نمایش 1–36 از 561 نتیجه

نمایش سایدبار
نمايش دادن 9 24 36

(ضمیمۀ حقوق جنگ )حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه موارد بازنگری شده

۱۰۰,۰۰۰ ریال

آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (جلد اول)

۲۵۰,۰۰۰ ریال

آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (جلد پنجم)

۳۰۰,۰۰۰ ریال

آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (جلد چهارم)

۲۵۰,۰۰۰ ریال

آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (جلد دوم)

۵۰۰,۰۰۰ ریال

آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (جلد سوم)

۲۵۰,۰۰۰ ریال

آراء و نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری (جلد ششم)

۷۰۰,۰۰۰ ریال

آزمون های روانی (مبانی نظری وفنون و کاربرد)

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آزمون‌های فرافکنی شخصیت

۴۵۰,۰۰۰ ریال

آسیای مرکزی بعد از ۲۰۱۴

۱۰۰,۰۰۰ ریال

آسیب های اجتماعی از منظر مددکاری اجتماعی

۲۵۰,۰۰۰ ریال

آسیب های سندرومی در ورزش و فعالیت بدنی شناسایی و درمان

۱۲۰,۰۰۰ ریال

آشنایی با زبان شناسی پیکره ای

۱۰۰,۰۰۰ ریال

آشنایی با کامپیوتر

۱۰۰,۰۰۰ ریال

آلرژی و کودکان

۱۰۰,۰۰۰ ریال

آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی همراه با دستورهای نرم افزاری SPSS

۸۰۰,۰۰۰ ریال

آمار در علوم تربیتی و تربیت بدنی

۱۰۰,۰۰۰ ریال

آمار غیر پارامتری برای علوم رفتاری

۱۰۰,۰۰۰ ریال

آمار ناپارامتریک وروش پژوهش با کاربرد نرم افزارSPSS20.0

۱۴۰,۰۰۰ ریال

آموزش غیرخطی در اکتساب مهارت‌های ورزشی

۲۸۰,۰۰۰ ریال

آموزش کاربردی واژه برای فارسی آموزان سطح مقدماتی و پیش میانی (جلد ۱)

۳۰۰,۰۰۰ ریال

آموزش کاربردی واژه برای فارسی آموزان سطح مقدماتی و پیش میانی (جلد ۲)

۳۰۰,۰۰۰ ریال

آنالیز تصادفی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

آیین دادرسی کیفری (جلد اول)

۱۰۰,۰۰۰ ریال

آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)

۱۰۰,۰۰۰ ریال

احساس و ادراک

۸۰۰,۰۰۰ ریال

اختلاف نظرها در اقتصاد کلان

۱۰۰,۰۰۰ ریال

اختلالات طیف اوتیسم (مفاهیم نظریه ها وراهبردهای آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات)

۱۲۰,۰۰۰ ریال

اخلاق در ورزش

۳۰۰,۰۰۰ ریال

ادب و نگارش

۱۰۰,۰۰۰ ریال

ادبیات و نخستین پیامبر

۲۰۰,۰۰۰ ریال

ارتباط افکار مولوی و عطار

۱۰۰,۰۰۰ ریال

ارتباطات سازمانی (فرایندها و رویکردها)

۱۰۰,۰۰۰ ریال

ارزیابی مخاطره و تحلیل تصمیم در شبکه های بیزی

۲۵۰,۰۰۰ ریال

اروپای واحد از دیدگاه بازاریابی

۱۰۰,۰۰۰ ریال

از پژوهش تا تصمیم

۱۵۰,۰۰۰ ریال