نمایش 1–12 از 199 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24
بستن

حقوق جزای عمومی مجرم و مسئولیت کیفری ۰ ۱

کتاب حقوق جزای عمومی: مجرم و مسئولیت کیفری تالیف دکتر حسن پوربافرانی 📚 عنوان کتاب : حقوق جزای عمومی: مجرم و مسئولیت کیفری 📝 مولف: دکتر حسن پوربافرانی ✅ موضوعات مورد بحث در کتاب حقوق جزای عمومی: مجرم و مسئولیت کیفری 🔹 بخش اول: مجرم 🔸 فصل اول: انواع مجرم از حیث حقیقی یا حقوقی بودن بزهکار 🔹 فصل دوم: انواع مجرم از حیث نحوه ی دخالت در جرم 🔸 بخش دوم: مسئولیت کیفری 🔹 فصل اول: مباحث کلی مسئولیت کیفری 🔸 فصل دوم: تحلیل مصادیق علل رافع مسئولیت کیفری 🔹 فصل سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر شرح و توضیحات کتاب حقوق جزای عمومی: مجرم و مسئولیت کیفری تالیف دکتر حسن پوربافرانی: در گذشته‌هاي نه چندان دور، توجهی به این که مجرم در چه اوضاع و احوالي مرتكب جرم شده و شايسته‌ي مجازات است يا خير، نمي‌شد. گاهي حتی اشیاء و حیوانات هم مجازات می‌شدند؛ مثلاً تبری که در ارتکاب جرم به کار رفته بود، سوزانده می‌شد، یا گاوی که فردی را از پای در آورده بود، معدوم می‌گشت. دامنه‌ی این بحث در مواردي بستگان مجرم را هم در بر می‌گرفت. امروزه اين مسايل به تاريخ پيوسته و مسئولیت کیفری فقط بر انسان قابل اعمال است و اين مسئولیت، شخصی هم است و به بستگان و دوستان متهم يا مجرم قابل سرايت نيست. امروزه به صرف ارتكاب جرم، حکم به محكوميت متهم داده نمی‌شود و به فرض وجود ادله‌ي اثبات جرم و احراز اين‌كه متهم، جرم ارتكابي را انجام داده است، دو مرحله‌ي ديگر يعني «مجرمیت» و «مسئولیت کیفری» نيز بايد در مورد وي احراز گردد. در مرحله‌ي مجرميت اين مسئله بررسي مي‌گردد كه آيا متهم رفتار خود را در موقعيت يكي از موارد علل موجهه‌ي جرم (مثلاً دفاع مشروع يا اضطرار) انجام داده است يا خير و در مرحله‌ي مسئوليت كيفري نيز كه موضوع بخشي از كتاب حاضر است، به اين سئوال پاسخ داده مي‌شود كه آيا متهم مشمول يكي از مصاديق علل رافع مسئوليت كيفري (مثلاً اكراه، جنون يا مستي) است يا خير؟ حتي در مرحله‌ي «تعيين مجازات» هم با وجود آن‌كه مجرميت متهم احراز شده و مسئوليت كيفري او هم معلوم گشته، اما دادگاه با استفاده از نهادهاي عام تعديل كننده‌ي مجازات نظير كيفيات مخففه، تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط، با توجه به اوضاع و احوال او مي‌تواند مجازاتش را تخفيف داده يا تبديل به مجازات مناسب‌تر كند يا حتي اجراي آن را مورد تعليق قرار دهد. افزون بر این‌ها كه قاعده‌ي كلي حقوق كيفري است و بر همين اساس محل بحث از آن هم دروس حقوق جزاي عمومي است، امروزه در تعیین مجازات‌هاي جرايم خاص (حوزه‌ي حقوق جزاي اختصاصي)، وضع خاص برخي از مجرمين احتمالي هم در نظر گرفته شده و مطابق با آن مجازات مجرم متناسب شده است. مثلاً در تبصره‌ی ماده‌ي 554 ق.م.ا 1375 براي تعيين مجازات به رابطه‌ي عاطفي مجرم برای کاهش مجازات  توجه گردیده است. طبق اين تبصره مساعدت در رهايي مجرم از محاكمه و محكوميت، اگر به وسیله‌ی خويشان نزديك مجرم، انجام شود، مجازات یک تا سه سال مقرر در حالت عادي، به نصف تقلیل می‌یابد. اين همه نشانه‌ي توجه حقوق كيفري امروز نسبت به شخصيت و اوضاع و احوال مجرم است. نيز ياد‌آور اين نكته‌ي مهم و دقيق است كه حقوق كيفري بيش از آن‌كه در پي مجازات كردن باشد، به دنبال مجازات نكردن است. زيرا مجازات كردن شهروندان نيازي به حقوق كيفري و فهم مطالب آن ندارد. همچنان‌كه در گذشته‌هاي نه چندان دور كه پادشاهان اقتدار مطلق داشتند، هر آنچه غضب آنان را فرو مي‌نشاند به عنوان مجازات روي متهمين پياده مي‌كردند؛ هر چند احتمال بي‌گناهيشان وجود داشت و هر چند مجازات اعمال شده تناسبي هم با جرم ارتكابي نداشت. صفحات كتب تاريخي مشحون از اين وقايع دردناك است. از جمله در متون تاريخي آمده است: «شاه عباس اول يعني همان كسي كه پاي پياده به زيارت حضرت امام رضا (ع) مي‌رفت، گاه كليه‌ي مباني مذهبي و اخلاقي را براي فرو نشاندن آتش غضب خود زير پا مي‌گذاشت. گاه