مشاهده همه 33 نتیجه

نمایش سایدبار
نمايش دادن 9 24 36

آموزش در عصر دیجیتال

۳۲۰,۰۰۰ ریال

اتیسم به زبان ساده

۳۴۰,۰۰۰ ریال

اندازه گیری،سنجش و ارزشیابی آموزشی

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تئوری های سازمان و مدیریت ۱ (دوران تجددگرایی،مدرنیزم)

۴۵۰,۰۰۰ ریال

تئوری های سازمان و مدیریت ۲ (دوران پساتجددگرایی،پست مدرنیزم)

۴۰۰,۰۰۰ ریال

تئوری های سازمان و مدیریت ۲ (عناصر و فرآیندها)

۹۵,۰۰۰ ریال

تاریخ روانشناسی نوین

۹۵۰,۰۰۰ ریال

تحلیل داده های روانشناسی با برنامه اس پی اس اس

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

تدریس آنلاین در دوران کرونا (راهنمای عملی برای تدریس آنلاین در قرنطینه)

۱۸۰,۰۰۰ ریال

تغییر رفتار و رفتار درمانی (نظریه ها و روش ها)

۸۰۰,۰۰۰ ریال

جامعه شناسی سازمان ها و توانسازمانی

۱۳۰,۰۰۰ ریال

درآمدی به جامعه شناسی انسانی

۱۸,۰۰۰ ریال

درمان با روش حل مسئله

۶۵,۰۰۰ ریال

دیوان حافظ (باقاب)

۳۸۰,۰۰۰ ریال

روانشناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری و آموزش)

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

روانشناسی سلامت مردان

۲۵,۰۰۰ ریال

روش تهیه پژوهشنامه

۲۲۰,۰۰۰ ریال

روش های برقراری ارتباط اثربخش با دانش آموزان (راهنمای مدیران،معلمان و مشاوران مدارس)

۱۹۰,۰۰۰ ریال

روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی ۱

۷۵۰,۰۰۰ ریال

روشهای یادگیری و مطالعه

۴۰۰,۰۰۰ ریال

سنجش فرآیند و فرآورده یادگیری (روشهای قدیم و جدید)

۷۵۰,۰۰۰ ریال

ضرورت طراحی آموزشی (پیوند اصول اساسی با فرآیندها و روش ها)

۵۵۰,۰۰۰ ریال

طرح تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی

۱۱۰,۰۰۰ ریال

فراسوی آزادی و شأن

۹۸,۰۰۰ ریال

قانون کار،قانون بیمه بیکاری ۱۴۰۰

۴۸۰,۰۰۰ ریال

قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام ۱۴۰۰

۵۰۰,۰۰۰ ریال

قوانین و مقررات مربوطه به رفاه و تامین اجتماعی ۱۴۰۰

۶۶۰,۰۰۰ ریال

مالیه عمومی

۲۱۰,۰۰۰ ریال

مالیه عمومی

۲۱۰,۰۰۰ ریال

مجموعه مقاله ها و مصاحبه ها

۲۲۰,۰۰۰ ریال

مدرسه بدون رقابت

۴۲,۰۰۰ ریال

معرفی درمان های رفتاری و شناختی نسل های اول و دوم و سوم با تاکید بر درمان وابسته به پذیرش و تعهد…

۲۴۰,۰۰۰ ریال

مقدمه ای بر نظریه های یادگیری

۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال