نمایش 1–36 از 97 نتیجه

نمایش 9 24 36

آثار و نظریه‌های یادگیری حرکتی

۴۵۰,۰۰۰ ریال

آسیبهای ورزشی (راهنمای مربیان و ورزشکاران)

۳۷۵,۰۰۰ ریال

آمادگی جسمانی

۲۰۰,۰۰۰ ریال

آماده‌سازی ورزشکاران جوان

۵۲۵,۰۰۰ ریال

آمار در تربیت بدنی و علوم ورزشی

۵۲۵,۰۰۰ ریال

آمار در تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

۳۲۵,۰۰۰ ریال

آموزش مسئولیت‌پذیری از طریق فعالیت‌های جسمانی

۲۵۰,۰۰۰ ریال

آموزش مهارت ورزشی برای مربیان

۳۵۰,۰۰۰ ریال

ارزیابی و اندازه گیری حرکات انسان

۶۵۰,۰۰۰ ریال

استعدادیابی در ورزش

۴۲۵,۰۰۰ ریال

استعدادیابی ورزشی

۲۲۵,۰۰۰ ریال

اصول سازمان و مدیریت ورزشی

۴۲۵,۰۰۰ ریال

اصول علمی تمرین با وزنه

۳۲۵,۰۰۰ ریال

اصول مشاوره در روانشناسی ورزشی

۴۹,۰۰۰ ریال

اصول مقدماتی فعالیت‌های بدنی

۳۲۵,۰۰۰ ریال

اصول و مبانی رفتار حرکتی

۲۲۵,۰۰۰ ریال

اطلس عضلات اسکلتی

۳۲۵,۰۰۰ ریال

اکتساب و اجرای مهارتهای ورزشی (ویراست دوم)

۶۵۰,۰۰۰ ریال

برندهای فوتبال

۱۷۵,۰۰۰ ریال

بیومکانیک آسیبهای عضلانی

۶۹۵,۰۰۰ ریال

بیومکانیک عضلات اسکلتی

۶۷۵,۰۰۰ ریال

بیومکانیک ورزش و تمرین

۶۹۵,۰۰۰ ریال

تحلیل پیشرفته رشد حرکتی

۵۲۵,۰۰۰ ریال

تربیت بدنی عمومی (ویژه دختران دانشجوی دانشگاه‌های کشور)

۴۵,۰۰۰ ریال

تغذیه علمی و قدرتی برای ورزشکاران

۵۵,۰۰۰ ریال

تغذیه ورزشی پیشرفته

۷۲۵,۰۰۰ ریال

تمرینات قدرتی با توپ‌های بدنسازی

۴۵۰,۰۰۰ ریال

تمرینهای دمبل

۹۵,۰۰۰ ریال

تمرینهای قدرتی برای چربی سوزی

۱۲۵,۰۰۰ ریال

حرکات اصلاحی پیشرفته (از تئوری تا عمل)

۷۵۰,۰۰۰ ریال

حرکات ممنوعه در تمرینات ورزشی

۵۲۵,۰۰۰ ریال

دانشنامه روانشناسی ورزشی

۹۸,۰۰۰ ریال

درک رشد حرکتی در دوران مختلف زندگی

۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال

راهنمای کامل آسیبهای ورزشی

۸۹۵,۰۰۰ ریال

راهنمای مدیریت ورزشی

۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال

رشد حرکتی (ویرایش سوم)

۴۲,۰۰۰ ریال