تقصير كوچكي را بهانه‌ي كشتن مردم مي‌ساخت و شهري را به جزاي گناه چند تن، قتل عام مي‌كرد. گاه اسيران را به دست دژخيمان مي‌سپرد». نيز در اسناد تاريخي همين دوران آمده است كه شاه عباس شبي به صورت ناشناس به بازار رفت و از نانوايي، نان و از كبابي، كباب خريد و به كاخ برگشت. در كاخ آن‌ها را در حضور وي وزن كردند كه از هر دو مقداري كم بود. «سپس فرمان داد تا در ميدان اصفهان شبانه تنوري ساختند و سيخي بلند فراهم كردند. بامداد روز ديگر نانوا و كبابي را به دستور وي گرفتند و گرد شهر گرداندند. كسي پيشاپيش ايشان جار مي‌زد كه اين نانوا و كبابي امروز به جرم كم فروشي در ميدان شهر پخته و كباب خواهند شد. پس از آن خباز را در تنور افكندند و كبابي را به سيخ كشيدند». بديهي است اين مجازات هيچ تناسبي با جرم ارتكابي (كم فروشي) نداشت. افزون بر اين در اسناد تاريخي اشاره به محاكمه‌ي اين افراد نشده و در نتيجه بررسي نشده است كه اين دو متهم آيا نسبت به جرم ارتكابي عالم بوده‌اند يا خير. مثلاً نسبت به دقت ترازو، آگاهي داشته‌اند يا خود، ترازو و سنگ‌هاي توزين آن را به همين شكل از ديگري خريده و نسبت به عدم دقت آن جاهل بوده‌اند. اين در حالي است كه شاه عباس ادعاي مسلماني و پيروي از احكام اسلام و مذهب جعفري داشت و در فقه اسلامي، علل موجهه و علل رافع مسئوليت كيفري پذيرفته شده و گرانفروشي هم جرمي تعزيري است كه مجازات تعزيري سبك و حداكثر متوسطي دارد ولي ملاحظه مي‌شود كه حاكمان از جمله ايشان توجهي به اين احكام نداشتند و تمايلات آني و ناشي از غضب خود را روي متهمين احياناً بي‌گناه به شديدترين شكل ممكن اجرا مي‌كردند. بدين ترتيب هر كسي مي‌تواند حكم به مجازات دهد ولي هر كسي توانايي انطباق عمل متهم بر قوانين و نهادهاي حقوق كيفري در پرتو اصول و قواعد تفسير قوانين كيفري و سنجش گناهكاري يا عدم گناهكاري وي و در صورت گناهكاري، تعيين مجازات متناسب را با استفاده از نهادهاي تعديل كننده‌ي مجازات ندارد. بديهي است اين سخن كه حقوق كيفري بيشتر براي مجازات نكردن است تا مجازات كردن، هيچگاه نبايد به معني رهانيدن مجرم از مجازات تلقي شود بلكه به اين معناست كه دستگاه عدالت كيفري بايد تمامي كوشش خود را مبذول دارد تا اولاً با فرض بيگناهي متهم دقت‌هاي لازم جهت احراز جرم با توسل به ادله اثبات دعوي را به عمل آورد. ثانياً با فرض عبور از مرحله‌ي نخست، دقت‌هاي لازم را با تحقيق دقيق پيرامون اوضاع و احوال مجرم از جمله اين‌كه مبادا مشمول علل موجهه جرم يا علل رافع مسئوليت كيفري يا معاذير قانوني معاف كننده يا تخفيف دهنده و غيره باشد به عمل آورد و ثالثاً در مقام صدور حكم به مجازات هم، حقوق مجرم در استفاده از نهادهاي تعديل كننده‌ي مجازات و در نتيجه اعمال مجازات متناسب را فراموش نكند. بديهي است در تمامي اين مراحل اصول و قواعد تفسير قوانين كيفري از جمله اصل برائت، اصل تفسير مضيق قوانين كيفري و اصل تفسير به نفع متهم نيز بايستي فراروي دادگاه براي انتخاب مسير درست باشد. با اين مقدمه به سراغ مباحث اصلي درس حقوق جزاي عمومي (2) تحت عنوان «مجرم و مسئوليت كيفري» مي‌رويم. درسي كه بخشي از آن به بررسي نقش‌هاي مختلف اشخاص در ايجاد جرم و بخشي ديگر به بررسي قابليت سرزنش جزايي مجرم مي‌پردازد. در واقع در اين درس به دنبال تحليل دو موضوع هستيم. نخست مفهوم مجرم و اين‌كه آيا اين مفهوم مختص اشخاص حقيقي است يا اشخاص حقوقي هم مي‌توانند وصف مجرم پيدا كنند. همچنين نحوه‌ي دخالت يك شخص اعم از حقيقي يا حقوقي در ارتكاب جرم چگونه است. در اين راستا مباحثي تحت عناوين مباشرت اعم از مادي و معنوي، تسبيب، معاونت و شركت در جرم خواهيم داشت. تمامي اين مباحث در بخش اول كتاب تحت عنوان «مجرم» مورد تحليل قرار خواهد گرفت. در بخش دوم تحت عنوان «مسئوليت كيفري» پس از تبيين مفهوم «مسئوليت كيفري» و تفاوت آن با مفهوم «مجرميت» و طرح مسائلي از قبيل تفاوت علل موجهه‌ي جرم با علل رافع مسئوليت كيفري به تحليل و تبيين مصاديق علل رافع مسئوليت كيفري چون صغر، جنون، اكراه، اشتباه و مستي خواهيم پرداخت.
بستن

