علمی و دانشگاهی

تبیین مؤلفه‌های اعتلای کیفیت برنامه‌های پرورشی آموزش و پرورش

به گزارش ایسنا، این مسئله حائز اهمیت است که نظام‌های آموزشی بعد از خانواده قوی‌ترین عاملی است که به شخصیت کودکان شکل داده است.  خصوصاً در عصر حاضر، که نقش‌های اجتماعی پیچیده‌تر شده و فرد برای زندگی اجتماعی، نیازهای عدیده‌ای دارد و خانواده به تنهایی قادر نیست رافع و تامین‌کننده نیازهای مختلف کودکان باشد، مدرسه و نظام آموزشی نقش تعیین کننده‌ای ایفا کرده است.  

با توجه به اهمیت و میزان اثرگذاری دیدگاه‌های نخبگان در پیشبرد اهداف مجموعه‌های مختلف و عدم انجام پژوهشی با هدف ارزیابی کارکرد معاونت پرورشی، وجود یک مطالعه جامع که به بررسی دیدگاه‌های نخبگان دانش‌آموز، مدیران اجرایی و صاحبنظران دانشگاهی و حوزوی؛ درباره کارکرد معاونت پرورشی پرداخته و دیدگاه‌های آنها را جهت کارکرد هر چه بهتر این نهاد جویا شود کاملا حیاتی به نظر می‌رسد. پژوهش حاضر نیز در جهت نائل شدن به این مهم طراحی شده است.

اهداف این پژوهش به شرح زیر بیان شده است:

-شناسایی عوامل بازدارنده در تحقق حداکثری کارکردهای معاونت پرورشی از نگاه نخبگان،

-شناسایی عوامل پیش برنده در تحقق حداکثری کارکردهای معاونت پرورشی از نگاه نخبگان،

-ارائه راهبردهای متناسب و کارآمد،

-تعمیق معرفت دینی و تقویت مبانی تربیتی و اخلاقی، اجتماعی و جسمانی دانش‌آموزان بـا تأکیـد بر انضباط اجتماعی، قانون‌پذیری، عدالتخـواهی، احتـرام بـه حقـوق دیگـران، مشـارکت سیاسـی واجتماعی،

 -اعتلای کیفیت برنامه‌های پرورشی آموزش و پرورش مطابق با نیازهای فرهنگ بومی کشور،

 -تقویت باورهای دینی دانش‌آموزان با ایجاد تغییرات مطلوب در روش‌های تربیتی آنان،

– تحول کیفی در برنامه‌های پرورشی و تربیت بدنی و ارتقای کیفیت آن با تأکید بر دوره ابتدایی،

 -ارتقای سلامت روانی، اجتماعی، اخلاقی و جسمانی دانش آموزان،

– افزایش مشارکت مردم و تقویت نقش بخش‌های غیردولتی در برنامه‌ریزی‌های پرورشی و تربیت بدنی،

– استفاده بهینه از ظرفیت‌ها، امکانات و منابع.

مهمترین سؤالات مطرح شده در این پژوهش به شرح زیر است:

-تحلیل نخبگان علمی، اجرایی و دانش‌آموزی تعلیم و تربیت، از کارکرد معاونت پرورشی چیست؟

-عوامل بازدارنده در تحقق حداکثری کارکردهای معاونت پرورشی از نگاه نخبگان کدام است؟

-از نگاه نخبگان کدام عوامل بازدارنده در تحقق اهداف معاونت پرورشی نقش بیشتری ایفا کرده است؟

-عوامل پیش برنده در تحقق حداکثری کارکردهای معاونت پرورشی از نگاه نخبگان کدام است؟

-آیا بین دیدگاه‌های نخبگان علمی، اجرایی و دانش‌آموزی همگرایی وجود دارد؟

-از دیدگاه نخبگان تعلیم و تربیت راهبردهای کارآمد فوری جهت بهبود کارکرد معاونت پرورشی کدام است؟

-از دیدگاه نخبگان تعلیم و تربیت راهبردهای کارآمد درازمدت جهت بهبود کارکرد معاونت پرورشی کدام است؟

در اجرای منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر لزوم توجه ویژه به امور تربیتی و تقویت زمینه‌های معنوی کودکان و نوجوانان، این پژوهش ادامه می‌دهد: بدون شک یکی از مهمترین ارگان‌های کشور در جهت تحقق اهداف فرهنگی چشم انداز 20 ساله کشور معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش است، با توجه به اینکه معاونت پرورشی در سال‌های اخیر با چالش‌هایی اساسی در بحث تربیت همچون ظهور نهادها، رسانه‌ها، صنایع فرهنگی رقیب، ظهور جریانهای فکری نوپدید در بین نوجوانان و جوانان جامعه، خطر رشد و گسترش جریانهای انحرافی و لاابالیگری در بین نوجوانان، گسترش اختلال‌های روانی-رفتاری در بین دانش‌آموزان و ظهور سبک‌های جدید زندگی و گفتمان‌های فرهنگ رقیب و … مواجه شده است.

فعالیت‌های پرورشی محدود به کلاس درس و فعالیت‌های خلاصه شده در کتاب‌های درس نشده است، بلکه به عنوان تمامی تجربیات مدرسه‌ای دانش‌آموز تعریف شده است. در این دیدگاه مرزی بین فعالیت‌های آموزشی و پرورشی وجود ندارد. این نکته حائز اهمیت است که باید فعالیت‌های پرورشی را جزئی از برنامه‌های منظم مدرسه تلقی کرد و بخشی از فرایندهای نظام تعلیم و تربیت به حساب آورد. با توجه به اینکه فرایند آموزش و پرورش در هر جامعه‌ای متناسب با مطالبات اجتماعی افراد جامعه همواره در حال تغییر و اصلاح است و در تدوین برنامه‌های پرورشی باید این نکته همیشه مد نظر قرار گیرد که فعالیت‌های پرورشی پیوسته در حال پیشرفت و تحول است و به بیان دیگر آنها همیشه به بازنگری دقیق نیاز دارند تا متناسب با علائق دانش‌آموزان گسترش و توسعه یابند.

در بخش نوع و شیوه این پژوهش آمده است: پژوهشی توصیفی از نوع زمینه‌یابی مقطعی است، جامعه پژوهش حاضر شامل نخبگان عرصه تعلیم و تربیت کشور در سطح وزارتخانه، معاونت‌ها و اساتید دانشگاهی و حوزوی در حال همکاری با این ارگان‌ها و نیز دانش‌آموزان نخبه هستند.

همچنین یافته‌های این پژوهش تأکید دارد که، در دوره اول یعنی ابتدای انقلاب  و دوم اهداف و خط‌مشی امورتربیتی با نیازهای مخاطبان و فضای عمومی جامعه هماهنگ بوده است، در واقع در دوره اول کمک به رشد نهال انقلاب و پاکسازی فضای آموزش و پرورش از عوامل آسیب‌رسان و در دوره دوم جمع‌آوری و آموزش نیروی مورد نیاز برای اعزام به جبهه‌ها با هدف دفاع از کشور و انقلاب از اهداف معاونت پرورشی و مطالبه مخاطبان و فضای عمومی جامعه از معاونت پرورشی بوده است، به همین دلیل کارکرد معاونت پرورشی اثربخشی بسیار بالایی داشت به گونه‌ای که گستردگی خدمات معاونت در این دوره به خصوص در فضای آموزش و پرورش یکی از مهمترین اهرم‌های غیرقابل انکار برای صیانت از کشور و انقلاب محسوب است.

طبق اعلام مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، این پژوهش در ادامه به عوامل بازدارنده در تحقق حداکثری کارکردهای معاونت پرورشی از نگاه نخبگان اشاره کرده و از موارد زیر نام برده است:

– نبود اساسنامه و قانونی مدون برای رتبه‌بندی کارکنان معاونت پرورشی که منجر به عدم تاثیرگذاری عملکرد فرد بر جایگاه، حقوق و مزایای او است. مبرهن است که به تبع این مسئله انگیزه نیروهای پر تلاش نیز کاهش خواهد یافت.

-با توجه به این که در انجام و برنامه‌ریزی فعالیتهای فرهنگی اتفاقات روز جامعه نقش بسزایی ایفا می‌کنند، انعطاف و توان عملیاتی یک سازمان فرهنگی برای پوشش چنین رخدادهایی بسیار حائز اهمیت است.

-عدم توجه به فرهنگ محلی و بومی هر منطقه که تحت عنوان وجود نگاه قیم مآبانه در مدیریت پرورشی به آن اشاره شده است.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.