نمایش سایدبار
نمایش 12 24 36

عنوان: راهنما و حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی سیلورمن

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عنوان: راهنما و حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی سیلورمن

۸۰۰,۰۰۰ ریال

عنوان: توسعه مفاهیم کارآفرین و کارآفرینی

۷۵۰,۰۰۰ ریال

عنوان: مشتری‌مداری؛ از وفاداری تا وابستگی

۷۰۰,۰۰۰ ریال

عنوان: مبانی مدیریت

۹۰۰,۰۰۰ ریال

عنوان: مدیریت منابع انسانی با نگرشی نوین

۸۰۰,۰۰۰ ریال

عنوان: مدیریت دانش سازمانی

۶۰۰,۰۰۰ ریال

عنوان: ریاضی عمومی

۵۵۰,۰۰۰ ریال

عنوان: ریاضی عمومی

۷۰۰,۰۰۰ ریال

عنوان: اقتصاد توسعه

۷۰۰,۰۰۰ ریال

عنوان: سرمایه های انسانی؛ ارزیابی و حسابداری آن

۵۵۰,۰۰۰ ریال

عنوان: سیستم های اطلاعات مدیریت

۵۵۰,۰۰۰ ریال