نمایش 1–12 از 115 نتیجه

ترتیب نمایش 16 24 32

مجموعه الویس پریسلی (Elvis Presley)،(باقاب)

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : جامه دران ////////******//////// مولف / نویسنده کتاب : الویس پریسلی ////////******//////// گروه بندی کتاب : موسیقی ////////******//////// قطع کتاب : خشتی کوچک ////////******//////// نوع جلد کتاب : سایر ////////******//////// شابک کتاب : 9782000377375 تاریخ تجدید چاپ 1400-10-11 ////////******//////// وزن کتاب : 135 ////////******//////// کد کتاب : 36822 -3030 ////////******//////// قیمت پشت جلد کتاب : 3000000

جذر و مد سلتیک (Celtic Tides)،(سی دی صوتی)،(باقاب)

۹۰۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : جامه دران ////////******//////// گروه بندی کتاب : موسیقی ////////******//////// قطع کتاب : خشتی کوچک ////////******//////// نوع جلد کتاب : سایر ////////******//////// شابک کتاب : 9781587590689 تاریخ تجدید چاپ 1400-10-29 ////////******//////// سال چاپ کتاب : 1392 ////////******//////// وزن کتاب : 60 ////////******//////// کد کتاب : 36834 -3030 ////////******//////// قیمت پشت جلد کتاب : 900000

هوره (سی دی صوتی)،(باقاب)

۳۰۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : جامه دران ////////******//////// گروه بندی کتاب : موسیقی ////////******//////// قطع کتاب : خشتی کوچک ////////******//////// نوع جلد کتاب : سایر ////////******//////// شابک کتاب : 9782000377566 تاریخ تجدید چاپ 1399-12-13 ////////******//////// سال چاپ کتاب : 1392 ////////******//////// وزن کتاب : 87 ////////******//////// کد کتاب : 36841 -3030 ////////******//////// قیمت پشت جلد کتاب : 300000

سالن اروپا (Euro Lounge)،(باقاب)

۹۰۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : جامه دران ////////******//////// گروه بندی کتاب : موسیقی ////////******//////// قطع کتاب : خشتی کوچک ////////******//////// نوع جلد کتاب : سایر ////////******//////// شابک کتاب : 9782000377351 تاریخ تجدید چاپ 1400-10-11 ////////******//////// سال چاپ کتاب : 1392 ////////******//////// وزن کتاب : 61 ////////******//////// کد کتاب : 36820 -3030 ////////******//////// قیمت پشت جلد کتاب : 900000

7تیر (the Beatles،Revolver)،(سی دی صوتی)،(باقاب)

۹۰۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : جامه دران ////////******//////// مولف / نویسنده کتاب : گروه بیتلز ////////******//////// گروه بندی کتاب : موسیقی ////////******//////// قطع کتاب : خشتی کوچک ////////******//////// نوع جلد کتاب : سایر ////////******//////// شابک کتاب : 9782000377474 تاریخ تجدید چاپ 1400-10-27 ////////******//////// سال چاپ کتاب : 1392 ////////******//////// وزن کتاب : 90 ////////******//////// کد کتاب : 36832 -3030 ////////******//////// قیمت پشت جلد کتاب : 900000

اشک های کویر

۱۰۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : جامه دران ////////******//////// مولف / نویسنده کتاب : گروه موسیقی ////////******//////// گروه بندی کتاب : موسیقی ////////******//////// قطع کتاب : خشتی کوچک ////////******//////// نوع جلد کتاب : سایر ////////******//////// شابک کتاب : 9782000377559 تاریخ تجدید چاپ 1397-03-30 ////////******//////// سال چاپ کتاب : 1392 ////////******//////// وزن کتاب : 87 ////////******//////// کد کتاب : 36840 -3030 ////////******//////// قیمت پشت جلد کتاب : 100000

مجموعه آرامش 1 (کلاسیک های ملایم)،(Smooth classics)،(سی دی صوتی)،(باقاب)

