آرامش مسجدسلیمانی‌ها در هیاهوی نقل و انتقالات!

ایسنا/خوزستان تیم نفت مسجدسلیمان به جز انتخاب سرمربی خود، هنوز فعالیتی در بازار نقل و انتقالات نداشته است.

ادامه مطلب