نمایش 9 24 36

اصول کارگردانی تئاتر

۲۸۵,۰۰۰ ریال

تئاتر مردم

۵۵۰,۰۰۰ ریال

جادوی تئاتر

۱۹۵,۰۰۰ ریال

جامعه‌شناسی تئاتر (گالینگور)

۵۳۵,۰۰۰ ریال

زمینه اجتماعی تعزیه و تئاتر در ایران

۳۸۵,۰۰۰ ریال

کمدیا دل آرته

۱۸۰,۰۰۰ ریال

مبانی نقد تئاتر

۱۲۰,۰۰۰ ریال

نقالی و روحوضی

۱۶۵,۰۰۰ ریال