نمایش 1–36 از 3015 نتیجه

نمایش 9 24 36

10 ساعت کلاس آموزش تصویری زبان عمومی و استعداد تحصیلی ویژه آمادگی آزمون دکتری 96

۳۰۰,۰۰۰ ریال

100 نکته کاملاً ضروري A Level And As Level Law بخش حقوق قرارداد

۱۲۵,۰۰۰ ریال

1000 پرسش چهارگزینه ای برگزیده حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۰۰,۰۰۰ ریال

1000 پرسش چهارگزینه ای برگزیده متون فقه

۵۰۰,۰۰۰ ریال

۱۰۰۰ پرسش چهارگزینه‌ای برگزیده آیین دادرسی کیفری مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

۴۵۰,۰۰۰ ریال

1000 پرسش چهارگزینه‌ای برگزیده آیین دادرسی مدنی

۶۵۰,۰۰۰ ریال

1000 نکته کلیدی آیین دادرسی مدنی

۳۰۰,۰۰۰ ریال

1000 نکته کلیدی حقوق تجارت

۲۰۰,۰۰۰ ریال

110 نکته کاملاً ضروري A Level And As Level Law بخش حقوق جزا

۱۲۵,۰۰۰ ریال

2000 نکته کلیدی آیین دادرسی کیفری

۲۲۵,۰۰۰ ریال

222 ماده برگزیده و کاربردی در آزمون‌های حقوقی از قوانین و مقررات خاص جزایی

۱۲۵,۰۰۰ ریال

3000 نکته کلیدی حقوق جزا

۴۵۰,۰۰۰ ریال

333ماده از قانون آیین دادرسی مدنی برگزیده و کاربردی در آزمونهای حقوقی و 44 ماده از قانون اجرای احکام مدنی

۱۲۵,۰۰۰ ریال

444 ماده از قانون تجارت برگزیده و کاربردی در آزمونهای حقوقی

۱۲۵,۰۰۰ ریال

500 پرسش چهار گزینه ای برگزیده آیین دادرسی کیفری مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4

۱۲۵,۰۰۰ ریال

500 پرسش چهار گزینه ای برگزیده آیین دادرسی مدنی

۱۲۵,۰۰۰ ریال

500 پرسش چهار گزینه ای برگزیده حقوق تعهدات

۱۲۵,۰۰۰ ریال

500 پرسش چهار گزینه‌ای برگزیده حقوق مدنی

۱۲۵,۰۰۰ ریال

500 پرسش چهارگزینه ای برگزیده حقوق ثبت

۱۲۵,۰۰۰ ریال

500 پرسش چهارگزینه‌ای برگزیده ادبیات عرب

۱۲۵,۰۰۰ ریال

500 پرسش چهارگزینه‌ای برگزیده زبان عمومی(واژگان و درک مطلب) = ‭ 500 Test of General Language (Vocabulary and Comprehension)

۱۲۵,۰۰۰ ریال

500 ماده از قانون آیین دادرسی کیفری برگزیده و کاربردی در آزمون های حقوقی

۱۲۵,۰۰۰ ریال

5000 نکته کلیدی حقوق مدنی

۷۰۰,۰۰۰ ریال

۵۰۴ واژه مهم متون حقوقی

۲۰۰,۰۰۰ ریال

505 واژه از متون فقه بر اساس الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة

۱۰۰,۰۰۰ ریال

505 واژه متون حقوقي

۲۵۰,۰۰۰ ریال

555 ماده از قانون مدنی برگزیده و کاربردی در آزمونهای حقوقی

۱۲۵,۰۰۰ ریال

600 ماده از قانون مجازات اسلامی برگزیده و کاربردی در آزمون‌های حقوقی

۲۰۰,۰۰۰ ریال

700 نکته کلیدی اصول فقه

۱۰۰,۰۰۰ ریال

750 نکته کلیدی متون فقه

۱۷۵,۰۰۰ ریال

آخرین گام حقوق اداری

۱۰۰,۰۰۰ ریال

آراء وحدت رویه کاربردی، حقوقی- کیفری

۳۲۵,۰۰۰ ریال

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس آیین دادرسی مدنی

۱۷۵,۰۰۰ ریال

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال های 95 – 91

۷۵,۰۰۰ ریال

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور سالهای 70-80

۴۵۰,۰۰۰ ریال

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال‌های 90- 80

۱۲۵,۰۰۰ ریال