نمایش 1–36 از 85 نتیجه

نمایش 9 24 36

(نوشته های پراکنده،نام آوا و خط (نگین های زبان شناسی33)

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.

##ادبیات و سنت های کلاسیک (تاثیر یونان و روم بر ادبیات غرب)،(2جلدی)

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.

آشنایی با نشانه شناسی اجتماعی (نگین های زبان شناسی20)

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.

ادبیات جهان را چگونه بخوانیم

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.

استعاره هایی که باور داریم (نگین های زبان شناسی22)

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.

اسطوره ها و افسانه های سرخپوستان آمریکا

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.

اصول ترجمه ی حقوقی (مطالعات ترجمه13)

۳۱۰,۰۰۰ ریال

اکفراسیس

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.

انسان شادکام

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.

با همه چی

۳۹۰,۰۰۰ ریال

با همه مخلفات

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.

بالا افتادن

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.

بخش گمشده

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.

برگزیده ی متون نثر عربی (برای دانشجویان)

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.

بیگانگی در آثار کافکا (تأثیر کافکا بر ادبیات مدرن فارسی)

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.

پرسش هایی در باب زبان (نگین های زبان شناسی 2)

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.

پرنده به پرنده (درس هایی چند درباره نوشتن و زندگی)

۹۲۰,۰۰۰ ریال

پیش درآمدی بر شناخت رمان

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.

تاریخ ادبیات زبان عربی (از عصر جاهلی تا قرن معاصر)

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.

تاریخ زبان (نگین های زبان شناسی27)

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.

ترجمه و زبان:تبیینی بر پایه نظریه های زبان شناسی (نگین های زبان شناسی28)

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.

تمهیداتی برای طرح نظریه ای در باب زمان (نگین های زبان شناسی31)

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.

تودوروف در تهران

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.

جوانان و فرهنگ جهانی 2 (در قلمرو زرین (سیصد و شصت و پنج روز با ادبیات انگلیسی))

۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال

چالش میان فارسی و عربی (سده های نخست)

۶۴۰,۰۰۰ ریال

حضرت حضیض

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.

حکایت های ایزوپ (حکایت های شیرین و پندآموز یونانی)

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۳۱۸ پیام دهید.