نمایش 1–12 از 100 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 12 24 36

آواز کافه غم بار

۲۵۰,۰۰۰ ریال

اتاق روشنی که روزش می خوانند (نمایشنامه های بیدگل:آمریکایی۱۵)

۲۶۰,۰۰۰ ریال

اتاق روشنی که روزش می خوانند (نمایشنامه های بیدگل:آمریکایی۱۵)

۲۶۰,۰۰۰ ریال

اتاق عروس/سهم زن (دو نمایشنامه)،(نمایشنامه های بیدگل:اروپایی۲۱)

۲۰۰,۰۰۰ ریال

از گیم تا فیلم (نقش گیم در دگرگونی های شکلی سینمای امروز)

۲۰۰,۰۰۰ ریال

استاد سولنس معمار (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن ۸)

۲۸۰,۰۰۰ ریال

ایدئولوژی زیبایی شناسی

۹۸۰,۰۰۰ ریال

بازگشت به خان نخست/هشتمین خان (دو نمایشنامه)،(نمایشنامه های بیدگل:رضایی راد ۲)

۱۳۰,۰۰۰ ریال

بازی-بازیگری:راهنمایی برای کارگاه های تئاتر (مطالعات اجرا ۱:بازیگری)

۲۸۰,۰۰۰ ریال

بازیابی امر محسوس (هفت گفتار در زیبایی شناسی)

۳۵۰,۰۰۰ ریال

باقی مانده های آشویتس (شاهد و بایگانی)

۲۶۰,۰۰۰ ریال

به صحنه بردن فلسفه:فصل مشترک های تئاتر،اجرا و فلسفه (تئاتر:نظریه و اجرا۱۴)

۴۸۰,۰۰۰ ریال