نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
بستن

کتاب دانشنامه کوچک من، علم و فناوری

۳۶۰,۰۰۰ ریال
مشخصات /***/ نویسنده کتاب : ریچل فرث /****/ تصویر کتاب: دیوید هنکاک مترجم ابراهیم عامل محرابی ویراستار پژمان واسعی زمینه علوم /****/ گروه سنی مخاطب کتاب: +8 /****/ سال چاپ کتاب : 1398 /****/ نوبت چاپ کتاب : 1 /****/ اطول کتاب : ۲۷.۵ سانتیمتر /****/ عرض کتاب : ۲1.۵ سانتیمتر وزن (گرم) 206 گرم /****/ تعداد صفحات کتاب : 64 صفحه /****/ نوبت چاپ کتاب : مصور رنگی
بستن

کتاب دانشنامه کوچک من، فضا و کیهان

۳۶۰,۰۰۰ ریال
مشخصات /***/ نویسنده کتاب : پل دوزول /****/ تصویر کتاب: دیوید هنکاک و گری باینز مترجم ابراهیم عامل محرابی ویراستار روح‌الله مهدی‌پور عمرانی زمینه نجوم، فضای کیهانی، فضانوردی /****/ گروه سنی مخاطب کتاب: +8 /****/ سال چاپ کتاب : 1398 /****/ نوبت چاپ کتاب : 1 /****/ اطول کتاب : ۲۷.۵ سانتیمتر /****/ عرض کتاب : ۲1.۵ سانتیمتر وزن (گرم) 206 گرم /****/ تعداد صفحات کتاب : 64 صفحه /****/ نوبت چاپ کتاب : مصور رنگی
بستن

کتاب دانش‌نامه کودک و نوجوان بدن انسان

۵۵,۰۰۰ ریال
مشخصات دبیر مجموعه هادی عزیززاده مترجم هادی حدادمنش ویراستار شهنام دادگستر /****/ تصویر کتاب: سمیرا ایمان‌فرد موضوع علوم تجربی /****/ سال چاپ کتاب : 1395 /****/ نوبت چاپ کتاب : 3 قطع کتاب رحلی وزن (گرم) 110 گرم /****/ تعداد صفحات کتاب : 20 صفحه /****/ نوبت چاپ کتاب : مصور رنگی تقدیرها و جوایز منتخب فهرست لاک پشت پرنده 1393، منتخب فهرست رشد 1393
بستن

کتاب دانش‌نامه کودک و نوجوان پرندگان

۵۵,۰۰۰ ریال
مشخصات دبیر مجموعه هادی عزیززاده مترجم حمید اسدی‌کیا ویراستار شهنام دادگستر /****/ تصویر کتاب: سمیرا ایمان‌فرد موضوع علوم تجربی /****/ سال چاپ کتاب : 1395 /****/ نوبت چاپ کتاب : 2 قطع کتاب رحلی وزن (گرم) 108 گرم /****/ تعداد صفحات کتاب : 20 صفحه /****/ نوبت چاپ کتاب : مصور رنگی تقدیرها و جوایز منتخب فهرست لاک پشت پرنده 1393، منتخب فهرست رشد 1393
بستن

کتاب دانش‌نامه کودک و نوجوان جانوران دریایی

تماس بگیرید
مشخصات دبیر مجموعه هادی عزیززاده مترجم حمید اسدی‌کیا ویراستار شهنام دادگستر /****/ تصویر کتاب: سمیرا ایمان‌فرد موضوع علوم تجربی /****/ سال چاپ کتاب : 1392 /****/ نوبت چاپ کتاب : 1 قطع کتاب رحلی وزن (گرم) 97 گرم /****/ تعداد صفحات کتاب : 20 صفحه /****/ نوبت چاپ کتاب : مصور رنگی تقدیرها و جوایز منتخب فهرست لاک پشت پرنده 1393، منتخب فهرست رشد 1393
بستن

کتاب دانش‌نامه کودک و نوجوان جانوران وحشی

۵۵,۰۰۰ ریال
مشخصات دبیر مجموعه هادی عزیززاده مترجم مریم جلالی ویراستار شهنام دادگستر، وحید اسدی‌کیا /****/ تصویر کتاب: سمیرا ایمان‌فرد موضوع علوم تجربی /****/ سال چاپ کتاب : 1395 /****/ نوبت چاپ کتاب : 2 قطع کتاب رحلی وزن (گرم) 112 گرم /****/ تعداد صفحات کتاب : 20 صفحه /****/ نوبت چاپ کتاب : مصور رنگی تقدیرها و جوایز منتخب فهرست لاک پشت پرنده 1393، منتخب فهرست رشد 1393
بستن

