بیماری‌های کبد و مجاری صفراوی

۱,۹۲۶,۰۰۰,۰۲۳,۴۰۰,۰۱۳,۹۴۹,۳۷۳,۳۰۵,۰۵۲,۹۸۷,۳۹۲ ریال

بیماری‌های روماتولوژی و دستگاه ایمنی

۱,۹۲۹,۰۰۰,۰۲۶,۱۰۰,۰۱۴,۰۶۰,۹۶۴,۲۲۳,۰۰۱,۸۲۱,۱۸۴ ریال

بیماری‌های کلیه و مجاری ادراری

۱,۹۲۶,۰۰۰,۰۲۳,۴۰۰,۰۱۳,۹۴۹,۳۷۳,۳۰۵,۰۵۲,۹۸۷,۳۹۲ ریال

بیماری‌های زنان برک و نواک ۲۰۲۰ (جلد دوم)

۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال

اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‌های عفونی (باکتریال) ۲۰۱۸

۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال

بیماری‌های زنان برک و نواک ۲۰۲۰ (جلد اول)

۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال

مبانی طب داخلی سیسیل (تک جلدی) ۲۰۱۶ ویرایش نهم

۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

مبانی طب داخلی سیسیل (تک جلدی) ۲۰۱۶ ویرایش نهم

۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

دستنامه طب داخلی هاریسون ۲۰۱۶ نویسنده: کاسپر، فوسی، هوسر، لونگو، جیمسون، لوسکالزو مترجم: دکتر مهشید نیک‌پور، زهرا محمدی، محمدحسین احمدیان، فاطمه فرزان ۱,۲۹۰,۰۰۰ ریال مشاهده فهرست مطالب کتاب + – افزودن به سبد خرید

۱,۲۹۰,۰۰۰ ریال

دستنامه طب داخلی هاریسون ۲۰۱۶

۱,۲۹۰,۰۰۰ ریال

دستنامه طب داخلی هاریسون ۲۰۱۶

۱,۲۹۰,۰۰۰ ریال

اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‏‌های قلب و عروق ۲۰۱۸

۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال