نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
بستن

کتاب داگلی بغلی

۱۴۰,۰۰۰ ریال
مشخصات /***/ نویسنده کتاب : دیوید ملینگ مترجم نسرین ابراهیمی‌لویه ویراستار حسام سبحانی طهرانی /****/ تصویر کتاب: دیوید ملینگ موضوع داستان زمینه خانواده، مهارت حل مسئله، مشارکت و همدلی /****/ گروه سنی مخاطب کتاب: 3 تا 8 سال /****/ سال چاپ کتاب : 1397 /****/ نوبت چاپ کتاب : 3 /****/ اطول کتاب : 26 سانتیمتر /****/ عرض کتاب : 26 سانتیمتر وزن (گرم) 182 گرم /****/ تعداد صفحات کتاب : 32 صفحه /****/ نوبت چاپ کتاب : مصور رنگی تقدیرها و جوایز منتخب فهرست لاک پشت پرنده 1394 (5 لاک پشت)، منتخب فهرست رشد 1394، نامزد جایزه آمریکایی 2011 «Kirkus»، نامزد جایزه 2012 «PAL»
بستن

کتاب داگلی بغلی به مدرسه‌ی کوچولوها می‌رود

۲۲۰,۰۰۰ ریال
مشخصات /***/ نویسنده کتاب : دیوید ملینگ مترجم نسرین ابراهیمی‌لویه /****/ تصویر کتاب: دیوید ملینگ موضوع داستان زمینه روز اول مدرسه، دوستی و محبت، مشارکت و همدلی /****/ گروه سنی مخاطب کتاب: +3 /****/ سال چاپ کتاب : 1398 /****/ نوبت چاپ کتاب : 3 /****/ اطول کتاب : 26 سانتیمتر /****/ عرض کتاب : 25.5 سانتیمتر وزن (گرم) 179 گرم /****/ تعداد صفحات کتاب : 32 صفحه /****/ نوبت چاپ کتاب : مصور رنگی تقدیرها و جوایز منتخب فهرست لاک پشت پرنده 1394 (5 لاک پشت)، منتخب فهرست رشد 1394، نامزد جایزه آمریکایی 2011 «Kirkus»، نامزد جایزه 2012 «PAL»
بستن

کتاب داگلی بغلی عیدت مبارک

۲۲۰,۰۰۰ ریال
مشخصات دبیر مجموعه حسام سبحانی‌طهرانی /***/ نویسنده کتاب : دیوید ملینگ /****/ تصویر کتاب: دیوید ملینگ مترجم نسرین ابراهیمی‌لویه ویراستار روشنک بهاریان‌نیکو /****/ سال چاپ کتاب : 1398 /****/ نوبت چاپ کتاب : 2 /****/ اطول کتاب : 26 سانتیمتر /****/ عرض کتاب : 26 سانتیمتر وزن (گرم) 126 گرم /****/ تعداد صفحات کتاب : 32 صفحه /****/ نوبت چاپ کتاب : مصور رنگی
بستن

کتاب داگلی بغلی و پخت و پز پرماجرا

۲۲۰,۰۰۰ ریال
مشخصات دبیر مجموعه حسام سبحانی‌طهرانی /***/ نویسنده کتاب : دیوید ملینگ /****/ تصویر کتاب: دیوید ملینگ مترجم نسرین ابراهیمی لویه ویراستار روشنک بهاریان‌نیکو /****/ گروه سنی مخاطب کتاب: +3 /****/ سال چاپ کتاب : 1398 /****/ نوبت چاپ کتاب : 2 /****/ اطول کتاب : 26 سانتیمتر /****/ عرض کتاب : 26 سانتیمتر وزن (گرم) 133 گرم /****/ تعداد صفحات کتاب : 32 صفحه /****/ نوبت چاپ کتاب : مصور رنگی
بستن

کتاب داگلی بغلی و خواب پرماجرا

۲۲۰,۰۰۰ ریال
مشخصات /***/ نویسنده کتاب : دیوید ملینگ مترجم نسرین ابراهیمی‌لویه /****/ تصویر کتاب: دیوید ملینگ موضوع داستان زمینه مهارت حل مسئله، دوستی، مشارکت و همدلی. /****/ گروه سنی مخاطب کتاب: +3 /****/ سال چاپ کتاب : 1398 /****/ نوبت چاپ کتاب : 4 /****/ اطول کتاب : 26 سانتیمتر /****/ عرض کتاب : 26 سانتیمتر وزن (گرم) 179 گرم /****/ تعداد صفحات کتاب : 32 صفحه /****/ نوبت چاپ کتاب : مصور رنگی تقدیرها و جوایز منتخب فهرست لاک پشت پرنده 1394 (5 لاک پشت)، منتخب فهرست رشد 1394، نامزد جایزه آمریکایی 2011 «Kirkus»، نامزد جایزه 2012 «PAL»
بستن

کتاب دانش اقیانوس‌ها

۱۴۰,۰۰۰ ریال
مشخصات /***/ نویسنده کتاب : افشین عادلی موضوع علوم تجربی /****/ سال چاپ کتاب : 1396 /****/ نوبت چاپ کتاب : 1 قطع کتاب رحلی وزن (گرم) 301 گرم /****/ تعداد صفحات کتاب : 68 صفحه /****/ نوبت چاپ کتاب : مصور رنگی تقدیرها و جوایز منتخب فهرست رشد 1396
بستن