Everything Everything ۰ ۳۰

کتاب رمان همه چیز، همه چیز Everything, Everything اثر نیکولا یون Nicola Yoon 🖋 نویسنده:  Nicola Yoon 📕ژانر: جوانان و عاشقانه 📈امتیاز در Goodreads ا: 4.9 از 5 📈امتیاز در Amazon ا:  4.5 از 5 قبل از هر چیز نگاهی به جوایز این اثر بیندازیم: ⭐️Pennsylvania Young Readers' Choice Award Nominee for Young Adults (2017) ⭐️Evergreen Teen Book Award Nominee (2018) ⭐️Soaring Eagle Book Award (2016) ⭐️Milwaukee County Teen Book Award Nominee (2017) ⭐️Goodreads Choice Award Nominee for Debut Goodreads Author, and for Young Adult Fiction (2015) ⭐️Missouri Gateway Readers Award Nominee (2017) ✔️پرفروشترین New York Times 📜شرح و توضیحات کتاب رمان Everything, Everything (همه چیز، همه چیز) نوشته نیکولا یون: 🔹بیماری من بسیار نادر ولی معروفه. در واقع من به کل دنیا حساسیت دارم. من خونه رو ترک نمیکنم، در 17 سال گذشته اینکار رو نکرده ام. تنها انسان هایی که دیده ام مادرم و پرستارم Carla هستند. اما یک روز یک ماشین به سمت منزل ما اومد، و برای اولین بار اونجا دیدمش. قد بلند بود، با تیشرت و شلوار جین مشکی و کفش های مشکی با یه کلاه مشکی که موهاشو کاملا پوشونده بود. متوجه شد که بهش زل زده ام و اونم به من خیر شده. این آدم اولین شخصیه که من بعد از 17 سال دیدم و حالا نمیتونم ازش چشم بردارم. اسمش Olly بود. شاید نمیشه آینده رو پیش بینی کرد. اما میشه خیلی چیزها رو به وضوح دید. مثلا، من حتما  قراره عاشق این پسره Olly بشم. و حتما قراره که براش یه مصیبت واقعی باشم...حتما 🔴اثری که شما را به دو لبه خنده، گریه و هر آنچه بین این دو است خواهد برد. رمانی که به این زودی ها فراموش نخواهید کرد... #1 New York Times bestseller ✔️ ✔️فیلمی هم به این نام از این رمان موفق ساخته شده است ⚡️جمله برگزیده کتاب: “Everything's a risk. Not doing anything is a risk. It's up to you.” همه چیز ریسکه. هیچ کاری انجام ندادن هم یه ریسکه. به شما بستگی داره."⚡️
بستن

The Alchemist ۰ ۲۸

کتاب رمان کيمياگر The Alchemist اثر پائولو کوئیلو Paulo Coelho عنوان: The Alchemist نام نویسنده: Paulo Coelho شرح و توضیحات کتاب رمان The Alchemist (کيمياگر) اثر پائولو کوئیلو: رمان مشهور و موفق The Alchemist (کيمياگر) از آثار نويسنده شهير دنيا پائولو کوئیلو Paulo Coelho مي باشد که از رمان هاي پرفروش دهه 90 ميلادي به شمار مي رود حتي امروزه نيز کتاب کيمياگر به چاپ مي رسد و هنوز هم مي توان به عنوان يکي از پرفروش هاي دنيا تلقي نمود.اين کتاب به بيش از 50 زبان دنيا ترجمه و در بيش از 150 کشور جهان به چاپ رسيده است. کتاب The Alchemist رماني خواندني با داستاني جذاب ارائه گرديده که در اصل به معناي خودشناسي و کشف حقيقت دروني انسان مي پردازد در متون داستان ميل به پر کشيدن و دل کندن از دلبستگي‌ها و تعلق‌هاي مادي و دنيوي و سفر کردن را که در نهاد تمامي انسانها به درجاتي وجود دارد را به رخ خواننده مي‌کشد. در مصاحبه هايي که از پائولو کوئیلو Paulo Coelho منتشر شده وي داستان کتاب را الهامي از داستان هاي هزار و يک شب مي داند، حتي بعضي از افراد مي پندارند که داستان اقتباسي از مثنوي معنوي اثر مولانا مي باشد که ممکن است حتي داستان موجود در هزار و يک شب نيز برگرفته از همين کتاب باشد. داستان کتاب بر اساس چوپاني اسپانيايي ساکن آندلوس به نام سانتياگو است، که بر اثر خواب هايي که مي بيند به او الهام مي شود که گنجي در حوالي اهرام مصر نهان است و از او خواسته مي شود که گنج مدفون شده را بيابد. سانتياگو تمامي گوسفندان خود را مي فروشد و حتي از دختري ( فرزند تاجر پارچه در شهر) که به او دلبسته است صرفنطر مي کند و در پي کشف گنج ديار خود را ترک مي کند و سالياني را در صحراي شمال آفريقا متحمل سختي هاي فراوان مي گردد. در اين راه سانتياگو با افراد زيادي نظير يک زن کولي، مردي که لقب پادشاه را بر خود گذاشته و يک کيمياگر آشنا مي شود که اين افراد سانتياگو را در مسير جستجويش هدايت مي‌کنند. در برخي از مقالات رمان کيمياگر با رمان “شازده کوچولو” مقايسه گرديده چرا که در آنجا هم شازده کوچولو سياره کوچکش را ترک مي کند تا در پي کشف حقايق بر آيد.    
بستن

The Fault in Our Stars ۰ ۲۳

کتاب رمان بخت پریشان The Fault in Our Stars اثر جان گرین John Green 🗂ژانر: بزرگسالان، نوجوانان شرح و توضیحات کتاب رمان The Fault in Our Stars (بخت پریشان) اثر جان گرین: خطاي ستارگان بخت ما رماني آمريکايي از جان گرين است. اين رمان که مخصوص نوجوانان است، 10 ژانويه2012 به چاپ رسيد و در هفته اول فروش، رتبه نخست ليست کتاب‌هاي پرفروش نيويورک تايمز را به خود اختصاص داد.در سال 2014 فیلمی به اقتباس از این کتاب ساخته شد، زندگي هزل از زمان تشخيص سرطانش با مرگ گره خورده است، اما وقتي با پسري به نام آگوستوس واترز آشنا مي شود، زندگي و مرگش دوباره از نو رقم مي خورد. آنها مدام به عبارت پس از زندگي برآمدن فکر مي کنند و به تمام چيزهاي غير ممکني که بعدا معلوم مي شود مي توان از پسشان برآمد. آنها مي خواهند از پس عشقشان بربيايند، حتي اگر خورشيد يک روز زمين را به درون خودش بکشد و نابود کند و ….   توضیحات کامل در مورد این کتاب در پست وبلاگ انتشارات جنگل، کلیک کنید. 🎖🎖افتخارات بدست آمده توسط این اثر:🏆 Georgia Peach Book Award (2013), Buxtehuder Bulle (2012), Odyssey Award (2013), Audie Award for Teens (2013), West Australian Young Readers' Book Award(WAYRBA) for Older Readers (2013) Pennsylvania Young Readers' Choice Award for Young Adults (2013), Evergreen Teen Book Award (2015), Soaring Eagle Book Award (2014), Milwaukee County Teen Book Award (2013), Indies Choice Book Award for Young Adult (2013), Deutscher Jugendliteraturpreis for Preis der Jugendjury (2013), Amelia Elizabeth Walden Award (2013), Dioraphte Jongerenliteratuurprijs for vertaald boek en publieksprijs (2013), The Inky Awards for Silver Inky (2012), California Young Readers Medal for Young Adult (2015), Lincoln Award (2014), Luisterboek Award (2015), Goodreads Choice Award for Best Young Adult Fiction (2012), Green Mountain Book Award (2014), The Inky Awards Shortlist for Silver Inky (2012), Louisiana Teen Readers' Choice (2015), Missouri Gateway Readers Award (2015), Oklahoma Sequoyah Award for High School (2015), Alabama Author Award for Young Adult (2013), Premio El Templo de las Mil Puertas for Mejor novela extranjera independiente (2012), FAB Award Nominee (2014) 🥇#1 New York Times Bestseller • #1 Wall Street Journal Bestseller • #1 International Bestseller
بستن

