مشاهده همه 32 نتیجه

نمایش 9 24 36

۲۰۱۸ Basics of Anesthesia

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۲۱۸ پیام دهید.

Basics of Anesthesia Miller 2011

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۲۱۸ پیام دهید.

Miller’s Anesthesia, 4-Volume2020

۶,۴۵۰,۰۰۰ ریال

Miller’s Anesthesia, 4-Volume2020 پیش فروش

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۲۱۸ پیام دهید.

millers ANESTHESA 2015

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۲۱۸ پیام دهید.

اصول بیهوشی میلر2018

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

بیهوشی در بیماری های دریچه ای قلب

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۲۱۸ پیام دهید.

بیهوشی در ترمیم ناهنجاری های مادرزادی قلب

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۲۱۸ پیام دهید.

بیهوشی در مصدومیت و ارتوپدی

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۲۱۸ پیام دهید.

بیهوشی و بی حسی در مامایی

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۲۱۸ پیام دهید.

بیهوشی و بیماری های همراه – ویراست ششم

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۲۱۸ پیام دهید.

ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر جلد پنجم

۶۵۰,۰۰۰ ریال

ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر جلد چهارم

۴۵۰,۰۰۰ ریال

ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر جلد دوم

۴۵۰,۰۰۰ ریال

ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر جلد سوم

۳۵۰,۰۰۰ ریال

ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر جلد ششم

۷۰۰,۰۰۰ ریال

ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر جلد نهم

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر جلد هشتم

۸۵۰,۰۰۰ ریال

ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر جلد هفتم

۸۵۰,۰۰۰ ریال

ترجمه کاملی اصول بیهوشی میلر جلد اول

۶۹۰,۰۰۰ ریال

ترجمه و تلخیص فصولی از کتاب مراقبت های ویژه فینک- مرجع بورد بیهوشی و آزمون فوق تخصص مراقبت های ویژه

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۲۱۸ پیام دهید.

خلاصه ۸ فصل بخش مراقبت های ویژه پزشکی بیهوشی میلر

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۲۱۸ پیام دهید.

دستنامه جامع داروهای رسمی ایران ایران فارما داروهای بیهوشی و بی حسی

۹۰,۰۰۰ ریال

راهنمای تهیه و ارزیابی درمان حمایتی تغذیه در بیماران بزرگسال بسیار بدحال بخش مراقبت های ویژه

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۲۱۸ پیام دهید.

رموز امتحانی بیهوشی، کلیدهای نهفته در کتاب بیهوشی میلر – جلد۱

۴۴۵,۰۰۰ ریال

رموز امتحانی بیهوشی، کلیدهای نهفته در کتاب بیهوشی میلر – جلد۲

۵۴۵,۰۰۰ ریال

رموز امتحانی بیهوشی، کلیدهای نهفته در کتاب بیهوشی میلر – جلد۳

۴۹۵,۰۰۰ ریال

رموز امتحانی بیهوشی، کلیدهای نهفته در کتاب بیهوشی میلر – جلد۴

۴۴۵,۰۰۰ ریال

سوالات بورد بیهوشی با پاسخ های تشریحی ۱۳۸۹-۱۳۸۴

۷۹,۵۰۰ ریال

مبانی بیهوشی میلر- ویراست ششم

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۲۱۸ پیام دهید.

نکات برتر – بیهوشی میلر – چاپ دوم

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۲۱۸ پیام دهید.

نکات برتر بیهوشی میلر چاپ پنجم

برای اطلاع از موجودی و قیمت در تلگرام به شماره ۰۹۰۳۷۱۲۵۲۱۸ پیام دهید.