مشاهده همه 25 نتیجه

نمایش 9 24 36

آب شور

۳۶۰,۰۰۰ ریال

آدم حسابی موقتی

۵۵۰,۰۰۰ ریال

بر کرانه کنعان

۳۰۰,۰۰۰ ریال

بی سرنوشتی

۵۸۰,۰۰۰ ریال

تام کت در هزارتوی عشق

۹۹۰,۰۰۰ ریال

جامعه توده وار

۲۵۰,۰۰۰ ریال

جبار (شکسپیر و سیاست)

۵۵۰,۰۰۰ ریال

جبر جغرافیا (چگونه جغرافیا مسیر سیاست جهانی را تعیین می کند!)

۷۲۰,۰۰۰ ریال

خسروان نوخسروانی (برگزیده نوخسروانی های شاعران نوخسروانی سرا از 1357 تا 1395)

۲۵۰,۰۰۰ ریال

خیال کن رفته ام

۵۵۰,۰۰۰ ریال

درباره مراقبت (تحلیل فلسفی مفهوم پروای دیگران داشتن)

۳۶۰,۰۰۰ ریال

راهنوردی با نیچه (بشو هرآنچه که هستی)

۶۴۰,۰۰۰ ریال

روابط خارجی

۹۹۰,۰۰۰ ریال

زیر پوست ایران (ایران واقعی از نگاه کاوشگر آمریکایی)

۷۲۰,۰۰۰ ریال

عروسی شاهدخت

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

غیب شدن ازمی لنوکس

۵۸۰,۰۰۰ ریال

فلسفه شکسپیر (کشف معنای پنهان نمایشنامه ها)

۷۵۰,۰۰۰ ریال

گریزها

۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال

مردانگی ایرانی (در اواخر قاجار و اوایل پهلوی)

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

مه و شب

۸۲۰,۰۰۰ ریال

موزه عجایب

۶۹۰,۰۰۰ ریال

نظریه ای فلسفی درباره عوضی ها

۶۰۰,۰۰۰ ریال

نقطه ها (اعجام)

۳۰۰,۰۰۰ ریال

نورا وبستر

۵۵۰,۰۰۰ ریال

هاوس و فلسفه (همه دروغ می گویند!)

۶۵۰,۰۰۰ ریال