علمی و دانشگاهی

عوامل موثر بر کارایی بهتر لیزرهای زیبایی

به گزارش ایسنا، استفاده از لیزر در رفع موهای زائد بر پایه قوانین ترمولیز انتخابی قرار دارد که شامل انتخاب صحیح طول موج، پهنای زمان پالس و چگالی انرژی است. در دسته درمان‌های تخریبی، لیزر موهای زائد به صورت گسترده و فراگیر به عنوان روشی ساده، کم‌عارضه و موثر به تدریج جایگزین روش‌های سنتی شده است؛ بنابراین هدف مطالعه حاضر ارزیابی فاکتورهای موثر بر نتیجه در درمان موهای زائد با لیزر است.

به منظور بررسی عوامل موثر بر نتیجه درمان با لیزر جهت رفع موهای زائد، تیم پژوهشگران متشکل از دکتر رزیتا داودی، دکتر رفعت گرایلی، الناز سلطانی، نجمه مهاجری، دکتر زهراخانی، ناهید جلالیان الهی در مراکز تحقیقات ایمنی بیمار دانشگاه علوم پزشکی مشهد و تحقیقات پزشکی هسته‌ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد و همچنین کلینیک تخصصی پوست و موی شاپرک مشهد، تحقیقی را به شرح زیر انجام دادند.

مطالعه حاضر مطالعه‌ای گذشته‌نگر بر روی پرونده ۱۲۲ فرد مراجعه کننده به کلینیک تخصصی پوست و مو برای رفع موهای زائد است و افراد مبتلا به هیرسوتیسم و سایر بیماری‌ها در این مطالعه وارد نشدند.

به منظور پیش‌بینی متغیرها و فاکتورهای موثر در درمان موی زائد با استفاده از لیزر بر اساس نمونه مورد بررسی، از آنالیز رگرسیون لجستیک چندوجهی استفاده شد. در آنالیز رگرسیون چندسطحی چندگانه در مدل اول که با وارد کردن متغیرهای نوع مو، تعداد جلسات لیزردرمانی و رنگ پوست انجام شد، با در نظرگرفتن آزمون برازش مدل، تعداد جلسات لیزردرمانی بیشتر یا مساوی پنج جلسه نسبت به تعداد جلسات کمتر از پنج جلسه شانس بیشتری (۵/۱۵ برابری) برای رفع موهای زائد در فرآیند لیزردرمانی نشان می‌دهد.

در این پژوهش ارتباط بین متغیرهای مختلف نظیر پوست، چگالی انرژی، طول موج و میزان کارایی درمانی در مطالعات مختلفی بررسی شده است و از این میان تنها افزایش تعداد جلسات درمانی با نتایج بالینی بهتر همراه بوده است که این اثر ممکن است در نتیجه تخریب تعداد بیشتری از فولیکول مو طی جلسات متعدد باشد.

بر اساس نتایج، دستگاه لیزر با فرستادن یک دسته اشعه نور از طریق پوست به پیاز مو عمل می‌کند. این اشعه نورانی بوسیله مو جذب می‌شود و پس از تبدیل به حرارت باعث نابودی فولیکول‌های مو می‌شود و میزان تأثیر لیزر بستگی به عواملی مثل نوع لیزر و ویژگی‌های فیزیولوژیکی پوست بیماران دارد.

طبق مطالعات انجام شده اثرات لیزر بر روی موهای زائد، کاهش تعداد موها، کاهش سرعت رشد، نازک شدن موها و کمرنگ‌تر شدن موهاست که همه این‌ها منجر به طبیعی‌تر شدن منظره محل درمان می‌شود. همچنین به منظور بررسی وضعیت رفع موهای زائد با لیزر و عوامل موثر جهت موفقیت درمان موهای زائد در مطالعه حاضر رنگ مو، تیپ پوستی (از نظر میزان روشن یا تیره بودن پوست)، ضخامت مو، تعداد جلسات درمان، سن، فواصل مراجعه به صورت مرتب یا غیر مرتب مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بر همین اساس، اخیراً لیزرهای گوناگونی که برپایه مکانیسم فوتوحرارتی سبب آسیب انتخابی به مو می‌شوند، معرفی شده‌اند. مکانیسمی که بوسیله آن، این سیستم‌ها سبب آسیب انتخابی به فولیکول‌ها می‌شوند، برپایه قوانین فوتوترمولیز انتخابی قرار دارد و طبق نتایج بررسی شده، موزدایی بوسیله لیزر، موثرترین روش با تأثیر طولانی مدت است.

در انتها باید اشاره کرد: این پژوهش بیانگر آن است که ضخامت مو، رنگ مو و تعداد جلسات درمان عوامل موثر در از بین بردن موهای ناخواسته با لیزر است که برای کارآیی بهتر لیزر نیز تعداد جلسات بیشتر با زمان پیگیری طولانی‌تر و منظم‌تر توصیه می‌شود.

نتایج این پژوهش در دوره ۹، شماره چهار نشریه “پوست و زیبایی” منتشر شده است.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.