نمایش 1–36 از 132 نتیجه

نمایش 9 24 36

آرایش،مد و بهره کشی از زنان (مسایل،تحلیلها و دیدگاهها)

۴۵۰,۰۰۰ ریال

آزادی زنان (مسایل،تحلیلها و دیدگاهها)

۳۵۰,۰۰۰ ریال

آسیب شناسی اجتماعی ایران 2 (کار و فراغت ایرانیان)

۱۲۰,۰۰۰ ریال

آسیب های اجتماعی و روند تحول آن در ایران 1

۷۰,۰۰۰ ریال

آگاهی جمعی در جامعه شناسی دورکیم

۵۰,۰۰۰ ریال

آنتونی گیدنز،جامعه شناس زمان محور (بزرگان علوم اجتماعی 2)

۳۴,۰۰۰ ریال

اتاق زجر:تصویر و چهره ی قربانی (تصویر16)

۲۵۰,۰۰۰ ریال

اخلاق در رابطه با صلح و امنیت در جهان (پژوهشی در اخلاق)

۲۵۰,۰۰۰ ریال

استدلال هایی در دفاع از رفاه

۴۵۰,۰۰۰ ریال

استعمار زدایی از روش

۱۸۵,۰۰۰ ریال

اعتیاد به نت (رهایی از دام اعتیاد به اینترنت و بازیهای نرم افزاری)،(کلیدهای مدیریت زندگی)

۲۵۰,۰۰۰ ریال

افسوس نمی خوریم (زندگی مردم عادی در کره ی شمالی)

۳۰۰,۰۰۰ ریال

افکار اجتماعی،سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

اکنکار (دیدگاه ها و آسیب ها)

۵۰,۰۰۰ ریال

انسان دانشگاهی

۵۵۰,۰۰۰ ریال

انسان در عصر توحش

۵۰۰,۰۰۰ ریال

انسان شناسی:اندیشمندان،نظریه و کنش (مجموعه مقالات و گفتگوها)

۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال

انسان و جامعه (2جلدی)

۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال

اهل کجا هستیم؟ (هویت بخشی به بافت های مسکونی)

۵۹۵,۰۰۰ ریال

ایران اسلامی در مواجهه با تکنولوژی غرب

۱۵۰,۰۰۰ ریال

اینترنت،جهانی شدن و هویت فرهنگی جوانان در ایران:چالش ها و فرصت ها

۱۴۵,۰۰۰ ریال

برادرسالاری (مردان در دوران مادرسالاری)

۵۰۰,۰۰۰ ریال

پارسنز و نظریه کنش

۱۶۰,۰۰۰ ریال

پدرسالاری (گذار از مادرسالاری به پدرسالاری)

۵۰۰,۰۰۰ ریال

پرسش های کلیدی (مبانی جامعه شناسی)

۹,۰۰۰ ریال

پویش شهرنشینی و مبانی نظام شهری

۱۰۰,۰۰۰ ریال

پیام فوری از مادر زمین (زنان را گرد آورید دنیا را نجات دهید)

۲۰۰,۰۰۰ ریال

پیرامون گفته ها و ناگفته ها (جامعه،مردم و مشکلات در دو دهه اخیر)

۳۵۰,۰۰۰ ریال

تأثیر فرهنگ بر انسان و طبیعت (شیوه زیست انسانی و پیامدهای آن)

۱۵۰,۰۰۰ ریال

تاریخ فمینیسم

۲۰۰,۰۰۰ ریال

تاملات ایرانی (مباحثاتی با روشنفکران معاصر در زمینه فکر و فرهنگ ایرانی)

۳۵۰,۰۰۰ ریال

تجربه گرایی رادیکال:درباره کار و نوشتار اتنوگرافیک (انسان شناخت23)

۱۴۹,۰۰۰ ریال

تراژدی شوراها

۸۵,۰۰۰ ریال

تیغ و سنت (بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی مرتبط با ختنه زنان؛مطالعه موردی زنان 49-15 سال جزیره قشم)

۲۵۰,۰۰۰ ریال

جامعه شناسی بدن

۲۲۰,۰۰۰ ریال

جامعه شناسی به زبان ساده

۳۹۵,۰۰۰ ریال