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : جامه دران ////////******//////// گروه بندی کتاب : موسیقی ////////******//////// قطع کتاب : خشتی کوچک ////////******//////// نوع جلد کتاب : سایر ////////******//////// شابک کتاب : 886972237824 تاریخ تجدید چاپ 1400-09-28 ////////******//////// سال چاپ کتاب : 1392 ////////******//////// وزن کتاب : 134 ////////******//////// کد کتاب : 36819 -3030 ////////******//////// قیمت پشت جلد کتاب : 2000000

مجموعه جو ستریانی (Joe Satriani)،(سی دی صوتی)،(باقاب)

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : جامه دران ////////******//////// مولف / نویسنده کتاب : جو ستریانی ////////******//////// گروه بندی کتاب : موسیقی ////////******//////// قطع کتاب : خشتی کوچک ////////******//////// نوع جلد کتاب : سایر ////////******//////// شابک کتاب : 9782000377450 تاریخ تجدید چاپ 1400-10-29 ////////******//////// سال چاپ کتاب : 1392 ////////******//////// وزن کتاب : 148 ////////******//////// کد کتاب : 36830 -3030 ////////******//////// قیمت پشت جلد کتاب : 3000000

دلبر من

۳۰۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : جامه دران ////////******//////// مولف / نویسنده کتاب : گروه عارفانه ////////******//////// گروه بندی کتاب : موسیقی ////////******//////// قطع کتاب : خشتی کوچک ////////******//////// نوع جلد کتاب : سایر ////////******//////// شابک کتاب : 9782000377542 تاریخ تجدید چاپ 1400-05-10 ////////******//////// سال چاپ کتاب : 1392 ////////******//////// وزن کتاب : 90 ////////******//////// کد کتاب : 36839 -3030 ////////******//////// قیمت پشت جلد کتاب : 300000

روح پلاستیکی ( THE Beatles،Rubber Soul)،(با قاب)

۹۰۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : جامه دران ////////******//////// مولف / نویسنده کتاب : گروه بیتلز ////////******//////// گروه بندی کتاب : موسیقی ////////******//////// قطع کتاب : خشتی ////////******//////// نوع جلد کتاب : سایر ////////******//////// شابک کتاب : 9782000377436 تاریخ تجدید چاپ 1401-03-09 ////////******//////// سال چاپ کتاب : 1392 ////////******//////// وزن کتاب : 90 ////////******//////// کد کتاب : 36828 -3030 ////////******//////// قیمت پشت جلد کتاب : 900000

موسیقی سرزمین قهوه (Music From The Coffee Lands)،(سی دی صوتی)،(باقاب)

۹۰۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : جامه دران ////////******//////// مولف / نویسنده کتاب : ماریا لاندو و دیگران ////////******//////// گروه بندی کتاب : موسیقی ////////******//////// قطع کتاب : خشتی کوچک ////////******//////// نوع جلد کتاب : سایر ////////******//////// شابک کتاب : 790248013527 تاریخ تجدید چاپ 1400-10-27 ////////******//////// وزن کتاب : 60 ////////******//////// کد کتاب : 36838 -3030 ////////******//////// قیمت پشت جلد کتاب : 900000

فضولی (Pink Floyd،Meddle)،(سی دی صوتی)،(باقاب)

۷۰۰,۰۰۰ ریال
ناشر کتاب : جامه دران ////////******//////// مولف / نویسنده کتاب : گروه پینک فلوید ////////******//////// گروه بندی کتاب : موسیقی ////////******//////// قطع کتاب : خشتی ////////******//////// نوع جلد کتاب : سایر ////////******//////// شابک کتاب : 9782000377337 تاریخ تجدید چاپ 1400-11-11 ////////******//////// وزن کتاب : 36 ////////******//////// کد کتاب : 36818 -3030 ////////******//////// قیمت پشت جلد کتاب : 700000