کتاب ریاضی ۱۰ اُم شهاب

۴۴۰,۰۰۰ ریال

کتاب ریاضی ۶اُم شهاب

۴۲۰,۰۰۰ ریال

کتاب ریاضی ۹اُم شهاب

۳۲۰,۰۰۰ ریال

کتاب علوم جامع نهم از مجموعه شهاب

۳۲۰,۰۰۰ ریال

کتاب علوم جامع هفتم از مجموعه شهاب

۳۲۰,۰۰۰ ریال

کتاب علوم جامع هشتم از مجموعه شهاب

۳۲۰,۰۰۰ ریال

کتاب هندسه ۱۰ اُم شهاب

۳۱۰,۰۰۰ ریال

کتاب ریاضی ۸اُم شهاب

۲۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب ریاضی ۷اُم شهاب

۲۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب ریاضی ۱۱ اُم از مجموعه شهاب (رشته تجربی)

۲۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب حسابان ۱۱ اُم از مجموعه شهاب (رشته ریاضی)

۵۶۰,۰۰۰ ریال

کتاب پاسخ‌نامه ریاضی ۸اُم شهاب

۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب پاسخ‌نامه ریاضی ۹ اُم شهاب

۱۷۰,۰۰۰ ریال

کتاب پاسخ‌نامه ریاضی ۷ اُم شهاب

۱۵۰,۰۰۰ ریال

سری کتاب های مجموعه شهاب در انتشارات مبتکران

مجموعه کتاب های شهاب در پایه های پنجم تا دهم در بعضی دروس خاص به چاپ رسیده و مجموعه ایست از درسنامه های پیشرفته و تمارین و تست های چهار گزینه ای. به نظر می رسد با هدف طراحی یک کتاب با سطحی بالاتر از کتاب درسی و تست های پیشرفته این سری از کتاب ها نوشته شده اند. از ویژگی های این کتاب ها سطح بندی سوالات است که شاید در استفاده مفید از وقت به دانش آموز کمک بکند.