نمایش 1–12 از 291 نتیجه

ترتیب نمایش 16 24 32

کتاب علوم هشتم تیزهوشان

۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال
موضوع کتاب : علوم /////*****///// مقطع تحصیلی کتاب : متوسطه اول /////*****///// پایه تحصیلی کتاب : هشتم /////*****///// سال چاپ کتاب : 1401 /////*****///// نوبت چاپ کتاب : 13 /////*****///// قطع کتاب : رحلی /////*****///// تعداد صفحات کتاب : 338

کتاب کنکور پلاس جامعه شناسی دهم و یازدهم و دوازدهم

۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال
موضوع کتاب : جامعه شناسی /////*****///// مقطع تحصیلی کتاب : متوسطه دوم /////*****///// پایه تحصیلی کتاب : دهم، یازدهم و دوازدهمرشته: انسانی /////*****///// سال چاپ کتاب : 1399 /////*****///// نوبت چاپ کتاب : 1 /////*****///// قطع کتاب : رحلی /////*****///// تعداد صفحات کتاب : 432

کتاب کنکور جغرافیا دهم و یازدهم و دوازدهم

۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
موضوع کتاب : جغرافیا /////*****///// مقطع تحصیلی کتاب : متوسطه دوم /////*****///// پایه تحصیلی کتاب : دهم، یازدهم و دوازدهمرشته: انسانی /////*****///// سال چاپ کتاب : 1401 /////*****///// نوبت چاپ کتاب : 1 /////*****///// قطع کتاب : رحلی /////*****///// تعداد صفحات کتاب : 208

کتاب دین و زندگی کافه تست

۹۸۰,۰۰۰ ریال
موضوع کتاب : دین و زندگی /////*****///// مقطع تحصیلی کتاب : متوسطه دوم /////*****///// پایه تحصیلی کتاب : دهم، یازدهم و دوازدهمرشته: کلیه رشته ها /////*****///// سال چاپ کتاب : 1399 /////*****///// نوبت چاپ کتاب : 1 /////*****///// قطع کتاب : وزیری /////*****///// تعداد صفحات کتاب : 464

کتاب کنکور پلاس روان شناسی

۵۷۰,۰۰۰ ریال
موضوع کتاب : روان شناسی /////*****///// مقطع تحصیلی کتاب : متوسطه دوم /////*****///// پایه تحصیلی کتاب : یازدهمرشته: انسانی /////*****///// سال چاپ کتاب : 1399 /////*****///// نوبت چاپ کتاب : 1 /////*****///// قطع کتاب : رحلی /////*****///// تعداد صفحات کتاب : 164

کتاب روان شناسی جامع کنکور مرشد

۷۵۰,۰۰۰ ریال
موضوع کتاب : روان شناسی /////*****///// مقطع تحصیلی کتاب : متوسطه دوم /////*****///// پایه تحصیلی کتاب : یازدهمرشته: انسانی /////*****///// سال چاپ کتاب : 1399 /////*****///// نوبت چاپ کتاب : 2 /////*****///// قطع کتاب : رحلی /////*****///// تعداد صفحات کتاب : 248

کتاب کنکور ریاضی جامع جلد اول رشته تجربی

۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال
موضوع کتاب : ریاضی /////*****///// مقطع تحصیلی کتاب : متوسطه دوم /////*****///// پایه تحصیلی کتاب : دهم، یازدهم و دوازدهمرشته: تجربی /////*****///// سال چاپ کتاب : 1401 /////*****///// نوبت چاپ کتاب : 1 /////*****///// قطع کتاب : رحلی /////*****///// تعداد صفحات کتاب : 576

کتاب فیزیک دهم رشته تجربی

۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال
موضوع کتاب : فیزیک /////*****///// مقطع تحصیلی کتاب : متوسطه دوم /////*****///// پایه تحصیلی کتاب : دهمرشته: تجربی /////*****///// سال چاپ کتاب : 1401 /////*****///// نوبت چاپ کتاب : 3 /////*****///// قطع کتاب : رحلی /////*****///// تعداد صفحات کتاب : 192

کتاب هندسه دهم پیشرفته

۱,۵۸۰,۰۰۰ ریال
موضوع کتاب : هندسه /////*****///// مقطع تحصیلی کتاب : متوسطه دوم /////*****///// پایه تحصیلی کتاب : دهمرشته: ریاضی /////*****///// سال چاپ کتاب : 1401 /////*****///// نوبت چاپ کتاب : 2 /////*****///// قطع کتاب : رحلی /////*****///// تعداد صفحات کتاب : 300

کتاب هندسه دهم تیزهوشان

۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال
موضوع کتاب : هندسه /////*****///// مقطع تحصیلی کتاب : متوسطه دوم /////*****///// پایه تحصیلی کتاب : دهمرشته: ریاضی /////*****///// سال چاپ کتاب : 1401 /////*****///// نوبت چاپ کتاب : 2 /////*****///// قطع کتاب : رحلی /////*****///// تعداد صفحات کتاب : 260

کتاب هندسه دهم پایا اقیانوس

۱,۷۶۰,۰۰۰ ریال
موضوع کتاب : هندسه /////*****///// مقطع تحصیلی کتاب : متوسطه دوم /////*****///// پایه تحصیلی کتاب : دهمرشته: ریاضی /////*****///// سال چاپ کتاب : 1401 /////*****///// نوبت چاپ کتاب : 3 /////*****///// قطع کتاب : رحلی /////*****///// تعداد صفحات کتاب : 332

کتاب هندسه دهم گذرنامه رشته ریاضی

۱,۸۶۰,۰۰۰ ریال
موضوع کتاب : ریاضی /////*****///// مقطع تحصیلی کتاب : متوسطه دوم /////*****///// پایه تحصیلی کتاب : دهمرشته: ریاضی /////*****///// سال چاپ کتاب : 1401 /////*****///// نوبت چاپ کتاب : 1 /////*****///// قطع کتاب : رحلی /////*****///// تعداد صفحات کتاب : 360