The Godfather ۰ ۲۲

کتاب رمان پدرخوانده The Godfather اثر ماریو پوزو Mario Puzo 📘عنوان:  The Godfather 🖋نویسنده: Mario Puzo 📚ژانر: جنایی 📈امتیاز: Goodreads:4.37/5 Amazon:5/5 🔥🔥پیشنهاد ویژه انتشارت جنگل🔥🔥 📜شرح و توضیحات کتاب رمان The Godfather (پدرخوانده) نوشته ماریو پوزو: ⚡️Don Vito Corleone: "I have learned more in the streets than in any classroom... من در خیابان ها بیشتر از هر کلاس درسی یاد گرفتم...."⚡️ ♨️حدود 49 سال پیش در سال 1969، نویسنده آمریکایی Mario Puzo سومین اثر خودش را چاپ کرد. شاید حتی خود Puzo هم فکر نمی کرد که کتابی که زیر چاپ است به زودی تبدیل به یکی از برترین رمان های تاریخ خواهد شد. زمانی که کتاب پدرخوانده منتشر شد منتقدین از این کتاب به عنوان یکی از برترین آثار چاپ شده یاد کردند. سریعا کتاب تبدیل به پرفروش ترین کتاب New York Times شد و در سال 1972 فیلمی بسیار موفق با همین نام با بازی Al Pacino و Marlon Brando از این رمان جنایی اقتباس شد. حالا میتوان گفت که این کتاب تبدیل به بخشی از فرهنگ ملت آمریکا شده است. 🔷فیلم اقتباس شده موفق شد بیش از 269 میلیون دلار در سراسر جهان فروش کند و جوایز متعددی را درو کند از جمله این جوایز میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 🏆پنج  Golden Globes 🏆یک  Grammy، 🏆شش اسکار 🏆 سه Academy Awards ♦️خانواده Corleone با چهار خانواده مافیای دیگر در نیو یورک در حال جنگ هستند. پس از اینکه Don Vito Corleone توسط افرادی که برای قاچاقچی مواد Virgil "The Turk" Sollozzo کار می کردند، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد، دو فرزندش به نام های Santino و Michael باید به تنهایی بیزینس خانوادگی خود را اداره کنند. اما زمانی که Michael قاچاقچی مواد Sollozzo و یک افسر پلیس را  به قتل می رساند عواقب وحشتناکی خانواده را در بر می گیرد. حالا سلطنت خانواده Corleone بیش از پیش به خطر افتاده و همه چیز در دستان Michael است... ✔️پدر خوانده داستانی حماسی از جرم، خیانت، قدرت و وفاداری به خانواده است. ♨️بهترین ها در انتشارات جنگل♨️  
بستن

Girl Wash Your Face ۰ ۱۷

 کتاب انگیزشی و موفقیت Girl Wash Your Face صورتت را بشور دختر جان اثر ریچل هالیس Rachel Hollis   عنوان: Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies about Who You Are So You Can Become Who You Were Meant to Be نویسنده: Rachel Hollis   شرح و توضیحات کتاب انگیزشی و موفقیت Girl Wash Your Face (صورتت را بشور دختر جان) نوشته ریچل هالیس: این کتاب نوشته نویسنده مشهور « ریچل هالیس » و از پر فروش های نیویورک تایمز است. واشنگتن پست این کتاب را ترکیبی از خاطرات، نکات انگیزشی، نقل قول های انجیل و موضوعات و مسائل مشترک دنیای دختران و زنان توصیف کرد. پیام و لحن کتاب بسیار ساده و برای دختران و زنان شامل نکاتی است که به ساخت یک زندگی موفق و تثبیت یک شخصیت قوی می انجامد. کتاب Girl Wash Your Face در همان ابتدا با استقبال بی نظیر منتقدین و مخاطبین رو به رو شد و دومین اثر محبوب سایت آمازون در سال 2018 شناخته شد. این کتاب شامل بیست فصل است که هر یک به نوبه خود به یک مسئله به ظاهر ساده و اما عمیق می پردازد و  راه حل های اساسی و آزموده شده را در اختیار خوانندگان قرار می دهد. ریچل هالیس Rachel Hollis « ریچل هالیس » نویسنده، سخنران انگیزشی و وبلاگ نویس آمریکایی است. کتاب خودآموز و موفقیت او  دختر "Girl Wash Your Face" از زمان انتشارش در فوریه 2018، هفت ماه متوالی جزء فهرست 10 کتاب برتر محافل و نشریات گوناگون ایالات متحده بوده است. همچنین، در این مدت، کتاب Girl Wash Your Face به مدت 12 هفته در صدر فروش فهرست بهترین کتاب های موفقیت و انگیزشی قرار گرفت و بیش از 880،000  نسخه در ایالات متحده به فروش رساند.
بستن

