نمایش 1–12 از 351 نتیجه

ترتیب نمایش 16 24 32

خاستگاه سرمایه داری از چشم اندازی گسترده تر

۸۸۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : ثالث ////////******//////// مولف / نویسنده کتاب : الن میک سینزوود ////////******//////// مترجم کتاب : حسن مرتضوی ////////******//////// گروه بندی کتاب : اقتصاد ////////******//////// قطع کتاب : رقعی ////////******//////// نوع جلد کتاب : شمیز ////////******//////// تعداد صفحات کتاب : 242 ////////******//////// شابک کتاب : 9786004051248 ////////******//////// نوبت چاپ کتاب : 5 ////////******//////// تاریخ تجدید چاپ کتاب : 1401-03-16 ////////******//////// سال چاپ کتاب : 1401 ////////******//////// وزن کتاب : 218 ////////******//////// کد کتاب : 56940 -3030 ////////******//////// قیمت پشت جلد کتاب : 880000

پنجاه متفکر کلیدی توسعه

۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : ثالث ////////******//////// مولف / نویسنده کتاب : دیوید سایمون ////////******//////// مترجم کتاب : مهدی فرهمندنژاد ////////******//////// گروه بندی کتاب : اقتصاد ////////******//////// قطع کتاب : رقعی ////////******//////// نوع جلد کتاب : شمیز ////////******//////// تعداد صفحات کتاب : 520 ////////******//////// شابک کتاب : 9786004054645 ////////******//////// نوبت چاپ کتاب : 3 ////////******//////// تاریخ تجدید چاپ کتاب : 1400-09-13 ////////******//////// سال چاپ کتاب : 1400 ////////******//////// وزن کتاب : 492 ////////******//////// کد کتاب : 90662 -3030 ////////******//////// قیمت پشت جلد کتاب : 1280000

درس نامه اقتصاد فرهنگی 1

۷۵۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : دانژه ////////******//////// مولف / نویسنده کتاب : روث تاوز ////////******//////// مترجم کتاب : علی اکبر فرهنگی و دیگران ////////******//////// گروه بندی کتاب : اقتصاد ////////******//////// قطع کتاب : وزیری ////////******//////// نوع جلد کتاب : شمیز ////////******//////// تعداد صفحات کتاب : 432 ////////******//////// شابک کتاب : 9786002500823 ////////******//////// نوبت چاپ کتاب : 1 ////////******//////// تاریخ تجدید چاپ کتاب : 1400-12-11 ////////******//////// سال چاپ کتاب : 1393 ////////******//////// وزن کتاب : 617 ////////******//////// کد کتاب : 40762 -3030 ////////******//////// قیمت پشت جلد کتاب : 750000

یک فرصت طلایی (تئوری و استراتژی برای جهانی شدن)

۷۹۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : دنیای نو ////////******//////// مولف / نویسنده کتاب : هانس ابراهامسون ////////******//////// مترجم کتاب : محمود شوشتری ////////******//////// گروه بندی کتاب : اقتصاد ////////******//////// قطع کتاب : رقعی ////////******//////// نوع جلد کتاب : شمیز ////////******//////// تعداد صفحات کتاب : 686 ////////******//////// شابک کتاب : 9789641720973 ////////******//////// نوبت چاپ کتاب : 1 ////////******//////// تاریخ تجدید چاپ کتاب : 1400-11-17 ////////******//////// سال چاپ کتاب : 1393 ////////******//////// وزن کتاب : 755 ////////******//////// کد کتاب : 41624 -3030 ////////******//////// قیمت پشت جلد کتاب : 790000

اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری

۷۵۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : نقش و نگار ////////******//////// مولف / نویسنده کتاب : فرشاد مومنی ////////******//////// گروه بندی کتاب : اقتصاد ////////******//////// قطع کتاب : رقعی ////////******//////// نوع جلد کتاب : شمیز ////////******//////// تعداد صفحات کتاب : 376 ////////******//////// شابک کتاب : 9789647002431 ////////******//////// نوبت چاپ کتاب : 4 ////////******//////// تاریخ تجدید چاپ کتاب : 1400-03-24 ////////******//////// سال چاپ کتاب : 1399 ////////******//////// وزن کتاب : 402 ////////******//////// کد کتاب : 41762 -3030 ////////******//////// قیمت پشت جلد کتاب : 750000

پشت پرده مخملین 6 (23 نکته ی مکتوم سرمایه داری)

۷۵۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : کتاب آمه ////////******//////// مولف / نویسنده کتاب : ها جون چنگ ////////******//////// مترجم کتاب : میرمحمود نبوی،مهرداد شهابی ////////******//////// گروه بندی کتاب : اقتصاد ////////******//////// قطع کتاب : رقعی ////////******//////// نوع جلد کتاب : شمیز ////////******//////// تعداد صفحات کتاب : 382 ////////******//////// شابک کتاب : 9789642072590 ////////******//////// نوبت چاپ کتاب : 1 ////////******//////// تاریخ تجدید چاپ کتاب : 1400-02-25 ////////******//////// سال چاپ کتاب : 1400 ////////******//////// وزن کتاب : 441 ////////******//////// کد کتاب : 42128 -3030 ////////******//////// قیمت پشت جلد کتاب : 750000

