجاعی ////******//// گروه بندی کتاب : قرآن و ادعیه ////******//// قطع کتاب : جیبی ////******//// نوع جلد کتاب : شمیز ////******//// تعداد صفحات کتاب : 47 ////******//// شابک کتاب : 9789643375287 ////******//// نوبت چاپ کتاب : 3 ////******//// سال چاپ کتاب : 1397 ////******//// وزن کتاب : 34 ////******//// کد کتاب : 92083-3030 ////******//// قیمت پشت جلد کتاب :25000

نیایش ها و زیارت ها 2 (دعای کمیل)،(2زبانه)

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.
////******//// مولف / نویسنده کتاب : مهدی شجاعی ////******//// گروه بندی کتاب : قرآن و ادعیه ////******//// قطع کتاب : جیبی ////******//// نوع جلد کتاب : شمیز ////******//// تعداد صفحات کتاب : 53 ////******//// شابک کتاب : 9789643374952 ////******//// نوبت چاپ کتاب : 3 ////******//// سال چاپ کتاب : 1391 ////******//// وزن کتاب : 40 ////******//// کد کتاب : 92084-3030 ////******//// قیمت پشت جلد کتاب :15000

نیایش ها و زیارت ها 8 (زیارت جامعه کبیره)،(2زبانه)

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.
////******//// مولف / نویسنده کتاب : مهدی شجاعی ////******//// گروه بندی کتاب : قرآن و ادعیه ////******//// قطع کتاب : جیبی ////******//// نوع جلد کتاب : شمیز ////******//// تعداد صفحات کتاب : 79 ////******//// شابک کتاب : 9789643377595 ////******//// نوبت چاپ کتاب : 1 ////******//// سال چاپ کتاب : 1392 ////******//// وزن کتاب : 53 ////******//// کد کتاب : 53883-3030 ////******//// قیمت پشت جلد کتاب :25000

نیایش ها و زیارت ها 4 (زیارت امام رضا (ع))،(2زبانه)

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.
////******//// مولف / نویسنده کتاب : مهدی شجاعی ////******//// گروه بندی کتاب : قرآن و ادعیه ////******//// قطع کتاب : جیبی ////******//// نوع جلد کتاب : شمیز ////******//// تعداد صفحات کتاب : 67 ////******//// شابک کتاب : 9789643375294 ////******//// نوبت چاپ کتاب : 2 ////******//// سال چاپ کتاب : 1391 ////******//// وزن کتاب : 49 ////******//// کد کتاب : 53881-3030 ////******//// قیمت پشت جلد کتاب :20000

خدا مال همه است

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.
////******//// مولف / نویسنده کتاب : مهدی شجاعی ////******//// گروه بندی کتاب : عرفان ////******//// قطع کتاب : خشتی کوچک ////******//// نوع جلد کتاب : شمیز ////******//// تعداد صفحات کتاب : 93 صفحه ////******//// شابک کتاب : 9786222086787 ////******//// نوبت چاپ کتاب : 1 ////******//// سال چاپ کتاب : 1398 ////******//// وزن کتاب : 73 گرم ////******//// کد کتاب : 82866-3030 ////******//// قیمت پشت جلد کتاب : 160000

دین به چه درد می خورد!؟

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.
////******//// مولف / نویسنده کتاب : مهدی شجاعی ////******//// گروه بندی کتاب : مکاتب و ادیان ////******//// قطع کتاب : جیبی ////******//// نوع جلد کتاب : شمیز ////******//// تعداد صفحات کتاب : 56 صفحه ////******//// شابک کتاب : 9786222086374 ////******//// نوبت چاپ کتاب : 4تاریخ تجدید چاپ1399-03-21 ////******//// سال چاپ کتاب : 1399 ////******//// وزن کتاب : 55 گرم ////******//// کد کتاب : 80016-3030 ////******//// قیمت پشت جلد کتاب : 130000

مردان و رجزهایشان

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.
//////******////// مولف / نویسنده کتاب : مهدی شجاعی //////******////// گروه بندی کتاب : مکاتب و ادیان //////******////// قطع کتاب : رقعی //////******////// نوع جلد کتاب : شمیز //////******////// تعداد صفحات کتاب : 87 صفحه //////******////// شابک کتاب : 9789643374365 //////******////// نوبت چاپ کتاب : 9تاریخ تجدید چاپ1397-07-14 //////******////// سال چاپ کتاب : 1397 //////******////// وزن کتاب : 105 گرم //////******////// کد کتاب : 52928-3030 //////******////// قیمت پشت جلد کتاب : 90000

شکوای سبز 1 (دریافتی از سه مناجات ندبه،شعبانیه و عرفه)

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.
//////******////// مولف / نویسنده کتاب : مهدی شجاعی //////******////// گروه بندی کتاب : قرآن و ادعیه //////******////// قطع کتاب : رقعی //////******////// نوع جلد کتاب : شمیز //////******////// تعداد صفحات کتاب : 128 صفحه //////******////// شابک کتاب : 9789643374358 //////******////// نوبت چاپ کتاب : 7تاریخ تجدید چاپ1398-11-16 //////******////// سال چاپ کتاب : 1398 //////******////// وزن کتاب : 145 گرم //////******////// کد کتاب : 54530-3030 //////******////// قیمت پشت جلد کتاب : 260000