One Flew Over the Cuckoo’s Nest ۰ ۲

کتاب پرواز بر فراز آشیانه فاخته ( دیوانه از قفس پرید ) One Flew Over the Cuckoo's Nest کن کیسی Ken Kesey عنوان:  One Flew Over the Cuckoo's Nest نویسنده: Ken Kesey   شرح و توضیحات کتاب پرواز بر فراز آشیانه فاخته ( دیوانه از قفس پرید ) One Flew Over the Cuckoo's Nest کن کیسی Ken Kesey: رمان « پرواز بر فراز آشیانه فاخته » در سال 1962 توسط « کن کیسی » منتشر شد. وقایع این رمان در یک آسایشگاه روانی واقع در ایالت اورگن روایت می شود، روایت داستان به منزله مطالعه قدرت و فرآیندهای سازمانی و ساختار ذهن انسان و نیز مولفه های رفتارگرایی و اصول فردگرایی است. از روی این رمان فیلمی به همین نام (پرواز برفراز آشیانه فاخته) توسط میلوش فورمن کارگردان اهل چک در سال 1975 ساخته شد. که در پنج رشته (فیلمنامه اقتباسی،کارگردانی،بهترین فیلم،بهترین بازیگر نقش اول مرد و زن)برنده جایزه اسکار شد. نقش شخصیت مک مورفی و پرستار راچد را به ترتیب جک نیکلسون و لوئیس فلچر بازی کردند که جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد و زن را از آنِ خود کردند. این فیلم در ایران به نام دیوانه از قفس پرید به نمایش درآمد. مجله تایم نیز این رمان را جزء صد رمان برتر انگلیسی زبان از سال 1923 تا سال 2005 قلمداد کرد. داستان دربیمارستان روانی واقع در اورگان (ایالات متحده) اتفاق میافتد. پرستار راچد (سر پرستار بخش) با برنامه های سفت و سخت و بدون درافتادن با بیمارانش که از طریق قرصهای خواب، بیهوشی و تهدید به شوک درمانی مرعوب شده اند، با رفتارهای مستبدانه و دیکتاتورمآبانه اش آنجا را ادره می کند همه چیز به دلخواهش پیش میرود تا اینکه با ورود مک مورفی همه چیز به هم میریزد. مک مورفی شخصیتی ساختارشکن دارد و با شور، هیجان و شوخ طبعی اش سعی میکند از طرف ساکنان بخش با قوانین مستبدانه پرستار راچد به مخالفت بپردازد. گویی او آمده است تا هیجان و شور زندگی را در بین بیماران (که در واقع نوعی زندانی راچد هستند) بیاورد. وقایع داستان از زاویه دید چیف بورمدن سرخپوست که ظاهراً لال است دیده و توصیف می شود و از طریق چیف تلاشها و مبارزات مک مورفی با افرادی که آنها را به صورت زندانی نگه میدارند ، درک میشود. در واقع مک مورفی بیمار نیست ... کن کیسی Ken Kesey  « کن کیسی » (2001 – 1935) نویسنده و مقاله نویس مشهور آمریکایی است. او خط فکری خود  را به نوعی الهام گرفته از جنبش بیت دهه 50 و هیپی دهه 60 می انگاشت.
بستن

Wishes Won’t Bring Riches ۰ ۵

کتاب Wishes Won't Bring Riches اثر ناپلئون هیل Napoleon Hill   عنوان: Wishes Won't Bring Riches نویسنده: Napoleon Hill   شرح و توضیحات کتاب Wishes Won't Bring Riches اثر ناپلئون هیل Napoleon Hill : خود را باور کن... به خودت ایمان داشته باش... همیشه چنین عبارت هایی را می شنویم.  اما داشتن باور به خودی خود کافی نیست چرا که ما به ایمان کاربردی نیاز داریم! در این کتاب جذاب و مهیج، « هیل » به شما می آموزد که چطور باور را به عمل و ایمان را به برنامه های واقعی زندگی تبدیل کنید. کارکرد، اشتیاق و عمل سه عامل بسیار مهم است که مسلما چیزی بیشتر از باور داشتن به خود را نشانه می رود، چنین عواملی به شما کمک می کند تا به من ایده آل و فرد موردنظر خود تبدیل شوید. ناپلئون هیل Napoleon Hill « ناپلئون هیل » متولد 1883 یکی از نویسندگان و سخنرانان انگیزشی مشهور آمریکایی است. او را بیشتر برای کتاب معروفش بیاندیش و ثروتمند شو (1937) می شناسند که در فهرست ده کتاب برتر موفقیت تمام ادوار قرار گرفته است. آثار « هیل » بر وجود انتظارات هدفمند در راستای بهبود شرایط زندگی تاکید دارد. بیشتر کتاب هایش به عنوان اصول آزموده شده و استاندارد برای رسیدن به موفقیت شهرت یافته اند.
بستن