کتاب دانشنامه کوچک من، بدن انسان

۳۶۰,۰۰۰ ریال
مشخصات /***/ نویسنده کتاب : فیونا چندلر /****/ تصویر کتاب: دیوید هنکاک و جان وودکاک مترجم ابراهیم عامل محرابی ویراستار روح‌الله مهدی‌پور عمرانی زمینه بدن انسان /****/ گروه سنی مخاطب کتاب: +8 /****/ سال چاپ کتاب : 1398 /****/ نوبت چاپ کتاب : 1 /****/ اطول کتاب : ۲۷.۵ سانتیمتر /****/ عرض کتاب : ۲1.۵ سانتیمتر وزن (گرم) 206 گرم /****/ تعداد صفحات کتاب : 64 صفحه /****/ نوبت چاپ کتاب : مصور رنگی
بستن

کتاب دانشنامه کوچک من، تاریخ جهان

۳۶۰,۰۰۰ ریال
مشخصات /***/ نویسنده کتاب : فیونا چندلر /****/ تصویر کتاب: دیوید هنکاک مترجم ابراهیم عامل محرابی ویراستار پژمان واسعی زمینه تاریخ، منابع شبکه کامپیوتری /****/ گروه سنی مخاطب کتاب: +8 /****/ سال چاپ کتاب : 1398 /****/ نوبت چاپ کتاب : 1 /****/ اطول کتاب : ۲۷.۵ سانتیمتر /****/ عرض کتاب : ۲۱.۵ سانتیمتر وزن (گرم) 205 گرم /****/ تعداد صفحات کتاب : 64 صفحه /****/ نوبت چاپ کتاب : مصور رنگی
بستن

کتاب دانشنامه کوچک من، جانوران

۳۶۰,۰۰۰ ریال
مشخصات /***/ نویسنده کتاب : پل دوزول /****/ تصویر کتاب: فیونا جانسون مترجم ابراهیم عامل محرابی ویراستار روح‌الله مهدی‌پور عمرانی زمینه حیوان‌ها /****/ گروه سنی مخاطب کتاب: +8 /****/ سال چاپ کتاب : 1398 /****/ نوبت چاپ کتاب : 1 /****/ اطول کتاب : ۲۷.۵ سانتیمتر /****/ عرض کتاب : ۲1.۵ سانتیمتر وزن (گرم) 206 گرم /****/ تعداد صفحات کتاب : 64 صفحه /****/ نوبت چاپ کتاب : مصور رنگی
بستن

کتاب دانشنامه کوچک من، جهان ما

۳۶۰,۰۰۰ ریال
مشخصات /***/ نویسنده کتاب : فلیسیتی بروکس /****/ تصویر کتاب: دیوید هنکاک مترجم ابراهیم عامل محرابی ویراستار روح‌الله مهدی‌پور عمرانی زمینه علوم /****/ گروه سنی مخاطب کتاب: +8 /****/ سال چاپ کتاب : 1398 /****/ نوبت چاپ کتاب : 1 /****/ اطول کتاب : ۲۷.۵ سانتیمتر /****/ عرض کتاب : ۲1.۵ سانتیمتر وزن (گرم) 206 گرم /****/ تعداد صفحات کتاب : 64 صفحه /****/ نوبت چاپ کتاب : مصور رنگی
بستن

کتاب دانشنامه کوچک من، دایناسورها و جانداران پیش از تاریخ

۳۶۰,۰۰۰ ریال
مشخصات /***/ نویسنده کتاب : سام تاپلین /****/ تصویر کتاب: دیوید هنکاک مترجم ابراهیم عامل محرابی ویراستار روح‌الله مهدی‌پور عمرانی زمینه دایناسورها، حیوان‌های ماقبل تاریخ /****/ گروه سنی مخاطب کتاب: +8 /****/ سال چاپ کتاب : 1398 /****/ نوبت چاپ کتاب : 1 /****/ اطول کتاب : ۲۷.۵ سانتیمتر /****/ عرض کتاب : ۲1.۵ سانتیمتر وزن (گرم) 206 گرم /****/ تعداد صفحات کتاب : 64 صفحه /****/ نوبت چاپ کتاب : مصور رنگی
بستن

کتاب دانشنامه کوچک من، دریاها و اقیانو‌س‌ها

۳۶۰,۰۰۰ ریال
مشخصات /***/ نویسنده کتاب : بن دن /****/ تصویر کتاب: دیوید هنکاک مترجم ابراهیم عامل محرابی ویراستار پژمان واسعی زمینه زیست‌شناسی دریایی، اقیانوس و دریاها /****/ گروه سنی مخاطب کتاب: +8 /****/ سال چاپ کتاب : 1398 /****/ نوبت چاپ کتاب : 1 /****/ اطول کتاب : ۲۷.۵ سانتیمتر /****/ عرض کتاب : ۲1.۵ سانتیمتر وزن (گرم) 206 گرم /****/ تعداد صفحات کتاب : 64 صفحه /****/ نوبت چاپ کتاب : مصور رنگی