کتاب دانش‌نامه کودک و نوجوان حمل و نقل

۵۵,۰۰۰ ریال
مشخصات دبیر مجموعه هادی عزیززاده مترجم مریم جلالی ویراستار حمید اسدی‌کیا /****/ تصویر کتاب: سمیرا ایمان‌فرد موضوع علوم تجربی /****/ سال چاپ کتاب : 1395 /****/ نوبت چاپ کتاب : 3 قطع کتاب رحلی وزن (گرم) 108 گرم /****/ تعداد صفحات کتاب : 20 صفحه /****/ نوبت چاپ کتاب : مصور رنگی تقدیرها و جوایز منتخب فهرست لاک پشت پرنده 1393، منتخب فهرست رشد 1393
بستن

کتاب دانش‌نامه کودک و نوجوان علم

۵۵,۰۰۰ ریال
مشخصات دبیر مجموعه هادی عزیززاده مترجم مریم جلالی ویراستار شهنام دادگستر، وحید اسدی‌کیا /****/ تصویر کتاب: سمیرا ایمان‌فرد موضوع علوم تجربی /****/ سال چاپ کتاب : 1396 /****/ نوبت چاپ کتاب : 2 قطع کتاب رحلی وزن (گرم) 110 گرم /****/ تعداد صفحات کتاب : 20 صفحه /****/ نوبت چاپ کتاب : مصور رنگی تقدیرها و جوایز منتخب فهرست لاک پشت پرنده 1393، منتخب فهرست رشد 1393
بستن

کتاب دانش‌نامه کودک و نوجوان کره‌ی زمین

۶۰,۰۰۰ ریال
مشخصات دبیر مجموعه هادی عزیززاده مترجم وحید سیفی‌پور ویراستار شهنام دادگستر، وحید اسدی‌کیا /****/ تصویر کتاب: سمیرا ایمان‌فرد موضوع علوم تجربی /****/ سال چاپ کتاب : 1397 /****/ نوبت چاپ کتاب : 3 قطع کتاب رحلی وزن (گرم) 114 گرم /****/ تعداد صفحات کتاب : 20 صفحه /****/ نوبت چاپ کتاب : مصور رنگی تقدیرها و جوایز منتخب فهرست لاک پشت پرنده 1393، منتخب فهرست رشد 1393
بستن

کتاب دانش‌نامه کودک و نوجوان کیهان

۶۰,۰۰۰ ریال
مشخصات دبیر مجموعه هادی عزیززاده مترجم وحید سیفی‌پور ویراستار شهنام دادگستر، وحید اسدی‌کیا /****/ تصویر کتاب: سمیرا ایمان‌فرد موضوع علوم تجربی /****/ سال چاپ کتاب : 1396 /****/ نوبت چاپ کتاب : 3 قطع کتاب رحلی وزن (گرم) 112 گرم /****/ تعداد صفحات کتاب : 20 صفحه /****/ نوبت چاپ کتاب : مصور رنگی تقدیرها و جوایز منتخب فهرست لاک پشت پرنده 1393، منتخب فهرست رشد 1393
بستن

کتاب دانش‌نامه‌ی کودک و نوجوان عجایب دنیا

تماس بگیرید
مشخصات دبیر مجموعه هادی عزیززاده مترجم هادی حدادمنش ویراستار شهنام دادگستر /****/ تصویر کتاب: سمیرا ایمان‌فرد موضوع علوم تجربی /****/ سال چاپ کتاب : 1393 /****/ نوبت چاپ کتاب : 2 قطع کتاب رحلی وزن (گرم) 104 گرم /****/ تعداد صفحات کتاب : 20 صفحه /****/ نوبت چاپ کتاب : مصور رنگی تقدیرها و جوایز منتخب فهرست لاک پشت پرنده 1393، منتخب فهرست رشد 1393
بستن

کتاب دانش‌نامه‌ی کودک و نوجوان گیاهان

۵۵,۰۰۰ ریال
مشخصات دبیر مجموعه هادی عزیززاده مترجم وحید سیفی‌پور ویراستار شهنام دادگستر، وحید اسدی‌کیا /****/ تصویر کتاب: سمیرا ایمان‌فرد موضوع علوم تجربی /****/ سال چاپ کتاب : 1395 /****/ نوبت چاپ کتاب : 3 قطع کتاب رحلی وزن (گرم) 110 گرم /****/ تعداد صفحات کتاب : 20 صفحه /****/ نوبت چاپ کتاب : مصور رنگی تقدیرها و جوایز منتخب فهرست لاک پشت پرنده 1393، منتخب فهرست رشد 1393