Flame in the Mist – Flame in the Mist 1 ۰ ۱

کتاب شعله در مه Flame in the Mist اثر رنه عهدیه Renee Ahdieh عنوان: Flame in the Mist - Flame in the Mist 1  نویسنده: Renee Ahdieh شرح و توضیحات رمان شعله در مه Flame in the Mist اثر رنه عهدیه Renee Ahdieh : رمان « شعله در مه » یک اثر فانتزی تاریخی و نوشته « رنه عهدیه » نویسنده مشهور آمریکایی کره ای است که در سال 2017 منتشر شد و سر و صدای زیادی به پا کرد. وقایع این رمان در دوران فئودال ژاپن روایت می شود و ماجرای پر فراز و نشیب دختر یک سامورایی مشهور به نام « هاتوری » را بازگو می کند. « ماریکو » تنها دختر مشهور « هاتوری » سامورایی بزرگ و سرشناس است. « ماریکو » فقط و فقط می داند که برای یک هدف زاده و بزرگ شده و آن ازدواج کردن است. او دارای استعداد شگرفی است و از برادر دو قلوی خود نیز بسیار باهوش تر است و دستی در کیمیاگری دارد. از آنجایی که « ماریکو » یک پسر به دنیا نیامد، سرنوشت و تقدیرش از همان بدو تولد مشخص بود! وقتی « ماریکو » به سن هفده سالگی می رسد، به قصر پادشاهی فرستاده می شود تا برای نخستین بار شوهر از پیش تعیین شده خود را ملاقات کند. اما این سفر به سرانجام نرسیده و گروهی خطرناک به کاروان « ماریکو » حمله می کنند تا مانع رسیدن او به قصر شوند.    رنه عهدیه Renee Ahdieh « رنه عهدیه » متولد 1983 نویسنده آمریکایی کره ای است که برای رمان مشهور و پر فروش The Wrath and the Dawn شهرت جهانی یافته و شناخته می شود. کتاب های او تاکنون به زبان های بسیاری ترجمه شده است. او فارغ التحصیل دانشگاه کالیفرنیای شمالی در چل هیل است. او به همراه شوهرش « ویکتور » در کالیفرنیای شمالی زندگی می کند. تاکنون او موفق به کسب جوایز بسیاری شده است که از این بین می توان به جایزه برترین کتاب سال آمازون (2015)، جایزه بهترین کتاب کتابخانه نیویورک (2015)، جایزه YALSA  در سال 2016 و... اشاره کرد. او از نویسندگان پر فروش نیویورک تایمز New York Times و یو اس آ تودی USA Today می باشد. بخشی از کتاب شعله در مه Flame in the Mist: “I’ve never been angry to have been born a woman. There have been times I’ve been angry at how the world treats us, but I see being a woman as a challenge I must fight. Like being born under a stormy sky. Some people are lucky enough to be born on a bright summer’s day. Maybe we were born under clouds. No wind. No rain. Just a mountain of clouds we must climb each morning so that we may see the sun.”
بستن

Brief Answers to the Big Questions ۰ ۱۸

کتاب رمان پاسخ های کوتاه به پرسش های بزرگ Brief Answers to the Big Questions اثر استیون هاوکینگ Stephen Hawking   عنوان: Brief Answers to the Big Questions نویسنده: Stephen Hawking   شرح و توضیحات کتاب پاسخ های کوتاه به پرسش های بزرگ Brief Answers to the Big Questions نوشته استیون هاوکینگ: «این کتابی است که هر انسان متفکری که نگران آینده بشریت است باید بخواند، در واقع این هدیه هاوکینگ به جامعه انسانی است.» NPR درباره کتاب: «وقتی از فضا به زمین نگاه می‌کنیم، خودمان را به صورت یک کل می‌بینیم. ما اتحاد را می‌بینیم، و نه جدایی را. این تصویر ساده یک پیام قانع‌کننده دارد: یک سیاره، یک نژاد بشر.» از متن کتاب کتاب پاسخ های کوتاه به پرسش های بزرگ، نوشته استفن هاوکینگ، اولین بار در سال 2018 منتشر شد و توجه جهانیان را به خود جلب کرد. استفن هاوکینگ در این کتاب نه تنها از برخی از بزرگ‌ترین اسرار کائنات پرده برداشته، بلکه معتقد است علم می‌تواند نقشی اساسی در حل مشکلات کره زمین داشته باشد. مشکلاتی مثل تغییر اقلیم، تهدید جنگ اتمی و توسعه روزافزون هوش مصنوعی. هاوکینگ در این اثر بی‌نظیر و خواندنی، توجه خود را به مهم‌ترین مسائل پیش روی ما معطوف کرده، آیا انسان‌ها می‌توانند به بقای خود در کره زمین ادامه دهند؟ آیا باید کلونی‌هایی در فضا ایجاد کنیم؟ جهان چگونه به وجود آمده؟ و چندین سؤال دیگر که استفن هاوکینگ، معروف‌ترین دانشمند معاصر بعد از آلبرت انیشتین، در کتاب پاسخ های کوتاه به پرسش های بزرگ به آن‌ها پرداخته است. درباره نویسنده: استفن ویلیام هاوکینگ، متولد ۸ ژانویه ی ۱۹۴۲، فیزیکدان نظری، کیهان‌شناس و نویسنده بریتانیایی و مدیر تحقیقات مرکز کیهان‌شناسی نظری در دانشگاه کمبریج بود. او در شهر دانشگاهی آکسفورد و در روزهای جنگ جهانی دوم به دنیا آمد و از همان دوران کودکی به علم ریاضیات علاقه نشان داد و آرزوی دانشمند شدن را در سر می پروراند. هاوکینگ در هفده سالگی به کالج دانشگاه آکسفورد وارد شد تا در آنجا با تأکید بر مطالعه فیزیک به تحصیل علوم طبیعی، بپردازد. هاوکینگ در جوانی مبتلا به بیماری نادری شد که او را از هر حرکتی ناتوان می‌کرد. با وجود این او دست از تلاش و مطالعه بر نداشت و تبدیل به یکی از نظریه‌پردازان تاریخ دنیا شد  
بستن