پشت پرده مخملین 5 (نیکوکاران نابکار:افسانه ی تجارت خارجی آزاد و تاریخچه ی پنهان سرمایه داری)

۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : اختران ////////******//////// مولف / نویسنده کتاب : هاجون چنگ ////////******//////// مترجم کتاب : میرمحمود نبوی،مهرداد شهابی ////////******//////// گروه بندی کتاب : اقتصاد ////////******//////// قطع کتاب : رقعی ////////******//////// نوع جلد کتاب : شمیز ////////******//////// تعداد صفحات کتاب : 382 ////////******//////// شابک کتاب : 9789642070763 ////////******//////// نوبت چاپ کتاب : 6 ////////******//////// تاریخ تجدید چاپ کتاب : 1401-03-10 ////////******//////// سال چاپ کتاب : 1401 ////////******//////// وزن کتاب : 436 ////////******//////// کد کتاب : 42075 -3030 ////////******//////// قیمت پشت جلد کتاب : 1300000

نظریه ها و تجربه های توسعه

۱۹۵,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : پژواک ////////******//////// مولف / نویسنده کتاب : کتی ویلیس ////////******//////// مترجم کتاب : حسین ایمانی جاجرمی،پیمان پوررجب ////////******//////// گروه بندی کتاب : اقتصاد ////////******//////// قطع کتاب : وزیری ////////******//////// نوع جلد کتاب : شمیز ////////******//////// تعداد صفحات کتاب : 256 ////////******//////// شابک کتاب : 9782000431619 ////////******//////// نوبت چاپ کتاب : 1 ////////******//////// تاریخ تجدید چاپ کتاب : 1401-04-22 ////////******//////// سال چاپ کتاب : 1393 ////////******//////// وزن کتاب : 362 ////////******//////// کد کتاب : 42290 -3030 ////////******//////// قیمت پشت جلد کتاب : 195000

شهری شدن سرمایه (چرخه ی دوم انباشت سرمایه در تولید محیط مصنوع)

۸۰۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : دات ////////******//////// مولف / نویسنده کتاب : دیوید هاروی ////////******//////// مترجم کتاب : عارف اقوامی مقدم ////////******//////// گروه بندی کتاب : اقتصاد ////////******//////// قطع کتاب : رقعی ////////******//////// نوع جلد کتاب : شمیز ////////******//////// تعداد صفحات کتاب : 304 ////////******//////// شابک کتاب : 9789648898415 ////////******//////// نوبت چاپ کتاب : 2 ////////******//////// تاریخ تجدید چاپ کتاب : 1400-11-18 ////////******//////// سال چاپ کتاب : 1400 ////////******//////// وزن کتاب : 300 ////////******//////// کد کتاب : 42241 -3030 ////////******//////// قیمت پشت جلد کتاب : 800000

دیالکتیک جدید و سرمایه

۵۰۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : پژواک ////////******//////// مولف / نویسنده کتاب : کریستوفر جی.آرتور ////////******//////// مترجم کتاب : فروغ اسدپور ////////******//////// گروه بندی کتاب : اقتصاد ////////******//////// قطع کتاب : رقعی ////////******//////// نوع جلد کتاب : شمیز ////////******//////// تعداد صفحات کتاب : 368 ////////******//////// شابک کتاب : 9786006299167 ////////******//////// نوبت چاپ کتاب : 2 ////////******//////// تاریخ تجدید چاپ کتاب : 1399-03-21 ////////******//////// سال چاپ کتاب : 1399 ////////******//////// وزن کتاب : 422 ////////******//////// کد کتاب : 42293 -3030 ////////******//////// قیمت پشت جلد کتاب : 500000

اقتصاد به زبان خودمان 1 (مقدمات)

۱۸۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : پژواک ////////******//////// مولف / نویسنده کتاب : جیم استنفورد ////////******//////// مترجم کتاب : آرش حسینیان ////////******//////// گروه بندی کتاب : اقتصاد ////////******//////// قطع کتاب : رقعی ////////******//////// نوع جلد کتاب : شمیز ////////******//////// تعداد صفحات کتاب : 112 ////////******//////// شابک کتاب : 9786006299068 ////////******//////// نوبت چاپ کتاب : 3 ////////******//////// تاریخ تجدید چاپ کتاب : 1399-09-25 ////////******//////// سال چاپ کتاب : 1399 ////////******//////// وزن کتاب : 144 ////////******//////// کد کتاب : 42304 -3030 ////////******//////// قیمت پشت جلد کتاب : 180000

تجربه ی شهری

۲۰۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : پژواک ////////******//////// مولف / نویسنده کتاب : دیوید هاروی ////////******//////// مترجم کتاب : عارف اقوامی مقدم ////////******//////// گروه بندی کتاب : اقتصاد ////////******//////// قطع کتاب : رقعی ////////******//////// نوع جلد کتاب : شمیز ////////******//////// تعداد صفحات کتاب : 175 ////////******//////// شابک کتاب : 9786006299211 ////////******//////// نوبت چاپ کتاب : 2 ////////******//////// تاریخ تجدید چاپ کتاب : 1397-05-22 ////////******//////// سال چاپ کتاب : 1397 ////////******//////// وزن کتاب : 182 ////////******//////// کد کتاب : 42309 -3030 ////////******//////// قیمت پشت جلد کتاب : 200000