نمایش 1–12 از 97 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24
بستن

ریاضی هغتم کاملا خواندنی

تماس بگیرید
مولف: سمیرا بیگی سال انتشار: ۱۳۹۸ شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۸۵۹۰۹۳ مقطع تحصیلی: متوسطه 1 نام درس: ریاضی نام کلاس: هفتم قیمت روی جلد: ۵۰,۰۰۰ تومان قیمت با تخفیف: ۳۰,۰۰۰ تومان نمونه خواندنی پاسخ نامه تاییده آموزش و پرورش
بستن

هفشنبه علوم هفتم

۲۴۰,۰۰۰ ریال
مولف: بابک نانکلی سال انتشار: ۱۳۹۸ شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۸۵۹۲۱۵ مقطع تحصیلی: متوسطه 1 نام درس: علوم تجربی نام کلاس: هفتم قیمت روی جلد: ۲۰,۰۰۰ تومان نمونه خواندنی پاسخ نامه تاییده آموزش و پرورش
بستن

هفشنبه علوم هشتم

۲۴۰,۰۰۰ ریال
مولف: بابک نانکلی سال انتشار: ۱۳۹۸ شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۸۵۹۲۲۲ مقطع تحصیلی: متوسطه 1 نام درس: علوم تجربی نام کلاس: هشتم قیمت روی جلد: ۲۰,۰۰۰ تومان نمونه خواندنی پاسخ نامه تاییده آموزش و پرورش
بستن

هفشنبه علوم نهم

۲۴۰,۰۰۰ ریال
مولف: بابک نانکلی سال انتشار: ۱۳۹۸ شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۸۵۹۲۳۹ مقطع تحصیلی: متوسطه 1 نام درس: علوم تجربی نام کلاس: نهم قیمت روی جلد: ۲۴,۰۰۰ تومان نمونه خواندنی پاسخ نامه تاییده آموزش و پرورش
بستن

هفشنبه عربی هفتم

۲۴۰,۰۰۰ ریال
مولف: پرستو رفعت نیا سال انتشار: ۱۳۹۸ شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۸۵۹۲۴۶ مقطع تحصیلی: متوسطه 1 نام درس: عربی نام کلاس: هفتم قیمت روی جلد: ۲۰,۰۰۰ تومان نمونه خواندنی پاسخ نامه تاییده آموزش و پرورش
بستن

هفشنبه عربی هشتم

۲۴۰,۰۰۰ ریال
مولف: پرستو رفعت نیا سال انتشار: ۱۳۹۸ شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۸۵۹۲۵۳ مقطع تحصیلی: متوسطه 1 نام درس: عربی نام کلاس: هشتم قیمت روی جلد: ۲۰,۰۰۰ تومان نمونه خواندنی پاسخ نامه تاییده آموزش و پرورش
بستن

هفشنبه عربی نهم

۲۴۰,۰۰۰ ریال
مولف: پرستو رفعت نیا سال انتشار: ۱۳۹۸ شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۸۵۹۲۶۰ مقطع تحصیلی: متوسطه 1 نام درس: عربی نام کلاس: نهم قیمت روی جلد: ۲۰,۰۰۰ تومان نمونه خواندنی پاسخ نامه تاییده آموزش و پرورش
بستن

هفشنبه زبان انگلیسی هفتم

۲۴۰,۰۰۰ ریال
مولف: اکرم احمدوند سال انتشار: ۱۳۹۸ شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۸۵۹۲۷۷ مقطع تحصیلی: متوسطه 1 نام درس: زبان انگلیسی نام کلاس: هفتم قیمت روی جلد: ۲۰,۰۰۰ تومان نمونه خواندنی پاسخ نامه تاییده آموزش و پرورش
بستن

هفشنبه زبان انگلیسی هشتم

۲۴۰,۰۰۰ ریال
مولف: اکرم احمدوند سال انتشار: ۱۳۹۸ شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۸۵۹۲۸۴ مقطع تحصیلی: متوسطه 1 نام درس: زبان انگلیسی نام کلاس: هشتم قیمت روی جلد: ۲۰,۰۰۰ تومان نمونه خواندنی پاسخ نامه تاییده آموزش و پرورش
بستن

هفشنبه زبان انگلیسی نهم

۲۴۰,۰۰۰ ریال
مولف: اکرم احمدوند سال انتشار: ۱۳۹۸ شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۸۵۹۲۹۱ مقطع تحصیلی: متوسطه 1 نام درس: زبان انگلیسی نام کلاس: نهم قیمت روی جلد: ۲۰,۰۰۰ تومان نمونه خواندنی پاسخ نامه تاییده آموزش و پرورش
بستن

هفشنبه ریاضی هفتم

۲۴۰,۰۰۰ ریال
مولف: سمانه اوتادی سال انتشار: ۱۳۹۸ شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۸۵۹۱۸۵ مقطع تحصیلی: متوسطه 1 نام درس: ریاضی نام کلاس: هفتم قیمت روی جلد: ۲۰,۰۰۰ تومان نمونه خواندنی پاسخ نامه تاییده آموزش و پرورش
بستن

هفشنبه ریاضی هشتم

۲۴۰,۰۰۰ ریال
مولف: سمانه اوتادی سال انتشار: ۱۳۹۸ شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۸۵۹۱۹۲ مقطع تحصیلی: متوسطه 1 نام درس: ریاضی نام کلاس: هشتم قیمت روی جلد: ۲۰,۰۰۰ تومان نمونه خواندنی پاسخ نامه تاییده آموزش و پرورش