Ten Percent Happier ۰ ۲

کتاب انگیزشی ده درصد شادتر 10% Happier اثر دن هریس Dan Harris عنوان:10% Happier: How I Tamed the Voice in My Head, Reduced Stress Without Losing My Edge, and Found Self-Help That Actually Works نویسنده: Dan Harris   شرح و توضیحات کتاب ده درصد شادتر 10% Happier نوشته دن هریس: کتاب « ده درصد شادتر » اثر پرفروش شماره یک نیویورک تایمز و نوشته خبرنگار مشهور ABC News است. این کتاب پر طرفدار در سال 2014 جایزه  Living Now Book را برای محتوا و مضمون الهام بخش خود به دست آورد. « دن هریس » همیشه به عنوان کسی که به هیچ چیز آن چنان اعتماد و باور  راسخی نداشته است، یک روز خود را در یک ماجراجویی عجیب و غریب می یابد. به تدریج، او متوجه می شود که منبع مشکلاتش همان چیزی است که همیشه آن را نقطه قوت زندگی خود می دید: یعنی صدای خاموش نشدنی درونش! صدایی که همیشه او  را به سمت موفقیت های بزرگ رهنمون و البته با چالش هایی نیز رو به رو ساخته است. او در این کتاب به بررسی ایده ها و  راهبردهای می پردازد که به سادگی به هرکس قابل تعمیم و جنبه عملی و کاربردی دارند. دن هریس Dan Harris: « دن هریس » متولد 1971 نویسنده، مجری و خبرنگار مشهور  ABC News است. او همچنین، برنده جایزه گلدن گلوب نیز می باشد.
بستن

Fire and Blood – A History of the Targaryen Kings from Aegon the Conqueror to Aegon III ۰ ۶۰

کتاب آتش و خون Fire and Blood اثر جورج آر آر مارتین George R. R. Martin نام کتاب: Fire and Blood - A History of the Targaryen Kings from Aegon the Conqueror to Aegon III نام نویسنده: George R. R. Martin آخرین نوشته George R.R. Martin قرن ها پیش از وقایع بازی تاج و تخت خاندانی قدرتمند بر روی تخت آهنی نشسته بودند. خاندان "تارگارین"  اژدها سواران خوفناک والریایی، نجات یافتگان Doom Of Valriya و فاتحان وستروس. خاندان تارگرین (House Targaryen) یکی از خاندان های نجیب زاده از نژاد والریا (Valyrian descent) بودند که توانستند از نابودی والریا (Doom) نجات یابند. آنان سال ها در جزیره دراگون استون (Dragonstone) زندگی می کردند تا این که "اگان تارگرین" (Aegon Targaryen) و خواهرانش "رینیس" و "ویسنیا" سوار بر اژدهایانشان هفت پادشاهی را به زانو در آورده و کل وستروس را فتح نمودند. این خاندان قدرتمند به مدت سیصد سال بر روی تخت آهنی نشستند. نشان خاندان تارگرین یک اژدهای سه سر سرخ رنگ در حال دمیدن آتش روی زمینه سیاه است. اژدهای سه سر به "اگان فاتح" و اژدهای قدرتمندش، "بالرین سیاه" و همچنین دو خواهرش رینیس (Rhaenys) و ویسنیا (Visenya) و اژدهایان آنها اشاره میکند. شعار این خاندان «آتش و خون» است. کتاب Fire & Blood  با داستان اِگان فاتح افسانه ای، خالق تخت آهنی شروع شده و با نبرد های خونین نسل های بعدی این خاندان برای به دست آوردن تخت آهنین و حکومت بر دیگر خاندان ها ادامه می یابد.  این کتاب جزئیات کامل 300 سال حکومت این خاندان را شرح می دهد. در طی دوران Dance Of Dragons واقعا چه اتفاقاتی افتاد؟ چرا پس از نابودی کامل رفتن به Valeriya بسیار مرگبار بود؟ سه تخم اژدهای دنریس تارگاریان از کجا به وجود آمد؟ پاسخ این سوالات در این کتاب فوق العاده نفیس و ارزشمند از جورج آر.آر. مارتین گرد آمده است. به دنیای آتشین و خونین خاندان تارگارین خوش آمدید   کلیپ زیر در خصوص این کتاب را حتما مشاهده بفرمایید: