کتاب کار علوم پنجم ابتدایی از مجموعه یوز

۳۴۵,۰۰۰ ریال

کتاب کار علوم ششم دبستان از مجموعه یوز

۳۴۰,۰۰۰ ریال

کتاب کار علوم نهم از مجموعه یوز

۳۴۰,۰۰۰ ریال

کتاب کار ریاضی چهارم ابتدایی از مجموعه یوز

۳۱۰,۰۰۰ ریال

کتاب کار علوم چهارم ابتدایی از مجموعه یوز

۳۰۵,۰۰۰ ریال

کتاب کار ریاضی پنجم ابتدایی از مجموعه یوز

۲۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب کار علوم هشتم از مجموعه یوز

۲۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب کار ریاضی هشتم از مجموعه یوز

۲۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب کار علوم هفتم از مجموعه یوز

۲۷۵,۰۰۰ ریال

کتاب کار ریاضی نهم از مجموعه یوز

۲۶۰,۰۰۰ ریال

کتاب کار ریاضی ششم دبستان از مجموعه یوز

۱۷۰,۰۰۰ ریال

کتاب کار ریاضی هفتم از مجموعه یوز

تماس بگیرید

سری کتاب های مجموعه یوز از انتشارات مبتکران

یوز سری کتاب های کار مبتکران است. در این کتاب ها که برای پایه های هفتم تا نهم چاپ شده تمرین متنوع و مفصلی برای کار در کلاس و همچنین تمرین در منزل طراحی شده است. البته بازهم یاد آور می شویم که مجموعه کتاب های کار از هر انتشاراتی که باشند باید با مشورت معلم مربوطه و زیر نظر او تکمیل شوند. در این سری کتاب ها تمرین های متنوع و خلاقانه و مجموعه سوالات امتحانی ترم هم به چشم می خورد.